Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Лізингові, факторингові, трастові і інші операції банкуОблік лізингових операційОсобливості розрахунків за лізинговими операціями банкуОблік лізингових операційОблік операцій з формування фондів і загальних резервів банку
Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу...Відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу...Відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу...Відображення оперативного лізингу (оренди) лізингодавцемВідображення фінансового лізингу (оренди) лізингодавцем
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ (ОРЕНДНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

8.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди).

8.2. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди).

8.3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу (оренди).

8.4. Особливості обліку операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. Дізнатися про вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди).

2. Дати характеристику рахунків, призначених для обліку лізингових операцій банку.

3. Відображати в бухгалтерському обліку операції з фінансового лізингу (оренди).

4. Відображати в бухгалтерському обліку операції з оперативного лізингу (оренди).

5. Дізнатися про особливості та відображати в бухгалтерському обліку операції з продажу необоротних активів зі зворотною орендою.

6. Відображати в бухгалтерському обліку доходи та витрати за лізинговими операціями банку.

7. Використати вивчене і набути професійних навичок при виконанні практичних завдань.

Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди)

Лізинг – це господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату на певний період часу.

Об'єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна.

Залежно від умов лізингу (оренди) щодо передавання всіх ризиків і вигід, пов'язаних з правом власності на актив, лізинг (оренда) розглядається як фінансовий або оперативний. Фінансовий лізинг (оренда) – це оренда, умовами якої передбачається передавання всіх ризиків і вигід, пов'язаних з правом власності на актив. Право власності може з часом передаватися або не передаватися. Лізинг (оренда), що не передбачає передавання всіх ризиків і вигід, пов'язаних з правом власності на актив, класифікується як оперативний.

Класифікація лізингу (оренди) як фінансового або оперативного залежить від суті операції, а не від форми договору.

Для визначення операції з фінансового лізингу (оренда) використовуються критерії, які окремо або в поєднанні обумовлюють класифікацію лізингу (оренди) як фінансового, а саме:

• наприкінці строку дії лізингу (оренди) право власності або інші речові права на актив переходять до лізингоодержувача;

• лізингоодержувач має право на купівлю цього активу за ціною, яка значно нижча від справедливої вартості на дату реалізації цього права, а на початку строку лізингу (оренди) є обґрунтована впевненість у тому, що це право буде реалізовано;

• строк дії лізингу (оренди) становить більшу частину строку корисного використання активу навіть за умови, що право власності не передаватиметься; на початку строку дії лізингу (оренди) теперішня вартість мінімальних лізингових (орендних) платежів має бути не меншою, ніж справедлива вартість активу, переданого в лізинг (оренду);

• активи, передані в лізинг (оренду), мають спеціалізований характер, тобто лише лізингоодержувач може користуватися ними без суттєвих модифікацій.

Підтвердженням належності операції до фінансового лізингу (оренди) можуть бути такі умови:

• у разі припинення лізингу (оренди) лізингоодержувачем пов'язані з цим збитки лізингодавця покладаються на лізингоодержувача;

• прибутки або збитки від коливань справедливої вартості ліквідаційної суми належать лізингоодержувачу (наприклад, у формі знижки на лізингову (орендну) плату, яка дорівнює більшій частині виручки від продажу наприкінці строку лізингу (оренди));

• лізингоодержувач має змогу продовжити строк дії договору про лізинг (оренду) за плату, яка нижча від ринкової.

Облік лізингових операцій ведеться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 р. № 480.

Для обліку основних засобів і нематеріальних активів, переданих чи отриманих у лізинг, використовуються рахунки 4-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280:

4 Фінансові та капітальні інвестиції

43 Нематеріальні активи

44 Основні засоби

За оперативним лізингом (орендою) активи відображаються на балансі лізингодавця, а за фінансовим – на балансі лізингоодержувача (рис. 8.1, 8.2).

У договорі про фінансовий лізинг (оренду) може передбачатися розрахунок лізингових (орендних) платежів на весь строк дії лізингу (оренди), а саме:

Дата платежу

Мінімальна сума лізингових(орендних) платежів, що сплачується

Фінансові витрати (проценти)

Компенсація вартості об'єкта лізингу (оренди)

Залишок зобов'язання з лізингу (оренди) на кінець періоду

Вплив операцій з оперативного лізингу на фундаментальну облікову модель

Рис. 8.1. Вплив операцій з оперативного лізингу на фундаментальну облікову модель (Активи = Зобов'язання + - Капітал (Доходи - Витрати))

Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати. Лізингова плата включає частини вартості об'єкта лізингу; суму, що сплачується як проценти за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу; винагороду; інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і у балансі лізингодавця мають поділятися на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.

Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки, що застосовується при лізингу, до залишкової суми активу та зобов'язання за фінансовим лізингом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси