Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИСтандарт "Нагляд за проведенням аудиту"Стандарти внутрішнього аудиту
Організація експертизи цінності документів в установіТехнічна експертиза документівЕкспертизи спрямовані на встановлення особи, перевірку справжності...
АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУМета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталуАудит установчих документів і власного капіталу
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Мета і напрями експертизи загальних документів підприємства

При здійсненні аудиту загальних документів підприємства аудиторська фірма повинна виділити для себе щонайменше чотири напрями перевірки:

1) аудит установчих документів.

2) аудит формування статутного (зареєстрованого) капіталу,

3) аудит розрахунків із засновниками,

4) аудит оподатковування при формуванні статутного (зареєстрованого) капіталу і при розрахунках із засновниками.

Перший напрям припускає перевірку юридичних основ на право функціонування економічного суб'єкта відповідно до чинного законодавства. Другий напрям — це перевірка правильності та своєчасності формування статутного (зареєстрованого) капіталу. Третім є перевірка правильності формування статутного (зареєстрованого) капіталу, проміжних і остаточних розрахунків із засновниками (учасниками). Четвертий — це перевірка нарахування і виплати дивідендів, податків та інших обов'язкових платежів, які виникли за розрахунками із засновниками (учасниками).

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (на них зупинятися не будемо — див. п. 2. Підтеми 7.1 Модуля II (їхній перелік включає 16 документів);

2. Документи, в яких відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (тут і далі нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо внутрішніх стандартів, що регулюють діяльність підприємства є:

1) Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-ІУ (зі змінами і доповненнями);

2) Про затвердження Державного класифікатора України (КВЕД) ДК 009:2005: Наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375 (для звітності по 2013 рік включно);

3) Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2010: Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (зі змінами та доповненнями) (для звітності, починаючи з 1-го кварталу 2014 р.);

4) Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІП (зі змінами і доповненнями);

5) Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [11];

6) Про облікову політику. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793;

7) Щодо визначення суттєвості інформації. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Аудит установчих документів

Під час аудиторської перевірки економічного суб'єкта, аудитор повинен провести аудит установчих документів не тільки на відповідність чинному законодавству, але й на наявність і повноту відомостей, які дозволяють:

1) здійснювати діяльність економічного суб'єкта;

2) проводити розрахунки;

3) виконувати зобов'язання;

4) формувати статутний та інші види капіталу;

5) уточнювати розрахунки із засновниками;

6) визначити правові та податкові наслідки угод тощо.

Крім того, необхідно пам'ятати, що отриману під час експертизи установчих документів інформацію аудитор може використовувати при перевірці інших ділянок і операцій обліку. Тому аудиторові у своїх робочих документах варто визначити вплив отриманої інформації на формування думки при складанні звіту незалежним аудитором щодо достовірності звітності.

У процесі експертизи установчих документів необхідно встановити наступне:

- структуру керування економічним суб'єктом і повноваження керівників усіх рівнів при прийнятті відповідних управлінських рішень;

- своєчасність внесення змін в установчі документи (якщо вони були);

- види діяльності економічного суб'єкта;

- засновників економічного суб'єкта;

- розмір статутного (іншого зареєстрованого) капіталу і частки кожного засновника;

- адекватність методів оцінки внесених засновниками часток в статутний капітал у натуральній і нематеріальній формах;

- своєчасність внесення засновниками своїх часток у статутний капітал;

- розмір і вид внесення засновниками своїх часток у статутний капітал;

- правильність оформлення первинних документів по внесках у статутний капітал;

- організаційно-правову форму економічного суб'єкта (публічне чи приватне акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і т.д.);

- чи відноситься до малих підприємств економічний суб'єкт;

- чи передбачено в статуті здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- чи визначено рахунки, які має право відкривати економічний суб'єкт в установах банків;

- чи передбачено в статуті створення резервного й додаткового капіталу;

- чи має право економічний суб'єкт створювати на території України і за кордоном філії, представництва та інші структурні підрозділи, виділені на самостійний баланс;

- наявність чинної ліцензії на здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно чинного законодавства;

- порядок розподілу прибутку, що залишився в розпорядженні економічного суб'єкта за підсумками року після сплати обов'язкових платежів;

- правильність нарахування доходів засновників і акціонерів, порядок утримання податку на доходи фізичних осіб;

- правильність оформлення бухгалтерської документації та складання бухгалтерських проведень з формування статутного капіталу;

- відповідність записів у первинних документах записам у регістрах бухгалтерського обліку по рахунках і їх відповідність даним звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси