Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Метод ануїтету (Annuity Method)Метод тестуванняМетоды определения потребности в кадрах
Метод ануїтету (Annuity Method)Метод прискореного зменшення залишкової вартостіМетод техніки залишку для землі
Метод ануїтету (Annuity Method)Метод прискореного зменшення залишкової вартостіМетод техніки залишку для землі
Метод ануїтету (Annuity Method)Кумулятивний методОблік амортизаційних відрахувань
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод суми років (Sum-of-the Years-Digits Method)

Сума років - це результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об'єкт.

Річна норма амортизації (А) розраховується як добуток суми, що амортизується (СВ - ЛВ) кумулятивного коефіцієнту (Кк):

Існує декілька етапів розрахунку при використанні даного методу:

1) розрахуємо суму чисел терміну корисної експлуатації: 1 + 2 + + 3 + 4 + 5 = 15, а якщо термін досить тривалий використовується формула розрахунку кумулятивного числа (Кч)

2) Записуємо в зворотному порядку числа терміну експлуатації: 5, 4, 3, 2, 1 та ділимо на кумулятивне число. Отже, в 1-ий рік Кк = 5/15; 2-ий - 4/15; 3-ий - 3/15, 4-ий - 2/15; 5-ий - 1/15.

Результати розрахунків за методом суми років відобразимо у табличному вигляді (табл. 3.11)

Таблиця 3.11. РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДУ СУМИ РОКІВ

Рік

СВ або первісна вартість

Амортизаційні витрати за рік

Накопичувана амортизація

Балансова вартість на кінець року

1

10 000

9 000 х 5/15=3 000

3 000

7 000

2

10 000

9 000 х 4/15=2 400

5 400

4 600

3

10 000

9 000 х 3/15=1 800

7 200

2 800

4

10 000

9 000 х 2/15=1 200

8 400

1 600

5

10 000

9 000 х 1/15=600

9 000

1 000

Метод зменшення залишку (Diminishing Balance Method)

Амортизаційні відрахування розраховуються як добуток балансової вартості (БВ) в кінці періоду та річного відсотка амортизації (%А):

При розрахунку, ліквідаційна вартість не береться до уваги, за виключенням, останнього року, коли сума зносу лімітується величиною, необхідною для зменшення чистої балансової вартості активу до ліквідаційної.

Результати розрахунків за методом суми років відобразимо у табличному вигляді (табл. 3.12).

Таблиця 3.12. РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДУ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКУ

РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДУ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКУ

Метод подвоєного зменшення залишку (Double-Declining-Balance Method)

Відповідно до даного методу як норму амортизації (Ан) використовують подвоєну ставку амортизаційних відрахувань, розраховану методом прямолінійного списання:

Результати розрахунків за п методом подвоєного зменшення залишку відобразимо у табличному вигляді (табл. 3.13).

Таблиця 3.13. РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДУ ПОДВОЄНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКУ

РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДУ ПОДВОЄНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКУ

Вслід відзначити, що при розрахунку сум амортизаційних відрахувань ліквідаційна вартість не береться до уваги.

Метод амортизаційного фонду (Sinking Fund Method)

Даний метод використовується, як правило, на комунальних підприємствах та господарських об'єктах, що займаються операціями з нерухомістю.

Метод амортизаційного фонду дозволяє поступово накопичити кошти під час експлуатації об'єкту основного засобу, які будуть необхідні

Відповідно до методу амортизаційного фонду одночасно з періодичним нарахуванням амортизації сума, яка дорівнює величині амортизаційних відрахувань, вкладається в надійні цінні папери або на депозитний рахунок в банк під відсотки. Отримані доходи від інвестицій або вкладів також зараховують до амортизаційного фонду або фонду погашення.

Таким чином, амортизаційний фонд формується за рахунок амортизаційних відрахувань та отриманого доходу від вкладень у вигляді відсотків.

Відсотки - це дохід, що отримує підприємство від надання капіталу в борг у вигляді різних форм (займав, кредитів і т.д.), або від інвестицій виробничого чи фінансового характеру.

Відсотки, які застосовуються до одної і тої ж суми на протязі всього періоду нарахування називають простими. Наприклад, надано кредит у розмірі € 10 000 на 2 роки за простою ставкою 10 % річних. Відсотки за 2 роки розраховують: 10 000 х 10 % х 2 = = 2 000 €.

Складні відсотки - відсотки, що отримані при реінвестуванні, тобто відсоток, що виплачений і приєднаний до основної суми.

Вирахування складних відсотків - це процес, зворотній дисконтуванню, так як за допомогою складних відсотків визначається майбутня вартість готівки в теперішній час.

Приклад. € 1 000 було покладено в банк на депозитний рахунок під 10 % річних при умові виплати % в кінці року:

o через рік вартість була наступна:

1000 х (1 + 10 %) = 1000 х (1,10) = 1100 €

Виплати за відсотками склали 100 €.

o через два роки вартість вкладених коштів була:

1100 х (1 + 10 %) = 1100 х (1,10) = 1210 €

Виплати за відсотками в кінці другого року склали 110 €.

o Виплати за відсотками в кінці третього року склали 121 €.

Даний приклад можна викласти в інші формі, а саме:

o За перший рік 1000 х 1,1 = 1100;

o За другий 1000 х 1,1 х 1,1 = 1210;

o За третій 1000 х 1,1 х 1,1 х 1,1 = 1331.

Даний приклад містить методику визначення вартості інвестицій при розрахунку майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків.

Майбутня вартість - це вартість в майбутньому інвестованих зараз грошових коштів. Для визначення такої вартості використовують процедуру складних відсотків у вигляді формули:

Приклад.

Поточна вартість є зворотна майбутні і розраховується наступним чином:

Приклад.

Для розрахунку амортизації за методом амортизаційного фонду слід користуватися наступною формулою:

Ануїтет (фінансова рента) - це потік однонаправлених платежів з однаковим інтервалом між поступовими платежами на протязі певної кількості років.

Можна виділити наступні характерні риси ануїтету:

o величина кожного окремого платежу;

o часовий інтервал між поступовими платежами (період ануїтету);

o строк від початку ануїтету до кінця його останнього періоду;

o ставка відсотка, що використовується при нарощуванні або дисконтуванні платежів.

Ануїтет, для якого платежі здійснюються на початок існуючих інтервалів має назву ануїтет пренумерандо; якщо в кінці ануїтет постнумерандо.

Розрахунок майбутньої вартості одиниці ануїтету відображено в додатку 1.

Додамо до нашого прикладу те, що автомобіль амортизується за допомогою створення амортизаційного фонду вкладанням грошових коштів на депозит під 4 % річних. Результати розрахунків відобразимо у табличному вигляді (табл. 3.14).

Таблиця 3.14. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ЗА МЕТОДОМ АМОРТИЗАЦІЙНОГО ФОНДУ (АФ)

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ЗА МЕТОДОМ АМОРТИЗАЦІЙНОГО ФОНДУ (АФ)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси