Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік розрахунків з акціонерамиОблік розрахунків з акціонерами, що володіють акціямиРозрахунок дивідендної ставки та дивіденду конкретному акціонеруОблік розрахунків із різними дебіторамиПереважне право акціонерів при додатковій емісії акційЯк відобразити в бухгалтерському обліку продавця і покупця розрахунки...Облік розрахунків з підзвітними особамиЯк ведеться облік викуплених акцій у акціонерів?Облік розрахунків з підзвітними особами (субрах. №372)Облік розрахунків з оплатою після отримання ТМЦ, послуг
 
Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з акціонерами

Дивіденди за акціями визначають у гривнях на акцію або як процент від номінальної вартості та сплачують після їх оголошення загальними зборами акціонерів або радою банку. Нараховують дивіденди на дату оголошення, а сплачують вже після цієї дати.

Дивіденди нараховують у процесі розподілу прибутку.

► Після прийняття рішення про виплату дивідендів

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження

Кт 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

► На дату виплати дивідендів у бухгалтерському обліку

Дт 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

► Утриманий податок на дивіденди (30%) може вноситися до бюджету до виплати дивідендів або одночасно з нею

Дт 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

Кт 3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

► Нарахований на дивіденди податок сплачується до бюджету

Дт 3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

Кт Кореспондентський рахунок банку в НБУ

► На підставі витягу з протоколу загальних зборів акціонерів про спрямування дивідендів на збільшення статутного капіталу

Дт 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження (5030 Нерозподілені прибутки попередніх років)

Кт 5003 Дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного капіталу

► Після реєстрації збільшеного розміру статутного капіталу банку в порядку, визначеному чинним законодавством, виконується такий бухгалтерський запис

Дт 5003 Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу

Кт 5000 Зареєстрований статутний капітал банку.

У разі відмови уповноважених органів у реєстрації збільшеного розміру статутного капіталу дивіденди, враховані на рахунку 5003, за рішенням акціонерів банку, можуть бути спрямовані у фонди банку (загальні або резервні) або повернуті акціонерам (через рахунок 3631

"Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами").

Залежно від способу виплати, відповідно до чинного законодавства, виплачені акціонерам (учасникам) банку дивіденди відображають в обліку таким чином:

Дт 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

Кт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

або

Дт 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

Кт 5002 Власні акції, які придбані в акціонерів, - якщо за заявою акціонера (учасника) банку належні йому дивіденди спрямовано на придбання акцій.

Запитання для самоконтролю

1. Характеристика капіталу банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням зобов'язань.

2. Склад капіталу банку і відображення його елементів за класом 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків.

3. На яких балансових рахунках обліковується статутний капітал банку?

4. Порядок обліку операцій під час формування статутного капіталу банку.

5. Облік сум несплаченого і сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку.

6. Особливості записів за контрпасивними рахунками в процесі обліку капіталу банку.

7. Облік операцій з акціями власної емісії в процесі державної реєстрації банку.

8. Які дії здійснює банк із власними акціями, викупленими в акціонерів?

9. На якому балансовому рахунку акумулюються внески акціонерів (учасників) банку до реєстрації статутного капіталу в установленому порядку?

10. Облік операцій щодо розрахунків з акціонерами за несплаченим статутним капіталом банку.

11. Визначення емісійних різниць та приклади їх обліку в банку.

12. Облік розрахунків з акціонерами за несплаченим статутним капіталом.

13. Які дії здійснює банк з власними акціями, викупленими в акціонерів?

14. Облік операцій із нарахування дивідендів і розрахунків з акціонерами.

15. Облік операцій викупу власних акцій банку, що перебувають у власності акціонерів (викуп, розміщення, анулювання).

Теми рефератів

1. Правила відображення в обліку операцій із формування статутного капіталу.

2. Відображення в обліку операцій із власними акціями.

3. Відображення в обліку витрат на випуск та розповсюдження акцій власної емісії.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку статутного капіталу банку необхідно ознайомитися з Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України (затверджена Постановою № 358 Правління НБУ від 03.10.2005 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1. Як відображається в обліку нарахування та виплата дивідендів?

2. У чому полягає особливість обліку дивідендів, які капіталізуються?

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси