Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУЗагальні засади побудови документообігуОрганізація документообігу на підприємствіОрганізація документообігуОрганізація документообігуЕлектронний документообігСистема електронного документообігуЕлектронні документи та електронний документообігПоняття офісного документообігу
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документообіг у касі

Касові операції оформляються відповідними касовими документами, типові форми яких затверджуються Міністерством фінансів України і мають застосовуватися без змін на всіх підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності. Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером, або особою, ним уповноваженою. Про прийняття грошей видається квитанція з підписами головного бухгалтера, або особи, ним уповноваженої, і касира, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими розрахунково-платіжними відомостями (рис. 7.3). Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства, або особами, ними уповноваженими. До видаткових касових ордерів можуть долучатися заявки на видачу грошей, рахунки тощо. Тому, якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов'язковий.

Загальна схема документування операцій, пов'язаних із рухом готівки в касі

Рис. 7.3 Загальна схема документування операцій, пов'язаних із рухом готівки в касі

Здавання готівки на поточний рахунок у банк оформляють заявою на переказ готівки, яка складається з двох частин верхня частина (заява) залишається в банку, а нижня (квитанція) з печаткою банку і підписами касира та інших працівників банку передається особі, яка здала гроші.

Установи банків на підставі спеціальних заяв видають власникам рахунків чекові книжки. Вони є документами суворої звітності. Чеки для одержання готівки у банку називаються грошовими, а для перерахувань - розрахунковими. Для одержання грошей з рахунку виписують грошовий чек, котрий підписують керівник підприємства і головний бухгалтер, зразки підписів яких є у банку, а також особа, яка одержує готівку. Чек завіряють печаткою. На зворотній стороні чека вказують призначення одержуваної суми. Ніякі виправлення в чеках не допускаються. Реквізити в чеку заповнюють у господарстві чорнилом. Не можна видавати касиру оформлені підписами і печаткою чисті бланки чеків для заповнення їх в установі банку. На підприємстві залишають корінець чека, який служить для контролю за виписаними чеками. Неправильно виписаний чек банк не приймає. При потребі в банку дають зразок заповнення чека.

Видачу грошей з банку підприємствам здійснюють відповідно до складених графіків. Для своєчасного одержання в установі банку потрібної суми готівки підприємства (підприємця) у встановлені банком строки мають попередити (письмово або усно) установу банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. Готівка, що одержана з установ банків, має витрачатися на ті цілі, на які вона отримана. При одержанні готівки у чеку вказують номер символу її цільового використання. Структура та зміст символів звіту про касові обороти установлені Національним банком України.

Отже, у Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні наведено такі форми первинних документів:

- Відомість на виплату грошей;

- Прибутковий касовий ордер, типова форма № КО-1;

- Видатковий касовий ордер, типова форма № КО-2;

- Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, типова форма № КО-3;

- Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, типова форма № КО-За;

- Касова книга, типова форма № КО-4;

- Книга обліку прийнятих та виданих старшим касиром грошей, типова форма,№КО-5. Нижче подано загальну схему документування операцій пов'язаних із рухом готівки в касі.

Документообіг за касовими операціями є досить об'ємний. Це зумовлено тим, що банк прагне уникнути оплати підроблених або сумнівних документів, і тим самим забезпечити схоронність та цілісність грошових коштів клієнтів. З цією метою всі касові документи, особливо видаткові підлягають додатковому контролю з боку, головного бухгалтера і касира (табл. 7.2).

Таблиця 7.2. Оперограма оформлення видатковим касовим ордером видачі готівки з каси підприємства

Оперограма оформлення видатковим касовим ордером видачі готівки з каси підприємства

Касові документи повинні бути чітко і розбірливо заповнені чорнилом або кульковою ручкою чи надруковані. Ніякі підчистки або виправлення у касових документах не допускаються. Забороняється видача прибуткових і видаткових касових ордерів або документів, що їх замінюють, на руки особам, що вносять або одержують гроші. Приймання і видачу грошей за касовими ордерами проводять тільки у день їх складання. Усі прибуткові і видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють, до передачі в касу бухгалтерія зобов'язана зареєструвати в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів (ф. КО-3). Журнал відкривають окремо на прибуткові і видаткові касові документи, а їх наскрізну нумерацію проводять з початку року. Підсумкові дані використовують для контролю за надходженням і використанням грошових коштів за цільовим призначенням. Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в касу підприємства для виконання. Видаткові касові ордери, оформлені за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями на виплату заробітної плати, реєструються після видачі.

Загалом перелік та призначення касових документів подано у табл. 7.3.

Таблиця 7.3. Документування руху грошових коштів

Документування руху грошових коштів

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси