Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та...Відображення доходів і витрат за статтями Звіту про фінансові...Відображення витрат у формах фінансової звітностіПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО та форми звітностіФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, СКЛАД, ФОРМИ, ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ, МЕТА...Відображення запасів у фінансовій звітностіВідображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах...Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності: класифікація...Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітностіДжерела даних та методика складання форми податкової звітності...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відображення доходів у формах фінансової звітності

Отримані автотранспортним підприємством доходи від надання послуг та інші доходи підлягають відображенню в Звіті про фінансові результати (ф. № 2) та в Примітках до фінансових звітів (ф. № 5). При цьому основні доходи від надання транспортних послуг підлягають відображенню в рядку 010 форми № 2 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт)". До рядка 010 включається вся сума нарахованого доходу, включаючи податок на додану вартість.

Потім суму ПДВ відокремлюють у рядку 015 форми № 2. У рядку 030 транспортні підприємства відображають вирахування з доходу, яке в поточному обліку відображається за рахунком 704 "Вирахування з доходу".

Таке вирахування може мати місце, наприклад, у випадках відмови замовників від оформлених документально і проведених в обліку (за субрахунком 703) послуг (часткової відмови). В результаті всіх вирахувань у рядку 035 форми № 2 фіксується чистий дохід від наданих послуг.

Крім основних доходів, підприємства транспорту отримують інші доходи, які також підлягають відображенню у формі № 2. Зокрема, інші операційні доходи (рахунок 71) відбивають у рядку 060, дохід від участі в капіталі (рахунок 72) - у рядку 110, інші фінансові доходи (рахунок 73) - у рядку 120, інші доходи (рахунок 74) - у рядку 130, надзвичайні доходи (рахунок 75) - у рядку 205.

Результуючий показник - чистий прибуток або збиток відображають відповідно в рядку 220 або 225.

У Примітках до фінансових звітів (ф. № 5) розшифровуються неосновні доходи, які відображені на рахунках 71, 72, 73, 74. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності підприємство може відображати доходи (як і інші статті звітності) більш детально, ніж це передбачено форматом Приміток до звітності. Суми, відображені у формі № 2 та формі № 5 повинні збігатися за відповідними аналогічними показниками.

Особливості відображення доходів у фінансової звітності "Облавтотранс" і Перевізника (АТП). Відображення доходів у звітності технологічно пов'язаних між собою підприємств - "Облавтотранс" і АТП можливе у двох варіантах.

Перший варіант - у разі застосування прямих догорів. Відповідно до норми ст. 4 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність № 996, одним з принципів бухобліку та фінансової звітності є відображення в бухобліку операцій, виходячи з їхньої сутності, а не лише з їхньої юридичної форми, тобто реалізується принцип превалювання сутності над формою. Виходячи з цього принципу, виручку від перевезень підприємств типа "Облавтотранс" (автостанції) слід враховувати на субрахунку 703 у повній сумі виручки за продані квитки і відповідно відобразити в рядку 010 Звіту про фінрезультати. Потім через рахунок 704 проводиться зменшення отриманого доходу на суму коштів, які належать перевізникам (АТП). Це відображається в рядку 025 "Вирахування з доходу". В результаті у звіті "Облавтотранс" (рядок 035) залишиться чистий дохід у розмірі його винагороди, що відповідає умовам договору.

Відповідно, АТП відображає у рядку 010 Звіту про фінрезультати виручку як суму наданих послуг з перевезення пасажирів у розмірі за затвердженими тарифами згідно з актами виконаних робіт, підписаних представником автостанції та АТП.

Другий варіант - у разі застосування посередницьких догорів. Облік в АТП ведеться за тими самим правилами, що і в першому варіанті, а в обліку "Облавтотранс" як виручка відображається тільки сума винагороди за договором доручення на автостанційне обслуговування. Тобто коштів, які за договором належать АТП, не включають до складу доходу (виручки) автостанції.

Який з варіантів більш обґрунтований? Виходячи з формальних вимог ст. 4 закону № 996, юридична форма договору (в даному випадку - доручення) не має переваг над фактом отримання автостанцією виручки від продажу квитків і, відповідно, над відображенням доходу автостанції на субрахунку 703 у повній сумі виручки. На наш погляд, такий підхід неправильний. Чому? Недоліком першого варіанта (валова виручка) є те, що при цьому викривлюються показники статистики доходів у масштабі галузі транспорту й економіки України в цілому. Адже виручка як основний показник діяльності підприємств при зведенні статистичних показників подвоюється. Тому обґрунтованим є порядок відображення доходів у звіті за формою № 2 за другим варіантом обліку та звітування.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності
Відображення доходів і витрат за статтями Звіту про фінансові результати (форма №2)
Відображення витрат у формах фінансової звітності
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО та форми звітності
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, СКЛАД, ФОРМИ, ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ, МЕТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ, ЗВІТНІ ПЕРІОДИ
Відображення запасів у фінансовій звітності
Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності
Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності: класифікація їх форм, структура та методика складання
Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності
Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку" (ф.№ 1ДФ)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси