Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Синтетичний облік розрахунків з оплати праці та контроль за...Форми та системи оплати праціОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯУ яких реєстрах систематизуються дані з обліку праці та її оплати для...Умови оплати праці медичних працівників, які обслуговують спортивні...СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Ревізія операцій розрахункових та з оплати...Методика аудиту розрахунків з оплати праціФорми і види оплати праціФорми і системи оплати праціОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика перевірки операцій з оплати праці та пов'язаних із нею розрахунків

Основні завдання ревізії оплати праці:

1) контроль організації обліку робочого часу й вироблення (виконаного обсягу робіт) на підприємстві;

2) перевірка обґрунтованості нарахування заробітної плати працівникам підприємства;

3) перевірка роботи розрахункового відділу бухгалтерії з огляду на правильність визначення сум нарахованої заробітної плати й утримань із неї;

4) перевірка вірогідності даних бухгалтерського обліку операцій з оплати праці.

Вивчення первинної документації з обліку робочого часу й системи внутрішнього контролю за дотриманням графіка робочого дня дає підстави перевіряючому робити висновки про ставлення адміністрації підприємства до раціонального використання робочого часу та об'єктивності даних про відпрацьований час, які надаються бухгалтерії як база для нарахування заробітної плати робітникам-погодинникам.

Аналітичність первинної документації з обліку виробленої продукції вища порівняно з даними табелів обліку робочого часу. Тому особи, які перевіряють цю документацію, мають бути особливо уважними, оскільки в таких документах здійснюють початкові розрахунки заробітку працівників. До формальної перевірки тут додається перевірка документів, власне кажучи, нормативної й арифметичної перевірки.

Насамперед варто переконатися в наявності документів, що були підставою для нарахування сум заробітної плати робітникам і службовцям підприємства за попередній місяць.

Перевірка організації роботи з обліку кадрів є черговим етапом контролю обґрунтованості операцій з нарахування заробітної плати.

Після цього ревізор має за допомогою вибіркового контролю переконатися в тому, що заробітну плату нараховано тільки особам, що перебувають у штаті підприємства або оформлені за сумісництвом.

За однією або кількома відомостями нарахування заробітної плати ревізор зіставляє прізвище, ініціали й табельний номер працівників з даними відділу персоналу. Операції з нарахування заробітної плати за час відпустки потребують особливої уваги з боку контролюючих органів. У цьому разі ревізор використовує прийом техніко-економічних розрахунків. Це потрібно для перевірки правильності визначення середньоденного заробітку. Розрахунок здійснюють, розподіляючи сумарний заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством). Отриманий результат треба помножити на кількість календарних днів відпустки. Вибіркова перевірка розрахунку відпускних сум дає можливість переконатися в дотриманні встановленого порядку нарахування виплат за час щорічної відпустки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 р. № 2939-П (зі змінами і доповненнями) //Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 13.-С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999.-№ 6.-С. 9-13.

2. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. - К: Центр навч. літ-ри, 2004.-245 с.

3. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.

4. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність" - Л.: "Край", 2006.- 2-е вид. перероб.- 156 с.

5. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. -Навч.-метод, посіб,-Л.: Камула, 2006.- Ч 1.- 152 с.

6. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К.: Атіка, 2007.-344 с.

7. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і таблицях. -Навч. посіб.- СПОЛОМ, 2007.-300 с.

8. Живко 3. Б., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб.- К.: Алерта, 2008.-355 с.

9. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / Г.Г. Мумінова-Савіна, В.М. Кравець, O.A. Мазур таін.- К.: Факт, 2001.-448 с.

10. Мурашко В. М, Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника.-К: ЦНЛ, 2003.-31! с.

11. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія. Навч. посібник.- К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

12. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підруч.- К.: Знання-Прес, 2002.-4-е вид., стер.- 253 с- (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. для семінарських занять.-Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.

2.Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посібник.-Львів: Камула, 2007.-Ч 2.- 255 с.

3. Живко З.Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів.- Л.: Край, 2007.- 384 с.

4. Калмик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб..-К.: Атіка, 2005.-432 с.

5. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.-К.: КНЕУ, 2004.-268 с.

6. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг / 3. Б. Живко, М. О. Живко -Л.:УАД, 2006.- 150 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси