Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Фактори, що впливають на цінову еластичність попитуПропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова...ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ: ЇЇ ВИДИ І СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇПропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова...
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇЕластичність пропозиціїПропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова...
Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова...Фактори, що впливають на цінову еластичність попитуПопит та його детермінанти. Закон попиту. Цінова еластичність попиту
Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова...Фактори, що впливають на цінову еластичність попитуПопит та його детермінанти. Закон попиту. Цінова еластичність попиту
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Еластичність пропозиції та її фактори

Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції

Концепція еластичності розповсюджується не тільки на таку категорію, як "попит", але і на категорію "пропозиція". Поняття цінової еластичності пропозиції використовують для характеристики ступеня реакції (зміни) величини пропозиції товару на зміну ціни на нього.

Еластичність пропозиції товару по ціні - визначається як відношення процентної зміни величини пропозиції до процентної зміни ціни цього товару. Це відношення називається коефіцієнтом цінової еластичності пропозиції (кЕПрц):

де %&Прх - процентна зміна величини пропозиції товару X; %АЦх - процентна зміна ціни товару X.

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції визначається через дугову і точкову еластичність пропозиції.

Дугова еластичність пропозиції обчислюється за формулою центральної (середньої точки):

Точкова еластичність пропозиції вимірюється за формулою:

; кЕПрц^, (3.3)

де 0 - початок координат, Ц-ціна,

Т- точка перетину кривої пропозиції з вертикальною віссю у (графік 3-3). Оскільки величина пропозиції змінюється в тому ж напрямку що і ціна, тобто збільшується при зростанні

ціни і зменшується при її зниженні, то коефіцієнт цінової еластичності пропозиції завжди має додатне значення.

Кількість Графік 3-3. Точкова еластичність пропозиції

Види еластичності пропозиції та їх характеристика

Розрізняють еластичну, нееластичну, одинично еластичну, абсолютно нееластичиу і абсолютно еластичну пропозицію.

Якщо процентна зміна величини пропозиції є більшою від процентної зміни ціни, то говорять про еластичну пропозицію. Якщо процентна зміна величини пропозиції є меншою від процентної зміни ціни, то має місце нееластична пропозиція. Якщо процентна зміна величини пропозиції точно відповідає процентній зміні ціни, то має місце одинична еластичність пропозиції. Про абсолютно нееластичну пропозицію говорять тоді, коли величина пропозиції залишається незмінною при будь-якій зміні ціни товару. Коли найменше зменшення ціни викликає скорочення

пропозиції до нуля, а найменше збільшення ціни породжує безконечно велику пропозицію, то говорять про абсолютно еластичну пропозицію.

Певний тип еластичності пропозиції характеризується відповідним значенням коефіцієнта цінової еластичності пропозиції: для еластичної пропозиції він є більшим 1, для несластичиої пропозиції - меншим 1, для одиничної еластичності пропозиції - рівний ], для абсолютно нееластичної пропозиції - рівний 0, для абсолютно еластичної пропозиції - прямує до безмежності (не визначається).

Що торкається характеристики певного типу цінової еластичності пропозиції за показником зміни в загальній виручці, то цей показник не придатний для віднесення товару до певного типу цінової еластичності пропозиції. Оскільки величина пропозиції і ціна товару змінюються в одному напрямку, то в одному ж напрямку змінюється ціна і загальна виручка.

Криві пропозиції товарів з різними типами цінової еластичності зображені на графіку 3-4:

o еластична пропозиція - крива пропозиції І;

o нееластична пропозиція - крива II;

o одинично еластична пропозиція - крива III;

o абсолютно нееластична пропозиція - крива IV;

o абсолютно еластична пропозиція - крива V.

Графік 3-4. Еластичність пропозиції

Властивості цінової еластичності пропозиції

Виділяють дві основні властивості цінової еластичності пропозиції.

По-перше, крива пропозиції, яка проходить через початок координат (див. графік 3-5), має постійну одиничну цінову еластичність: на будь-яких цінових інтервалах кривої пропозиції коефіцієнт цінової еластичності пропозиції дорівнює одиниці.

Графік 3-5. Одинична еластичність пропозиції

Ця ж властивість простежується при обчисленні точкової еластичності пропозиції (графік 3-6, а) за формулою (3.3). Оскільки ОЦ -ЦТ, то кЕПрц = 1 і пропозиція є одинично еластичною.

По-друге, крива пропозиції, яка не проходить через початок координат (див. графік 3-7) мас неоднакову еластичність: на інтервалі малих величин пропозиції (низьких цінових інтервалах) пропозиція є більш еластичною, а на інтервалах великих значень пропозиції (на інтервалах високих цін) пропозиція є менш еластичною.

Ця ж властивість простежується при обчисленні точкової еластичності пропозиції (за формулою (3.3).

Розглянемо ситуацію, коли точка Т знаходиться вище початку координат (графік 3-6, б). Оскільки 0Ц> ЦТ% то кЕПрц > 1. Це дозволяє стверджувати, що пропозиція еластична як у точці А, так і у точці В та у всіх інших точках кривої пропозиції. В той же час пропозиція є більш еластичною в т. А і менш еластичною в т. В.

Графік 3-6. Властивості точкової еластичності пропозиції

Існує особливий випадок, коли точка Т знаходиться нижче від початку координат (графік 3-6, в), і який показує на те, що існують виробники, які готові деяку частину своєї продукції надати безплатно з тим, щоб привернути до себе споживача. Для даної ситуації оскільки 0Ц< ЦТ, то кЕПрц < 1 і пропозиція є несластичною як в т. А, так і в будь-якій іншій точці на кривій пропозиції.

Графік 3-7. Еластичність пропозиції на різних інтервалах.

Фактори цінової еластичності пропозиції

МОБІЛЬНІСТЬ РЕСУРСІВ. Суттєвим фактором, який впливає на еластичність пропозиції, є вже згадана мобільність ресурсів, тобто можливість їх альтернативного використання та легкість їх переключення з виробництва одних товарів (послуг) на інші: чим мобільнішими є ресурси, тим еластичнішою є пропозиція товару, для виробництва якого використовуються ці мобільні ресурси. І навпаки, пропозиція товару, для виробництва якого використовують менш мобільні ресурси, є нееластичною по ціні. Наприклад, ріст цін на послуги легкового автотранспорту у вихідні і святкові дні може суттєво збільшити пропозицію цих послуг в районах масового перебування населення за рахунок збільшення кількості таксі і приватного автотранспорту, які працюють в будні дні в інших районах міста. При підвищенні ж ціни на вугілля пропозиція його суттєво не збільшиться, оскільки обмеженою є кількість шахт, де його добувають, та високо-спеціалізованого обладнання.

ФАКТОР ЧАСУ. Іншим фактором, який визначає цінову еластичність пропозиції, є фактор часу, тобто кількість часу, яка є в розпорядженні виробника для того, щоб відреагувати на зміну ціни на товар. Слід очікувати, що чим триваліший період, який є у виробника для пристосування до зміни ціни, тим в більшій мірі виробник зможе змінити обсяг випуску цього товару і, відповідно, тим еластичнішою буде його пропозиція. Частково ця залежність пояснюється тим, що реакція виробника, наприклад, на ріст ціни на продукт, залежить від вже розглянутої здатності перерозподілу ресурсів на користь виробництва цього продукту за рахунок скорочення виробництва інших. А перерозподіл ресурсів вимагає часу: чим триваліший цей час, тим значніша "рухомість" ресурсів, а отже, в більшій мірі може змінитись обсяг виробництва продукту і тим більшою є цінова еластичність його пропозиції.

При аналізі еластичності пропозиції економісти розрізняють три часові періоди: найкоротший, короткотерміновий і довготерміновий.

Найкоротший період настільки малотривалий, що виробники не встигають відреагувати на зміну ціни на товар зміною обсягу його виробництва, так що пропозиція товару є абсолютно нееластичною. Так, власник траулера, який привіз продавати свіжу рибу, не зможе змінити її пропозицію ні в разі підвищення на неї ціни, оскільки потрібен час для її вилову, ні в разі зниження ціни, оскільки затримка у її продажі приведе до збитків внаслідок псуття риби. В межах короткотермінового періоду виробничі потужності власника траулера залишаються незмінними, але він може вже відреагувати на зміну ціни на свіжу рибу кількістю виходу в море та чисельністю робітників. В результаті більш (або менш) інтенсивного використання наявних виробничих потужностей, яке можливе в межах короткотермінового періоду, пропозиція свіжої риби може дещо змінитись, отже, її цінова еластичність буде вищою, ніж в ііайкоротшому періоді І в довготерміновому часі цінова еластичність пропозиції свіжої риби буде дуже високою, оскільки за цей тривалий час власник траулера може при сприятливій для нього кон'юнктурі придбати ще один траулер, а при несприятливій - його продати або побудувати рибопереробний завод.

Знання цінової еластичності пропозиції тих чи інших товарів дуже важливе для виробника, оскільки дозволяє йому передбачити можливі зміни в його доходах і вибрати напрямки підприємницької діяльності.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту
Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиції
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ: ЇЇ ВИДИ І СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиції
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
Еластичність пропозиції
Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиції
Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиції
Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту
Попит та його детермінанти. Закон попиту. Цінова еластичність попиту
Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиції
Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту
Попит та його детермінанти. Закон попиту. Цінова еластичність попиту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси