Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Кредит і банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Головною метою стратегічного розвитку економіки України є створення надійної, ефективної та прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги й очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз.

Кредит і банківська справа є важливими чинниками оздоровлення економіки, забезпечення відтворення національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення підприємницької діяльності. Перехід до ринкової економіки суттєво підвищує роль кредиту в обслуговуванні інноваційно-інвестиційного процесу, розвитку малих і середніх виробничих структур, підготовці та перепідготовці кадрів, вирішенні низки соціальних проблем тощо. Водночас зростає роль банків у підприємницькій діяльності, значно розширюється сфера банківських послуг. У сучасному ринковому середовищі підприємства через банківський сектор забезпечують потребу не тільки у касово-розрахунковому обслуговуванні, а й у широкому спектрі кредитних, валютних, інвестиційних, довірчих, лізингових та інших послуг. Банківська справа виступає своєрідним механізмом підтримки економічної рівноваги в державі. Кредитування історично вважається одним із головних видів діяльності банків. Тому в підготовці фахівців економічного профілю дедалі більшого значення набуває отримання ними знань у сфері кредиту і банківської справи.

Навчальна дисципліна "Кредит і банківська справа" спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають суть кредиту, його функції, призначення позичкового процента, структуру та основні принципи організації банківської справи в Україні, механізм здійснення банківських операцій та послуг, підходи до оцінки діяльності банків, проблеми законодавчого регулювання та ліцензування їх діяльності в Україні.

Вивченню дисципліни "Кредит і банківська справа" передує засвоєння студентами курсу "Гроші і кредит", у якому розкриваються основи виникнення та розвитку кредиту, функціонування банків і банківських систем. Дисципліна базується також на знаннях таких навчальних курсів, як "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економічна теорія", "Фінанси", "Банківська статистика", "Фінансове право", "Облік у банках", "Інвестування" тощо.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів основам кредитної та банківської справи, прищепити вміння, навики виконувати конкретну роботу, пов'язану з кредитуванням і основними видами банківської діяльності.

Підручник "Кредит і банківська справа" популярно висвітлює актуальні питання кредиту й банківського бізнесу. У ньому розглянуто основні умови

й особливості створення та функціонування банків, окреслено сучасні підходи до регулювання та ліцензування банківської діяльності, розкрито специфіку окремих видів банківських операцій і послуг.

Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено питання для самоперевірки, теми рефератів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.

З метою набуття практичних навиків із курсу в підручнику з кожної теми передбачені навчальні завдання. У ньому подано перелік підсумкових питань з курсу та термінологічний словник ключових понять. У додатках вміщено зразки основних документів, що використовуються у кредитуванні та банківській справі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси