Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Рух первинних документів з обліку готової продукціїПорядок формування та облік собівартості реалізованої готової...ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАПІВФАБРИКАТІВ, ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ...Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових...Призначення рах. №27 та облік продукції сільськогосподарського...Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції...Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського...Аналіз процесу виробництва готової продукціїФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ...Облік витрат виробничої собівартості продукції (Клас 2, рах. №23)
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції

Процес виробництва є сукупністю операцій з виготовлення продукції та одним з основних процесів господарської діяльності. У процесі виробництва використовуються природні ресурси, сировина, матеріали, паливо, енергія, трудові ресурси, основні засоби, здійснюються інші витрати. У зв'язку з цим на рахунках бухгалтерського обліку повинна своєчасно, повно та правдиво відображатися інформація про фактичні витрати на виробництво продукції, яка використовується для обчислення (калькулювання) фактичної собівартості окремих її видів, а також для контролю за раціональним використанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Схема процесу виробництва

Рис. 4.10. Схема процесу виробництва

Собівартість продукції - виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг). Види собівартості:

1) виробнича собівартість (відображає витрати на виробництво продукції);

2) повна собівартість (крім витрат на виробництво, включає витрати на збут).

Для правильного визначення собівартості продукції в обліку витрати на виробництво можна згрупувати за певними ознаками (рис. 4.10).

Основні витрати - це витрати, які пов'язані з виробництвом продукції та складають її матеріальну основу.

Накладні витрати - витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управління.

Прямі витрати - безпосередньо пов'язані з виробництвом певного виду продукції; їх відносять безпосередньо на собівартість продукції (робіт, послуг).

Непрямі витрати - пов'язані з виробництвом кількох видів продукції, тому у собівартість продукції прямо не можуть бути віднесені; непрямі витрати включаються у собівартість окремих видів продукції за певною ознакою, за допомогою спеціальних методів.

Класифікація витрат для визначення собівартості

Рис. 4.11. Класифікація витрат для визначення собівартості

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включають витрати, зображені на рис. 4.12.

Витрати, що включаються у собівартість продукції

Рис. 4.12. Витрати, що включаються у собівартість продукції

Витрати на виробництво обліковують на рахунках, що призначені для відображення процесу виробництва. Основним рахунком є рахунок 23 "Виробництво", на якому відображають прямі витрати, пов'язані з випуском продукції, виконанням робіт та наданням послуг, і визначається фактична собівартість виготовленої продукції.

Аналітичний облік на рахунку 23 "Виробництво" ведеться у розрізі видів основного та допоміжного виробництв, за видами продукції (робіт, послуг).

Залишок на рахунку 23 "Виробництво" на кінець місяця показує вартість незавершеного виробництва. Залишок відображають у другому розділі активу балансу. Прямі витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), списуються на дебет рахунка 23 "Виробництво" з кредиту рахунків "Виробничі запаси", "Розрахунки з оплати праці" тощо.

Схему відображення на рахунках бухгалтерського обліку процесу виробництва наведено на рис. 4.13.

Облікове відображення процесу виробництва

Рис. 4.13. Облікове відображення процесу виробництва

Примітки:

1 Б' - нараховано знос основних засобів, призначених для виробничих потреб згідно із розрахунком бухгалтерії;

2 - списано використані виробничі запаси, МШП на витрати виробництва згідно з накладною на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів;

3 - нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим у виробництві продукції, згідно з нарядами та здійснено відрахування на соціальні заходи;

4 - списано розподілені загальновиробничі витрати згідно з розрахунком бухгалтерії;

5 - оприбутковано з цеху № 1 (матеріально відповідальна особа - В.О.Веніченко) на склад (матеріально відповідальна особа -К.А.Капралова) готову продукцію згідно з накладною;

6 - відображено надані послуги стороннім організаціям згідно з рахунком.

Витрати, зібрані на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", наприкінці місяця списуються на дебет рахунка 23 "Виробництво". Після списання і розподілу непрямих витрат на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" сальдо відсутнє. Рахунок закривається і в балансі не відображається. Зібрані на дебеті рахунка 23 "Виробництво" прямі та непрямі витрати складають фактичну собівартість виготовленої продукції. На фактичну собівартість випущеної з виробництва готової продукції складають запис:

Д-т рах. 26 "Готова продукція" - К-т рах. 23 "Виробництво".

Фактичну собівартість випуску готової продукції розраховують так: до вартості незавершеного виробництва на початок місяця додають поточні витрати за місяць (сума дебетового обороту) і віднімають вартість незавершеного виробництва на кінець місяця.

ФС=НВп+ПВ-НВк,

ФС - фактична собівартість випуску готової продукції;

НВп - вартість незавершеного виробництва на початок місяця;

ПВ - поточні витрати за місяць;

НВк - вартість незавершеного виробництва на кінець місяця.

Фактичну собівартість продукції визначають тільки наприкінці місяця, тому протягом місяця одержану з виробництва готову продукцію оприбутковують за плановою собівартістю. Це дає можливість простежити рух готової продукції під час здійснення господарських операцій. Наприкінці місяця планову собівартість коригують до фактичної (рис. 4.14).

Відхилення фактичної собівартості готової продукції та методи відображення його у бухгалтерському обліку

Рис. 4.14. Відхилення фактичної собівартості готової продукції та методи відображення його у бухгалтерському обліку

Отже, на дебеті рахунків виробництва відображають усі витрати з виробництва продукції, на кредиті - витрати, які ввійшли в собівартість готової продукції, тобто випуск продукції за її фактичною собівартістю.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Рух первинних документів з обліку готової продукції
Порядок формування та облік собівартості реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг)
ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАПІВФАБРИКАТІВ, ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ (Клас 2: рахунки №25-28; Клас 9: рахунок Ле90)
Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових результатів готової продукції
Призначення рах. №27 та облік продукції сільськогосподарського виробництва
Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Облік витрат виробничої собівартості продукції
Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва
Аналіз процесу виробництва готової продукції
ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (Клас 2: рахунки №20–25; Клас 9: рахунки №91-99; Клас 8: рахунки №80-85)
Облік витрат виробничої собівартості продукції (Клас 2, рах. №23)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси