Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Суть та особливості бізнес-плану, як складової перспективного...
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯБІЗНЕС-ПЛАН ЯК КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ ПЛАНУВАННЯОснови бізнес планування на ВАТ "Підприємство хлібозавод"Бізнес-планування на підприємствіОснови бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану...
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Основи бізнес-планування

Що, як, хто, і коли має зробити?

Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях.

Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюється, чи навіть стає неможливою, без попередньо розробленого бізнес-плану. Цей письмовий документ є не лише важелем управління підприємством, але й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або поліпшення діючого бізнесу.

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно опрацьованого плану. Досвід організації підприємств свідчить, що планування їх діяльності набуває все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи, діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання.

Під бізнесом розуміється діяльність, спрямована на виробництво товарів (послуг, робіт), які б задовольняли потреби покупців і одночасне одержання відповідного прибутку.

Бізнесмен - власник капіталу, який перебуває в обігу і приносить прибуток, людина, яка в умовах ринку "робить гроші"; він не обов'язково керує людьми або виробництвом. Керівництво найчастіше виконує менеджер.

Підприємництво - це здебільшого окремий випадок бізнесу.

Підприємець - людина, яка здійснює бізнес, починає нову справу, реалізує певні нововведення, вкладає власні кошти у новий бізнес, беручи на себе, при цьому, певний ризик.

Оскільки всі підприємці приймають активну участь у формуванні цілей свого підприємства і у абсолютній більшості випадків і управляють цим підприємством на початку його діяльності, всіх їх можна вважати менеджерами Підприємства, які знаходяться в умовах динамічного зовнішнього середовища, повинні не чекати змін і потім реагувати на них. Керівники цих організацій повинні діяти і думати як підприємці, тобто підприємливий менеджер активно шукає можливості, він ризикує з тим, щоб добитися змін, які на його погляд дозволять підприємству вижити в умовах гострої конкурентної боротьби. Підприємливість необхідна на кожному рівні управління. Важливі підприємницькі дії, які пов'язані із значним ризиком для підприємства, потребують рішень, які приймаються на вищому рівні управління. Керівники па всіх рівнях повинні шукати можливість вдосконалення роботи на своїй ділянці, використовуючи для цього підприємницький стиль керівництва.

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних запитань:

o Хто виступає як конкретні споживачі/клієнти?

o Де мій ринок (ніша на ринку)?

o Яким є ринок продукту підприємства?

o Як реалізовувати товари (послуги)?

o Які кошти потрібні для реалізації проекту?

Ніхто, крім самого підприємця не зможе відповісти на ці та багато інших запитань. Результатом довгих роздумів, критичного аналізу і пошуку відповідей на різні питання реалізації підприємницької ідеї і є бізнес-план.

Практика показує, що реалізація будь-якої серйозної комерційної ідеї має розпочинатися з розробки бізнес-плану.

Бізнес-план - це специфічний документ, який являє собою структурований за найголовнішими напрямками та оформлений відповідним чином план організації, розвитку бізнесу чи проекту.

Бізнес-план - це документ, який детально описує всі аспекти запланованої вами діяльності, докладно аналізує проблеми, які можуть виникнути в ході реалізації запланованої ідеї, та можливі шляхи їх вирішення.

Бізнес-план - це письмовий документ, в якому викладена суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні і фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості його управління.

Тобто бізнес-план являє собою програму підприємницької діяльності; він описує підприємство, продукцію чи послуги, які плануються, ринки їхнього збуту, фінансові потреби та прогнозовані фінансові результати.

Таким чином, бізнес-план представляється як спрямована модель діяльності підприємства, яка використовує всі напрацювання традиційного планування, пов'язаних з основними категоріями ринкової економіки:

o бізнесом;

o конкурентною боротьбою;

o діяльністю маркетингових підрозділів;

o комерційним ризиком;

o стратегією фінансування;

o досягненням беззбитковості та необхідного рівня рентабельності;

o якісним обслуговуванням споживачів.

Для отримання відповідей на ці запитання Й складають бізнес-план.

Кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен чітко уявляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та 512 інтелектуальних ресурсах, джерела їх одержання, а також уміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, становища на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично до всіх сфер комерційної діяльності і до різних фірм, які є необхідними для того, щоб своєчасно підготуватися й оминути потенційні трудноті й небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей.

Так само, як будівельник використовує креслення, щоб упевнитися, що будинок буде стійким у своїй структурі, процес створення "креслення" для підприємства - так званий план - допоможе визначити, чи буде ваш бізнес свідомо міцним. Без бізнес-плану ви залишаєте занадто багато речей на волю долі.

Розробка добре продуманого і організованого бізнес-плану реально збільшує шанси стати успішним підприємцем.

Переваги бізнес-планування полягають у тому, що він:

o визначить, чи с у бізнесу шанс стати прибутковим;

o надасть оцінку початкових витрат, а також суму, необхідну для капіталовкладень і фінансування;

o переконає інвесторів і кредиторів фінансувати ваш бізнес;

o надасть оцінку доходу (визначаючи ринок - хто стане вашим споживачем - і відсоток очікуваного охоплення ринку, якого ви зможете досягти);

o допоможе бізнесу заробляти гроші із самого початку, розробивши ефективну маркетингову стратегію:

o допоможе конкурувати на ринку (за допомогою аналізу недоліків конкурентноздатності), й вгадає потенційні проблеми, з метою їхнього вирішення до того, як вони стануть незворотними.

Низка показників, які служать мірою виміру прогресу і загальної корпоративної продуктивності, є одним з важливих елементів добре структурованого плану. Якщо компанія виходить за межі або не досягає цих показників, тоді потрібно відкоригувати цілі або змінити стратегію адекватно ринковій реальності.

Позитивні й негативні варіації можуть вплинути на бізнес-план. Якщо, наприклад, обсяг продажів перевищить прогнози на цей період, то потрібно переглянути припущення, що відносяться до таких критичних факторів, як:

o виробнича потужність;

o особисті потреби;

o витрати на оренду;

o канали просування продукції;

o рух готівки.

Або, приміром, якщо хтось виходить на ринок з новим продуктом або послугою, то потрібно зібрати реальну інформацію про стан ринку і конкурентів, що буде корисним при корегуванні бізнес-плану.

Бізнес-план є першою і найкращою можливістю для підприємця зацікавити потенційного інвестора. Він описує продукт або послугу і визначає ринок у кількісних і якісних вимірах, а також дозволяє інвесторам оцінити здатність менеджерів керувати компанією та якість цього управління.

Бізнес-план важливий через те, що розробка змушує керування проаналізувати:

o бізнес-ідеї;

o корпоративні цілі;

o керівну групу;

o продукт;

o маркетингову стратегію;

o конкурентів;

o резерви й устаткування;

o короткострокові і довгострокові потреби в капіталі.

Оскільки важливою задачею є притягнення інвестицій, остільки необхідно аргументувати й обгрунтувати оформлення проектів (пропозицій), що їх потребують.

Розробка фінансових прогнозів - корисна справа, навіть якщо вам не треба збирати гроші на початкові витрати; ви зможете довести собі, що у вашої бізнес-ідеї є майбутнє. Іншими словами, гарний бізнес-план покаже вам, чи робите ви те, що потрібно - чи ні. Навіть якщо немає потреби в зовнішній підтримці, бізнес-план може зіграти важливу роль, допомагаючи уникати помилок або виявити приховані можливості.

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який використовується в усіх сферах функціонування підприємства, він показує, яким чином його керівники збираються досягти цілей, і в першу чергу - підвищення прибутковості. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі:

o обґрунтувати економічну доцільність напрямів розвитку фірми;

o розрахувати очікувані фінансові результати діяльності, у першу чергу обсягів продажів, прибутку на капітал;

o визначити джерела фінансування реалізації обраної стратегії, засоби концентрації фінансових ресурсів;

o відібрати робітників, які спроможні реалізувати даний план. Кожне завдання може бути вирішене тільки у взаємозв'язку з іншими.

Основний розділ бізнес-плану - концентрація фінансових ресурсів, збільшення капіталу компанії та маркетинг-план. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції при переговорах із майбутніми партнерами; він відіграє важливу роль при запрошенні на роботу основного персоналу фірми.

Таким чином, бізнес-план є не тільки внутрішнім документом фірми, але й може бути використаний для залучення інвесторів. Перед тим, як ризикнути деяким капіталом, інвестори повинні бути впевнені в ретельності опрацювання проекту й вірогідності інформації щодо його ефективності.

Правильно складений бізнес-план має аргументовано відповісти на питання: чи варто вкладати кошти в задуману справу й чи дасть вона прибуток, який виправдає затрачені зусилля та кошти?

У бізнес-плані формулюються цілі й задачі. Оцінюються сильні й слабкі сторони майбутнього бізнесу, подається аналіз ринку та його можливостей, викладаються ключові моменти функціонування фірми в цих умовах, оцінюються необхідні для ведення бізнесу ресурси (як матеріальні, людські, так і фінансові).

Розробка бізнес-плану досить складний і трудомісткий процес.

Тож навіщо підприємцю витрачати кошти і час на складання бізнес-плану? Які цілі його розробки?

По-перше, планування - це ключ до успіху в підприємницькій діяльності. Досвід та практика засвідчують, що успіх підприємницької діяльності визначається трьома факторами:

o правильним розумінням реальної ситуації в поточний момент часу;

o чітким визначенням цілей підприємницької діяльності;

o якісним плануванням діяльності фірми. Бізнес-план якраз і допомагає вирішити всі ці проблеми. По-друге, бізнес-план - це засіб, за допомогою якого ви можете управляти своїм бізнесом.

По-третє, розробка бізнес-плану змушує підприємця моделювати ситуації і розглядати проблеми, що можуть стати на заваді успіху підприємницького починання. Це дозволяє деяким чином підготуватися до тих складностей, що чекають на підприємця.

По-четверте" на початковому етапі створення бізнесу, бізнес-план є основним інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім оточенням. Цей план повинен переконати майбутніх постачальників, клієнтів і працівників у тому, що ви маєте реальну програму реалізації підприємницької ідеї.

По п'яте, в процесі розробки бізнес-плану розвиваються здібності підприємця як менеджера. При цьому він отримує досвід оцінки конкурентів, засобів просування товарів на ринок, використання переваг свого бізнесу, фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності.

Бізнес-план - це засіб залучення позикового капіталу, який необхідний для розвитку бізнесу. Бізнес-план забезпечує не тільки виробничу, ринкову, організаційну, але и фінансову інформацію про майбутню фірму. Ця інформація дозволяє судити про те, скільки необхідно початкового капіталу, як ви плануєте витрачати і повертати кредити, яка ступінь ризику бізнесу тощо. Таким чином, бізнес-план - це основа конструктивних відносин з потенційними інвесторами, тобто тими, у кого ви будете позичати гроші для реалізації своєї підприємницької ідеї.

Розробляючи бізнес-план, підприємець старанно аналізує всі економічні аспекти своєї ідеї, ще й ще раз перевіряє її раціональність і реалістичність. Можливо, в результаті підготовки бізнес-плану з'ясується, що перепони на шляху реалізації підприємницької ідеї не можуть бути усунені чи переборені. Ваш проект може залишитися тільки на папері. Це не дуже приємно, але набагато краще ніж, ситуація, коли на його реалізацію вже витрачені кошти, час і сили підприємця.

Бізнес-план може розроблятись в наступних випадках:

o для власних потреб - планування власної діяльності, оцінки життєздатності запланованого проекту та прорахування необхідних витрат, очікуваних доходів і періоду, коли ці витрати окупляться;

o для залучення зовнішніх інвесторів (отримання інвестиції, дотації, кредиту тощо) - переконання інвестора в тому, що проект є для нього гарним вкладенням коштів, що він є реальним для виконання і досить швидко принесе заплановані прибутки;

o для переконання потенційних партнерів взяти участь в його реалізації.

Бізнес-план є необхідним не лише на стадії створення нового підприємства, його також складають вже існуючі фірми для планування своєї діяльності на певний період часу (рік, 3 роки, 5 років).

Обсяг бізнес-плану в середньому становить 30 - 50 сторінок (не враховуючи додатків), а в скороченій версії може не перевищувати п'ятнадцяти.

Оскільки бізнес-план розробляється для реалізації певної мети (наприклад, отримання кредиту від фінансових установ, вимога одного із власників підприємства тощо), то він зорієнтований на певну аудиторію. Розрізняють внутрішні та зовнішні задачі бізнес-плану.

Внутрішні задачі бізнес-плану (складання його є перш за все в інтересах самого підприємства):

o обгрунтування та формулювання цілей підприємства;

o аналіз сильних та слабких сторін підприємства;

o вироблення програми досягнення поставлених цілей;

o оцінка наявних ресурсів (людських, матеріальних, фінансових, інформаційних), визначення стратегій залучення тих ресурсів, наявний обсяг яких є недостатнім для реалізації проекту.

Отже, можлива розробка бізнес-плану тільки для внутрішнього користування. У цьому випадку зацікавленими сторонами можуть виступати:

1. Акціонери;

2. Менеджмент компанії (перш за все вищий рівень);

3. Компанія в цілому.

Зовнішня задача бізнес-плану - залучення тих ресурсів, обсяг яких недостатній, за допомогою інвестицій. Практика господарювання свідчить, що бізнес-план найчастіше розробляється для пред'явлення певним контрагентам організації, зокрема:

1. Банкам;

2. Інвестиційним фондам та компаніям;

3. Організації вищого рівня ієрархії в складних структурах корпоративного типу (головній компанії, холдингу тощо);

4. Акціонерам;

5. Іншим зацікавленим сторонам.

Як правило, бізнес-план розробляють у випадку:

o потреби у фінансових ресурсах (задовольняється найчастіше за допомогою банківського кредитування);

o формування стратегії розвитку бізнесу;

o у разі реалізації спеціальних проектів існуючих підходи до розробки бізнес-планів:

o загальний підхід, який використовується на практиці, та відповідає вимогам зацікавлених сторін (кредиторів, інвесторів);

o відповідно до вимог стандартів UNIDO (United Nations Industrial Development Organization - міжнародної організації, яка займається рекомендаціями щодо економічної стратегії розвитку країн із перехідною економікою).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси