Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті


 
Головна arrow Документознавство arrow Правове письмо
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Прикметник

У діловому стилі переважають відносні прикметники, якісних прикметників значно менше. Проте використання якісних прикметників, а саме їх ступенів порівняння (форми для вияву більшої чи меншої міри якості), спричиняє певні труднощі. В українській мові ці форми можуть бути як однослівними, синтетичними, простими: дорогий - дорожчий - найдорожчий, досвідчений - досвідченіший -найдосвідченіший, - так і двослівними, аналітичними, складеними: дорогий - більш дорогий, найбільш дорогий, досвідчений - більш досвідчений - найбільш досвідчений.

У нормативному акті ступінь більшого чи меншого вияву якості передається звичайно аналітичними формами - з допомогою прислівників більш (найбільш), менш (найменш), а також далеко, надто, дуже і т. ін. Оскільки творення таких форм практично можливе від усіх якісних прикметників, ці аналітичні форми вільно відмінюються, сприймаються як стилістично нейтральні, у той час як однослівні форми мають виразний емоційний колорит.

Утворюючи ступені порівняння, враховуємо:

а) прислівник дуже вказує на абсолютний ступінь вияву ознаки, найбільш - на відносний ступінь вияву ознаки, бо тут можливі йменш, більш, найменш. Пор: дуже якісний - більш/менш якісний;

б) в українській мові відсутній прикметник самий на позначення ступеня вияву ознаки, тому вирази на кшталт самий досконалий, самий розумний вважаються такими, що не відповідають нормам літературної мови. У такому разі мовними нормами передбачено вживання префікса най-: найдосконаліший, найрозумніший. Можливі варіанти підсилення ступеня ознаки за допомогою часток що, як: якнайрозумніший, щонайдосконаліший. При вживанні таких форм у документах слід зважати на їх емоційно-експресивне навантаження;

в) при творенні вищого/найвищого ступеня порівняння прикметника (складена форма) прислівники більш/менш, найбільш/найменш слід додавати до форми прикметника, а не до простої форми вищого ступеня порівняння прикметника: більш/менш дешевий (не більш/менш дешевший), найбільш/найменш дешевий (не найбільш/найменш дешевший), більш вдалий, менш агресивний, найбільш поважний.

ЧИСЛІВНИК

1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиниці виміру), в запису відтворюється словом, а не цифрою: дві справи на розслідуванні, складено три протоколи.

2. Однозначні числівники, якими позначають часові межі, записують словами: три - п ять місяців.

3. Якщо однозначне число супроводжується одиницями виміру, запис відбувається цифрою: 16 тонн, 5 сантиметрів.

4. Числівники складні й складені зазвичай записуються цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення: За рік порушено 34 кримінальні справи. Тридцять чотири кримінальні справи порушено за рік.

5. Цілі числа, які передаються кількома знаками, записують, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій - кожен четвертий знак: 400 000 т, 879 684 грн.).

6. Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник уводиться в текст із відмінковим закінченням: за 2-м класом точності. При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби і, 2, 3-го сортів.

7. Деякі порядкові числівники для розрізнення серед інших позначень пишуться в документах римськими цифрами без відмінкових закінчень: звіт за І квартал.

8. Складні слова, перша частина яких - цифрове позначення, можуть писатися комбіновано: 50-відсотковиЙ, 100-кілометровий. Другу частину такого запису можна скоротити, якщо це одиниця виміру: 50 %, 100-км.

9. Порядкові числівники, які не супроводжуються одиницями виміру, записуються словами: односторонній договір, багатосторонній договір; можливий комбінований запис: двокімнатна квартира (2-кім-натна квартира), чотириповерховий будинок (4-поверховий будинок).

10. Окремі види інформації передаються у формі змішаного запису, який складається із цифр та слів: 679000-679 тис. Словесно-цифровий запис не лише дає можливість скорочувати написання великих чисел, але й значно полегшує зорове сприймання, а, отже, - й опрацювання документа.

Узгодження числівника з іменником:

а) Із числівником "один" іменники узгоджуються у формі Н. відмінка однини: один гектар, двадцять один відсоток, вісімсот тридцять одна гривня;

б) із числівниками "два", "три", "чотири" іменники узгоджуються у формі Н. відмінка множини: сімдесят два гектари, сорок три відсотки, у чотири рази, два інспектори;

в) із числівником "п'ять" (і далі) іменники узгоджуються у формі Р. відмінка множини: вісімдесят п'ять гектарів, шість відсотків;

г) із дробовими числівниками іменники узгоджуються у формі Р. відмінка однини: одна друга гектара, нуль цілих і п 'ять десятих відсотка;

ґ) із числівником "півтора" узгоджуються іменники чол., серед, роду у формі Р. відмінка: півтора метра, півтора літра, у півтора раза;

д) із числівником "півтори" узгоджуються іменники жін. роду у формі Р. відмінка: півтори доби, півтори зміни;

е) в усному мовленні при озвученні дробового числівника часто вживають вираз "з половиною". У такому разі узгодження іменника відбувається за цілим числом: два з половиною роки, п 'ять з половиною років.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси