Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Яке визначення грошовим коштам дає чинне законодавство України?
Методика аудиту грошових коштівАудит грошових коштівПредмет, метод і об'єкти аудиту
Нормативно-правова база та завдання організації грошових коштівПлан і програма аудиту грошових коштівНормативно-правове забезпечення здійснення державного аудиту в Україні
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Мета, предмет і об'єкти аудиту грошових коштів

Мета аудиту грошових коштів — встановити достовірність даних щодо їхньої наявності та руху, повноти і своєчасності відображення інформації в первинних та зведених документах й облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Предмет аудиту грошових коштів — господарські процеси та операції, пов'язані з рухом грошових коштів та інших коштів, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту грошових коштів можуть бути:

1). Елементи облікової політики:

- П)БО, якими керується підприємство при веденні обліку грошових коштів;

- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку грошових коштів;

- розподіл посадових обов'язків серед працівників і графік документообігу, графік здачі звітів касирів;

- порядок здачі виручки касирами підприємства;

- форми бланків документів, регістрів обліку та звітності;

- порядок укладання договору про повну матеріальну відповідальність;

- визначення ліміту центральної (головної) каси чи операційних кас у розрізі окремих підрозділів підприємства;

- порядок проведення інвентаризації коштів. 2). Операції з обліку коштів:

- грошові кошти (готівка) в касі чи операційних касах підприємства;

- грошові кошти на рахунках у банку;

- грошові кошти в національній валюті;

- грошові кошти в іноземній валюті;

- інші кошти.

3). Записи в первинних та зведених документах, регістрах обліку та у звітності.

4). Інформація про порушення ведення в обліку нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту грошових коштів

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II, їхній перелік включає 16 документів);

2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами другої групи щодо грошових коштів є:

17) Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті / Постанова Правління НБУ № 22 від 21.01.04;

18) Інструкція про ведення касових операцій банками України / Постанова Правління НБУ № 174 від 01.06.11;

19) Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах / Інструкція Правління НБУ № 492 від 12.11.03;

20) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління НБУ № 637 від 15.12.04;

21) Про банки і банківську діяльність / Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000;

22) Про встановлення граничної суми розрахунку готівкою / Постанова Правління НБУ № 210 від 06.06.13;

23) Положення про форму та зміст розрахункових документів / Наказ ДПА України № 614 від 01.12.2000;

24) Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 708 від

25.11.13;

25) Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки / Наказ Президента України № 436/95 від 12.06.95;

26) Про затвердження змін у Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління НБУ № 252 від 29.04.09;

27) Про платіжні системи та переказ коштів в Україні / Закон України № 2346-ІП від 05.04.01;

28) П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" (для звітності по 2012 рік включно) (Додаток С).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси