Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Використання попроцесного підходу до формування облікової політики на...Формування облікової політики технологічного процесу виробництваСтратегічні цілі підприємства та формування його облікової політикиВідсутністю жорстких вимог щодо строків, порядку формування та...Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики...Організаційні та управлінські аспекти формування облікової політикиФормування облікової політики в частині незавершеного виробництваОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТГалузевий аспект формування облікової політики на прикладі...Методичні аспекти формування облікової політики за окремими об'єктами...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування облікової політики процесу підготовки виробництва у міжсезонний період

Об'єктом обліку в процесі забезпечення є витрати міжсезонного періоду, що забезпечують технологічний процес цукрового виробництва майбутнього сезону.

Суттєвою особливістю цукрового виробництва є нетривалість періоду сокодобування. У зв'язку з цим є необхідність посилення контролю за витратами та ходом виконання робіт у міжсезонний період. У цукровій промисловості до витрат майбутніх періодів відносять витрати на обслуговування та управління, що забезпечують процес підготовки виробництва в період сезонних перерв у роботі, у звітному році по закінченні сезону цукроваріння. В обліковій практиці досліджених заводів рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" не використовується, а відображається в балансі та калькуляціях за статтею "Незавершене виробництво" витрати, пов'язані з підготовкою виробництва на майбутній сезон цукроваріння, що не відповідає економічній сутності.

Всі витрати, пов'язані із забезпеченням майбутнього сезону цукроваріння, поділяються за цільовим призначенням на дві групи:

- із заготівлі цукросировини;

- пов'язані зі збереженням і підготовкою технологічного обладнання.

У зв'язку з цим усі витрати в міжсезонний період, що забезпечують виробництво цукроваріння, доцільно нагромаджувати на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" з відокремленням субрахунків 391 "Витрати із заготівлі цукросировини майбутнього періоду" та 392 "Витрати із забезпечення виробництва в міжсезонний період". На рахунку 391 "Витрати із заготівлі цукросировини майбутнього періоду" доцільно накопичувати витрати за тими самими напрямами, що і витрати на рахунках 2002 "Приймання і збереження цукросировини" та 911 "Загальнозаготівельні витрати". На початок нового сезону цукроваріння доцільно цей рахунок закривати і залишки відносити на рахунки 911 "Загальнозаготівельні витрати" та 292 "Приймання і збереження цукросировини" з подальшим розподілом на загальних засадах. Така методика обліку проілюстрована на рис. 3.4.

Витрати із забезпечення виробництва в міжсезонний період в основному пов'язані з проведенням ремонтних робіт. На обстежених цукрових заводах питання щодо накопичення витрат з ремонту вирішено неоднозначно, що пов'язано з неможливістю застосування наявної галузевої методики. Витрати з поточного ремонту передбачено накопичувати на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", де за видами обладнання, що підлягає ремонту, відокремлено субрахунки. На інших обсте

Рис. 3.4. Облік витрат майбутнього періоду із заготівлі цукросировини

жених цукрових заводах узагалі в аналітичному обліку витрати з ремонту не відокремлено. На підставі облікової інформації практично не можливо провести аналіз ефективності витрат із забезпечення технологічного процесу цукроваріння.

Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" на собівартість та формування фінансового результату періоду мають бути віднесені лише витрати на поточний ремонт, тобто витрати, які не приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта. Модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання здійснюються на основі спеціальної технічної документації, що передбачає накопичення цих витрат на рахунку 16 "Капітальні інвестиції".

Методичні підходи до формування облікової політики ви трат з ремонту в сучасних умовах повинні враховувати такі моменти:

- приведення у відповідність обліку витрат на ремонт до вимог національних облікових стандартів;

- необхідність впровадження внутрішньогосподарського обліку та посилення контролю за ефективністю ремонтних робіт;

- розмежування інформації про витрати з ремонту за сезонами та фінансовими періодами;

-- відокремлення витрат за етапами проведення робіт.

Для забезпечення контролю за підготовкою технологічного процесу цукроваріння, а також для управління витратами необхідно відокремлювати витрати з ремонту не лише у зв'язку з різними джерелами покриття (капіталізовані або поточні), а також відповідно до періодів їх проведення, а саме: підготовчий період - профілактичний ремонт і забезпечення працездатності обладнання, а також витрати з ремонту, який проводять у ході технологічного процесу цукроваріння. Всі витрати пов'язані з підготовкою та профілактичними ремонтами, доцільно обліковувати на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" з накопиченням у розрізі аналітичних статей витрат та об'єктів віднесення витрат, а витрати з поточного ремонту в технологічний період цукроваріння безпосередньо відносити на рахунки з витрат діяльності.

Для посилення контролю відповідності витрат з ремонту ліміту, який можливо розробляти відповідно до виробничих потреб, доцільно поєднати бухгалтерський облік витрат з ремонту з організацією внутрішньогосподарського контролю. Таким чином можна:

- організувати на підставі аналізу реального стану основних засобів збір інформації про потреби в ремонті по закінченні сезону цукроваріння;

- розробити в межах ліміту план проведення ремонтів і визначити за кожним об'єктом контрольні цифри.

Під час проведення ремонтних робіт ремонтною майстернею цукрового заводу витрати з ремонту будуть попередньо накопичуватись на рахунку "Ремонтна майстерня". Витрати, пов'язані з утриманням підрозділів, що займаються організацією й управлінням ремонтних робіт, можна накопичувати на рахунку 392 "Витрати із забезпечення виробництва в міжсезонний період" за окремою статтею "Загальноремонтні витрати".

На початок сезону цукроваріння витрати, що накопичені на рахунку 392 "Витрати із забезпечення виробництва в міжсезонний період" запропоновано відносити в частині прямих витрат на рахунки обліку за видами виробництва. Витрати, пов'язані з профілактичними роботами з ремонту обладнання, проведені в міжсезонний період, доцільно не відносити на статтю "Витрати на утримання та експлуатацію обладнання", а відокремити на рахунках обліку затрат конкретних виробництв за статтею "Витрати із забезпечення виробництва в міжсезонний період". Загальноремонтні витрати при цьому доцільно відносити на рахунок 912 "Загальноремонтні витрати", що схематично представлено на рис. 3.5.

Примітка: очікуваний період сокодобування наступного фінансового року поточного сезону визначається відповідно до обсягів сиро вини та середньодобової переробки.

Рис. 3.5. Облік витрат міжсезонного періоду із забезпечення виробництва

Підлягають розподілу на затратні рахунки споживачів не всі загальноремонтні витрати, а лише ті, що відповідають нормальній потужності, решта відноситься згідно з П(С)БО 16 "Витрати" на собівартість реалізації.

За нормальну потужність доцільно вибрати тривалість сокодобування.

Якщо процес сокодобування триває після 1 січня, розподілу підлягають не всі загальноремонтні витрати, а тільки та їх частка, що припадає на період сокодобування звітного фінансового року.

Базою розподілу загальноремонтних робіт доцільно вибрати прямі витрати з ремонту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Використання попроцесного підходу до формування облікової політики на прикладі цукробурякового виробництва
Формування облікової політики технологічного процесу виробництва
Стратегічні цілі підприємства та формування його облікової політики
Відсутністю жорстких вимог щодо строків, порядку формування та внесення змін в облікову політику підприємства
Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з управлінською спрямованістю
Організаційні та управлінські аспекти формування облікової політики
Формування облікової політики в частині незавершеного виробництва
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Галузевий аспект формування облікової політики на прикладі ресторанного господарства
Методичні аспекти формування облікової політики за окремими об'єктами обліку та видами економічної діяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси