Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік витрат та виконання робіт машинно-тракторного паркуБухгалтерський облік витрат машинно-тракторного паркуМашинно-тракторний парк і ефективність його використанняОрганізація контролю витрат на утримання машинно-тракторного парку...Основи захисту машинно-тракторного парку (МЛІ) і...ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ...Тракторний парк та ефективність його використанняСИСТЕМИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ...Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво продукції...Облік фактичних витрат
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік робіт та витрат машинно-тракторного парку

Машинно-тракторний парк є важливою складовою матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Ії зміцнення та використання наявної техніки набувають нині особливої актуальності.

Розширення машинно-тракторного парку закономірно викликає й певне збільшення витрат, пов'язаних із його експлуатацією й утриманням.

У сільськогосподарських підприємствах тракторами виконують як сільськогосподарські, так і транспортні роботи. Причому значну частину їх- одними й тими ж самими тракторами. Машинно-тракторний парк може використовуватись як такий, що є власністю сільськогосподарського підприємства, так і належить підприємству - постачальнику даних послуг.

Всі витрати на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку на сільськогосподарських підприємствах рекомендовано обліковувати на одному аналітичному рахунку 9161 "Витрати по утриманню тракторів". При виконанні сільськогосподарських робіт, включаючи транспортні роботи в рослинництві, на витрати машинно-тракторного парку не відносять оплату пращ з відрахуваннями трактористів-машиністів, причіплювачів, а також вартість витраченого палива і мастильних матеріалів. Такі витрати відносять прямо на відповідні роботи та культури (дебет pax. 231 чи ін..).

Отже, по дебету аналітичного рахунка до рахунка 911 протягом року відображають оплату праці, встановлені нарахування на неї та вартість палива і мастильних матеріалів лише на транспортних роботах тракторів, а також амортизацію, вартість ремонту і технічного обслуговування, послуг інших виробництв, інші витрати в цілому по машинно-тракторному парку незалежно від видів робіт.

Узагальненою обліковою одиницею всіх виконаних машинно-тракторним парком робіт є умовний еталонний гектар. Цей показник розраховують на основі нормо-змін, для чого кількість виконаних нормо-змін по кожному трактору множать на його змінний еталонний виробіток. Останній визначають, виходячи з установлених коефіцієнтів перерахунку фізичних тракторів за марками в умовні еталонні як співвідношення їх годинного виробітку, помноженого на тривалість зміни в годинах при виконанні певної роботи.

Усі сільськогосподарські й транспортні роботи, виконані машинно-тракторним парком, повинні бути виражені в еталонних гектарах.

По кредиту згаданого аналітичного рахунка протягом року відображають транспортні роботи тракторів, які в плановій їх оцінці відносять на споживачів. Обліковою одиницею цих робіт є тонно-кілометри. Дані роботи також перераховують в еталонні гектари.

Основними первинними документами, в яких відображають роботу тракторів і найважливіші витрати по їх використанню, є: на сільськогосподарських роботах- Обліковий лист тракториста-машиніста, на транспортних - Дорожній лист трактора. В них по кожній роботі показують фактично виконаний обсяг у натурі (на транспортних роботах - перевезено тонн вантажів і виконано тонно-кілометрів) й у перерахунку в еталонні гектари, а також суму нарахованої оплати праці трактористу й причіплювачу та витрати палива за нормою і фактично.

Дані кожного із зазначених документів записують у Нагромаджувальну відомість обліку використання машинно-тракторного парку, в якій для кожного тракториста відводять окрему сторінку.

Оскільки тракторист протягом місяця може виконувати як сільськогосподарські й транспортні роботи, нараховану оплату праці й фактично витрачене паливо потрібно віднести на різні аналітичні рахунки. У зв'язку з цим необхідно в Нагромаджувальній відомості окремо групувати дані за вказаними видами робіт, щоб уникнути в подальшому трудомістких вибірок. Для цього нараховану оплату праці й витрачене паливо у відомості відображають дробом. У чисельнику записують оплату праці та витрачене паливо на сільськогосподарських роботах, а в знаменнику - на транспортних.

Вартість транспортних робіт, виконаних тракторами, до складу якої входить оплата праці, пальне та інші витрати, відноситься на відповідні об'єкти обліку, виходячи з обсягу перевезень та планової собівартості одного еталонного гектара роботи з коригуванням її в кінці року до рівня фактичних витрат.

Облік витрат на утримання сільськогосподарської техніки як уже вказувалось ведуть протягом року на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Аналітичні рахунки, крім 9161, можуть відкриватись також в розрізі: видів машин (трактори, зернові комбайни, спеціальні комбайни, ґрунтообробні, посівні машини тощо). До складу витрат відносять оплату праці працівників, що займаються обслуговуванням конкретних машин (без оплати праці трактористів, які працюють на цих машинах), амортизацію, витрати на ремонт тощо. В кінці року ці витрати відносять на окремі об'єкти витрат прямо (по спеціальних машинах) або розподіляють пропорційно обсягу виконаних робіт у фізичних обсягах, а по тракторах - в умовних еталонних гектарах (між сільськогосподарськими, транспортними та будівельними роботами).

Одержані послуги машинно-тракторного парку від сторонніх організацій сільськогосподарські підприємства обліковують також на субрахунку 9161.

Послідовність обліку витрат по субрахунку 9161 аналітичний рахунок "Витрати по утриманню тракторів на сільськогосподарських підприємствах відображена на рис. 3.1.

У кінці року загальні витрати щодо використання машинно-тракторного парку (крім оплати праці та вартості палива на транспортні роботи тракторів), облічені на аналітичному рахунку рахунка 9161, розподіляють окремо по кожній статті між сільськогосподарськими і транспортними роботами пропорційно до їхнього обсягу в еталонних гектарах.

Послідовність обліку витрат по машинно-тракторному парку

Рис. 3.1 Послідовність обліку витрат по машинно-тракторному парку

Складають калькуляцію собівартості і еталонного гектара (табл. 3.5.).

Таблиця 3.5. Калькуляція собівартості і еталонного гектара

Назва показників

Кількість еталонних гектарів

Фактичні витрати, грн.

1. Обсяг робіт і витрати на експлуатацію тракторів, зайнятих на тракторних роботах

2. Виконано транспортних робіт тракторами для допоміжних виробництв, вартість яких не підлягає користуванню

3. Разом (рядок 1 мінус рядок 2)

4. Собівартість одного еталонного га

Ту частину загальних витрат машинно-тракторного парку, що припадає на сільськогосподарські роботи, розподіляють по кожній статті окремо між сільськогосподарськими культурами пропорційно до встановленої бази.

Після розрахунку частини витрат машинно-тракторного парку, яка підлягає списанню на транспортні роботи тракторів (табл. 3.6) складають кореспонденцію рахунків - дебет рахунків 91611 (аналітичний рахунок "Витрати по утриманню машинно-тракторного парку на сільськогосподарських роботах) та 91612 (аналітичний рахунок- Витрати по утриманню машинно-тракторного парку на транспортних роботах) і кредит рахунка 9161 "Витрати по утриманню тракторів". Останній після відповідних записів закривається.

Таблиця 3.6. Розрахунок визначення частини витрат машинно-тракторного парку, яка підлягає списанню на транспортні роботи тракторів за 20_рік

Розрахунок визначення частини витрат машинно-тракторного парку, яка підлягає списанню на транспортні роботи тракторів за 20_рік

Одночасно складають відомості розподілу послуг транспортних робіт тракторів (табл. 3.7) та списання витрат по утриманню машинно-тракторного парку на сільськогосподарських роботах (табл. 3.8).

Таблиця 3.7. Відомість розподілу послуг транспортних робіт тракторів і тваринництва

Відомість розподілу послуг транспортних робіт тракторів і тваринництва

Таблиця 3.8. Розрахунок та відомість списання витрат по тракторах ___ на об'єкти рослинництва

Розрахунок та відомість списання витрат по тракторах ___ на об'єкти рослинництва

В результаті проведених розрахунків, записів господарських операцій по розподілу витрат за об'єктами обліку основного виробництва субрахунок 9161 закривається.

Впровадження розглянутої методики калькулювання собівартості послуг сприятиме контролю віднесення витрат на споживачів та покращенню використання машинно-тракторного парку.

На підприємствах-постачальниках послуг машинно-тракторного парку, в тому числі кооперативах, облік витрат з його утримання ведеться на рахунку 23 "Виробництво" на окремих аналітичних рахунках.

По дебету витрати облічують за визначеними нормативними актами елементами і статтями витрат, а по кредиту здійснюють списання витрат в дебет рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

За виконані роботи підприємство- постачальник послуг нараховує доходи: дебет рахунка 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", кредит рахунка 703 "Дохід від реалізації робіт та послуг". Суми до оплати визначають за договірною вартістю (цінами за одиницю виконуваних робіт машинно-тракторним парком).

Одночасно нараховуються податкові зобов'язання: дебет рахунка 704 "Вирахування з доходів" кредит рахунків 643 "Податкові зобов'язання" або 6412 "Розрахунки з бюджетом по податку на додану вартість".

Фінансовий результат від такої діяльності підприємство - виконавець послуг машинно-тракторного парку визначає по рахунку 791 "Результат основної діяльності" після записів господарських операцій (табл. 3.9).

Таблиця 3.9. Кореспонденція рахунків з формування та визначення фінансового результату від реалізації послуг машинно-тракторного парку

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Списується собівартість реалізованих послуг

791

901

2. Відносяться доходи на фінансові результати

703

791

3. Відображаються списання вирахувань з доходів на фінансові результати

791

704

4. Визначається фінансовий результат (прибуток)

791

441

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси