Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ. ОБЛІК ЄДИНОГО...Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним...Облік розрахунків за страхуваннямОблік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендійОблік розрахунків зі страхуванняОблік розрахунків за соціальним страхуванням персоналуБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ...Суть, принципи та роль соціального страхуванняУПРАВЛІННЯ КОШТАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку розрахунків за соціальним страхування

З І січня 2011 року відбулись певні зміни щодо утримань із заробітку соціальних внесків. Так, набув чинності Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-УІ. згідно якого в обіг вводиться термін "єдиний соціальний внесок". Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - це єдиний платіж до Пенсійного фонду, який містить в собі декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування. Його розмір коливається залежно від діяльності, і визначається так званими класами ризику. І цих класів цілих 67. Перший, найменший клас ризику, має відрахування в сумі 36,76%, останній, найбільший - 49,7%. Якщо ви проводите діяльність за декількома напрямками, то визначатись клас професійного ризику буде за основним видом економічної діяльності. Згідно з цим класом буде визначено відсоток нарахувань на фонд оплати праці, який матиме сплатити роботодавець. Так, наприклад, для бюджетних установ цей розмір становитиме 36,3%, для платників, які уклали з працівниками договори цивільно-правового характеру - 34,7%. Сплатили єдиний соціальний внесок на рахунок Пенсійного фонду. Розщеплення суми єдиного соціального внеску на 4 фонди буде проводити Держказначейство, зараховуючи потім складові соціального ЄСВ сплачується в безготівковій формі на рахунки, спеціально відкриті ПФУ в органах Держказначейства.

Платники ЄСВ зобов'язані сплачувати ЄСВ не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним періодом. Платники ЄСВ зобов'язані подавати звітність до територіального органу Пенсійного фонду України у строки, в порядку та за формою, установленими Пенсійним фондом за погодженням з відповідними фондами соцстрахування та Держкомстатом (п. 4 ч. 2. ст. 6 Закону про ЄСВ). Також роботодавці зобов'язані подавати до Пенсійного фонду персоніфіковані відомості про заробітну плату застрахованих осіб, на яку нараховано та з якої сплачено ЄСВ, та інші відомості (ч. 2 ст. 20 Закону про ЄСВ).

На винагороду за цивільно-правовими договорами або договорами підряду на роботу чи послугу підприємство нараховує єдиний внесок у розмірі 34,7 %. На суми лікарняних роботодавці нараховують єдиний внесок у розмірі 33,2 %, а на фонд оплати праці інвалідів - 8,41%. Якщо ж інваліду виплачується лікарняний, то розмір єдиного внеску на суму такого лікарняного становить 33,3 %. Із заробітної плати працівників, у тому числі інвалідів та працівників-іноземців, єдиний внесок утримується за ставкою 3,6 %, а із суми нарахованої працівнику (в тому числі інваліду) допомоги з тимчасової втрати працездатності єдиний внесок утримується у розмірі 2 %. Фізичні особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, повинні сплачувати єдиний внесок за ставкою 2,6 %. Державні службовці сплачують єдиний внесок у розмірі 6,1 %.

Ставки єдиного соціального внеску є досить заплутаними. В табл. 9.6 наведені розміри ЄСВ, що нараховуються залежно від видів доходів.

Таблиця 9.6. Розміри ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів

Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців

Роботодавці нараховують та сплачують індивідуальний процент ЄСВ. який залежить від їхнього класу професійного ризику виробництва. Для бюджетних установ - 36,3%

Наймані працівники сплачують 3,6% із суми зарплати

Винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою- підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про держреєстрацію їх як підприємців

Підприємства нараховують і сплачують 34,7% на суму винагороди

Наймані працівники сплачують 2,6% за рахунок отриманого доходу

Допомога з ТВП (як перші п'ять днів за кошти підприємства, так і всі інші дні хвороби за рахунок коштів ФСС)

Підприємства нараховують і сплачують 33.2% на суму допомоги

Наймані працівники сплачують 2% із суми допомоги

Заробітна плата працівників-інвалідів

Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП, крім сум лікарняних

Працівники-інваліди сплачують 3,6% із суми зарплати

Лікарняні працівників-інвалідів

Підприємства нараховують і сплачують 33,2% на суму допомоги

. Працівники-інваліди сплачують 2% із суми допомоги

Всі платники зобов'язані своєчасно та правильно відображати в обліку операцій з нарахування, утримання та сплати сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, для бухгалтерського обліку таких операцій передбачено рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням", до якого відкривають окремий субрахунок 657 "Розрахунки за єдиним внеском". За кредитом цього субрахунку показують нарахування та утримання єдиного внеску, а за дебетом - його перерахування. Порядок відображення в бухгалтерському обліку розрахунків за єдиним внеском наведений у табл. 9.7.

Таблиця 9.7. Порядок відображення операцій на рахунку 657 "Розрахунки за єдиним внеском"

!

п/п

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Операції по кредиту рахунку

1.

Утримано єдиний внесок із заробітної плати працівників. Відпускних, винагороди фізичним особам за цивільно-правовими договорами

661 "Розрахунки за заробітною платою"

2.

Утримано єдиний внесок із сум допомоги з тимчасової втрати працездатності

663 "Розрахунки за іншими виплатами"

3.

Нараховано єдиний внесок роботодавцем на фонд оплати праці, винагороду фізичним особам за цивільно-правовими * договорами, допомогу з тимчасової втрати працездатності

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

Операції по дебету рахунку

1.

Перераховано єдиний внесок

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

У відомості аналітичного обліку 3.5. с-г для єдиного внеску відведено окремий рядок. Дані по розрахунках з цього внеску записують за місяць і з початку року. Підсумкові дані аналітичної відомості переносять у журнал-ордер ЗГ с-г, де кредитові обороти по рахунку відображаються по кореспондуючих рахунках, а оборот по дебету показується загальною сумою. Журнал-ордер ЗГ с-г призначений для обліку стану заборгованості перед Пенсійним фондом за ЄСВ. Кредитові обороти з журналу-ордера в кінці місяця переносяться у Головну книгу.

Усі платники єдиного соціального внеску щомісяця складають Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації") застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.

Суми єдиного соціального внеску є джерелом виплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності. На підставі листків непрацездатності (лікарняних листків) оплачуються:

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми не пов'язаної з нещасним випадком;

допомога по вагітності і пологах;

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві. 1) Допомога по тимчасовій непрацездатності.

Допомога з тимчасової непрацездатності призначається працівнику на підставі:

протоколу комісії із соціального страхування про призначення допомоги,

листка непрацездатності.

Щоб визначити розмір допомоги, необхідно знати: - середній заробіток працівника за розрахунковий період; страховий стаж.

Як правило, середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 6 календарних місяців роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата (табл. 9.8).

Таблиця 9.8. Визначення розрахункового періоду для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності

Період роботи перед місяцем настання страхового випадку

Розрахунковий період (Порядок №1266)

Не менше 6 повних календарних місяців

Включає 6 місяців з 1-го по 1-е число, що передують місяцю хвороби (п. 4)

Менше 6 повних календарних місяців

Включає фактичну кількість повних відпрацьованих календарних місяців перед місяцем хвороби з 1-го по 1-е число (п. 5)

Менше повного календарного місяця

Включає календарні дні відпрацьованого часу перед днем настання непрацездатності(п. 6)

При розрахунку допомоги враховується страховий стаж працівника (табл.9.9,9.10).

Таблиця 9.9. Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до страхового стажу

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до страхового стажу

Слід також зауважити, що перші 5 календарних днів за листками непрацездатності, які не пов'язані з травмами чи захворюваннями, що виникли при нещасних випадках на підприємствах, оплачуються за рахунок коштів підприємства. Що стосується оподаткування, то суми допомоги по тимчасовій втраті працездатності за рахунок фонду соцстраху не включаються до бази нарахувань зборами до різних фондів, але включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян.

Таблиця 9.10. Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності

Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності

Для обліку операцій по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" призначені Журнал-ордер № 5 Б с.-г. та відомість аналітичного обліку № 5.4 с.-г. У цьому комплекті бухгалтерських реєстрів суми ЄСВ як нарахування на фонд оплати праці показують у якості витрат підприємства - у кореспонденції з дебетом витратних рахунків. А суми соціальних утримань із заробітку працівників фігурують за дебетом 65 "Розрахунки за страхуванням" та кредитом 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". Кредитовий оборот рахунку 65 із Журналу-ордеру 5 Б с.-г. переносять до Головної книги.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси