Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Поняття про систему безпеки SQL ServerВІ ServerДіаграми баз даних SQL ServerУправління поточним функціонуванням операційної системиСистема управління готелем JC M-Hotel компанії Johnson Controls
Високоефективна архітектура Oracle ВІ ServerАрхітектура телеобробки данихАрхітектура сховищ даних і системи оперативної аналітичної обробки...ВІ ServerДіаграми баз даних SQL Server
 
Головна arrow Банківська справа arrow Інформаційні системи і технології в банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система управління базою даних SQL Server 7.0

Архітектура бази даних SQL Server

Сьогодні розроблено велику кількість систем управління базами даних, які поділяються на персональні і серверні. Попри те, що вони можуть по-різному працювати з об'єктами й надавати користувачеві різні функції і засоби, більшість СУБД спираються на єдиний установлений комплекс основних понять. Це дає нам змогу розглянути одну систему і узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. Таким навчальним об'єктом пропонуємо СУБД SQL Server.

SQL Server - це серверна реляційна СУБД, яка забезпечує однотипний метод доступу клієнтів до бази даних і розподіл "обов'язків" між клієнтом і сервером. Основними компонентами SQL Server є реляційна база даних, мова Transact-SQL та графічні інтерфейси користувача (GUT). На рис. 2.25 наведено архітектуру бази даних SQL Server.

Основу бази даних SQL Server утворює сервер, або ядро бази даних. Ядро бази даних відповідає за обробку запитів, які надходять від клієнтів, і передачу відповідних результатів клієнтським компонентам.

Під час установлення SQL Server створюється кілька баз даних (чотири системні - master, model, msdb, tempdb і дві користувацькі - pubs і north-wind), кожна з яких зберігається в одному або кількох файлах. У базі даних master зберігається вся інформація відносно конфігурації і функціонування

SQL Server. Вона містить відомості про всі облікові записи користувачів, про інші бази даних, а також про параметри сервера. База даних model є шаблоном для баз даних, що створюються, і завжди має бути в системі. Під час створення нової користувацької бази даних SQL Server створює копію бази даних model. У базі даних msdb зберігається інформація про планування задач (jobs) і подій (alerts), а також про організацію роботи операторів, які отримують повідомлення. База даних tempdb, яку формує SQL Server, призначена для збереження тимчасових таблиць. База даних tempdb є глобальним ресурсом, який автоматично доступний усім користувачам і створюється кожного разу під час запуску .SQL Server. Усі тимчасові таблиці tempdb автоматично вилучаються, коли користувач відключається від сервера. База даних pubs входить до комплекту постачання SQL Server і являє собою навчальну базу даних. База даних northwind також входить до комплекту постачання SQL Server, є такою ж навчальною базою даних, як і pubs, але вона імітує базу даних Microsoft Access.

Архітектура бази даних SQL Server

Рис. 2.25. Архітектура бази даних SQL Server

Кожна база даних SQL Server складається з кількох об'єктів, які використовуються для збереження, організації та обробки даних. Об'єктами бази даних SQL Server є таблиці, індекси, представлення, обмеження, правила, значення по замовчуванню, тригери, процедури і типи даних.

Таблиця є основним об'єктом, який зберігає всі записи, що належать до бази даних (файли таблиць мають розширення .mdf). У SQL Server є таблиці двох типів - системні і користувацькі. У системних таблицях зберігається інформація про SQL Server і його об'єкти, а в користувацьких - інформація з первинних документів. Імена всіх системних таблиць починаються з префікса sys. До складу таблиць входить файл трансакцій (Mf), який утворюється автоматично під час створення бази даних і призначається для забезпечення цілісності і відновлення бази даних у разі виникнення помилок (якщо в базу даних вносять зміни, то в журналі трансакцій зберігаються нові і старі значення рядків таблиці).

Індекси - це файли з розширенням idx, які використовують для скорочення часу виконання операцій пошуку і вибірки даних із таблиць (перелік індексних файлів визначає користувач). Індексні файли утворюються з номерів записів, розміщених у послідовності, яку вони б мали, якби були відсортовані за певними полями.

Представлення (Views) - це SQL-інструкція Select, на основі якої здійснюється вибірка даних з однієї або кількох таблиць і утворюється вихідна таблиця. Найчастіше представлення використовується для вибірки даних деякої множини рядків або стовпців із таблиць, об'єднання стовпців різних таблиць, обчислення підсумкових значень на основі даних одного або кількох стовпців.

Обмеження гарантують цілісність даних для таблиць, їх зазвичай додають користувачі до таблиці після її створення, і вони можуть бути визначені на рівні стовпців або на рівні таблиці. SQL Server підтримує обмеження цілісності п'яти типів.

1. Primary Key (обмеження за первинним ключем) - гарантує, що для всіх рядків таблиці буде унікальний ключ, не рівний NULL. Використання обмеження первинного ключа, крім іншого, створює унікальний індекс по таблиці.

2. Foreign Key (обмеження за зовнішнім ключем) - зв'язує один або кілька стовпців у таблиці з первинним ключем і гарантує, що між двома таблицями існують вказані відношення.

3. Unique (обмеження унікальності) - запобігає появі в будь-якому стовпці значень, що повторюються.

4. Check (обмеження за значенням) - забезпечує контроль значень, які можуть бути введені в стовпець таблиці. Наприклад, можна задати обмеження перевірки введення даних у стовпець таблиці у межах від 1 до 100.

5. Not Null (обмеження на невизначене значення) - використовується для гарантії того, що стовпець не буде мати значення Null.

Правила - це, по суті, ті ж обмеження, але більш детальні. Правила будуються на основі списку значень і логічних виразів (у практичній роботі їх використовують рідко).

Значення по замовчуванню (defaults) - установлює значення, яке автоматично записується в комірку стовпця таблиці, якщо в це поле не було введено будь-яке значення.

Тригер - це процедура, яка здійснюється автоматично під час зміни таблиці з використанням інструкції Update, Insert, Delete.

Процедура - це кілька послідовних інструкцій Transact-SQLt які під час її створення компілюються у спеціальний формат, із подальшим використанням для реалізації різноманітних функцій адміністрування бази даних, обробки даних тощо.

Типи даних - визначають тип інформації, яку можна зберігати в певному стовпці таблиці. Типи даних поділяються на числові цілі, числові з плаваючою крапкою (дробові), текстові, дати і часу, спеціальні.

SQL Server використовує діалект мови структурованих запитів SQL - Transact-SQLy за допомогою якого описують дані БД і зв'язки між ними, виконують операції над даними (додавання таблиць, внесення змін у таблиці, формування запитів для вибірки даних з бази даних тощо).

Для доступу і роботи з базою даних SQL Server має шість графічних інтерфейсів користувача (GUI). Перший - SQL Server Manager дає можливість адміністраторові системи запускати, зупиняти або призупиняти на деякий час процеси SQL Server. Застосування SQL Server Enterprise Manager використовується для виконання всіх адміністративних операцій, а також для створення об'єктів і задач бази даних, другий - Query Analyzer надає можливість використовувати в SQL Server мову Transact-SQL і формувати запити до бази даних, третій - SQL Server Client Confiquration Unility забезпечує інтерфейс між клієнтом і сервером, четвертий - SQL Server Books Online містить 15 книг документації по SQL Server і використовується в тому разі, коли треба отримати будь-яку довідку. І, нарешті, застосування SQL Performance Monitor - призначений для налагодження системи оптимальним чином.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси