Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бухгалтерський (фінансовий) облік використання коштів цільового...Як здійснюється облік капітальних інвестицій з придбання (створення)...Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення...Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активівОблік придбання та створення основних засобів і нематеріальних активівПорядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку...Як обліковуються фінансові інвестиції, що придбані шляхом обміну на...Бухгалтерський облік надходження нематеріальних активівОблік основних засобів та інших необоротних активівНа підставі яких первинних документів ведеться облік придбаних...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів

Основні засоби та нематеріальні активи можуть бути придбані або створені банком самостійно.

Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат: сума, що сплачується постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; сума ввізного мита; сума непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку); витрати на страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до придатного для використання за призначенням стану.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання об'єкта чи доведення його до робочого стану, не включаються до первісної вартості цього об'єкта.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням та доведенням до придатного для використання за призначенням стану.

Створені основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс банку за їхньою первісною вартістю.

Первісна вартість об'єкта основних засобів і нематеріальних активів, створеного банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.

Придбані або створені банком самостійно основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за рахунками:

4300 А Нематеріальні активи

4400 А Основні засоби

4500 А Інші необоротні матеріальні активи

Бухгалтерські проводки

1. Придбання основних засобів і нематеріальних активів:

• передоплата:

Д-т 3510, 4310, 4430

К-т 1200,2600, 2620

• визнання основних засобів і нематеріальних активів у балансі банку:

Д-т 4300, 4400, 4500

К-т 3510,4310,4430

2. Створення основних засобів і нематеріальних активів:

• передоплата:

Д-т 4310, 4430

К-т 1200, 2600, 2620

• нарахування заробітної плати працівникам:

Д-т 4310,4430

К-т 3652, 3653

• нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування:

Д-т 4310, 4430

К-т 3622

• віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т 4300,4400

К-т 4310,4430

Облік витрат, пов'язаних із поліпшенням основних засобів та вдосконаленням нематеріальних активів, здійснюється за рахунками обліку капітальних інвестицій.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкта.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід.

Витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів та удосконаленням нематеріальних активів, відображаються за рахунками:

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість.

Витрати для підтримання основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані відображаються за рахунком 7420 А "Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів".

Бухгалтерські проводки

1. Поліпшення основних засобів і вдосконалення нематеріальних активів:

• передоплата:

Д-т 4310,4430

К-т 1200, 2600,2620

• віднесення суми витрат на поліпшення та вдосконалення на збільшення вартості об'єкта:

Д-т 4300,4400

К-т 4310, 4430

2. Проведення робіт для підтримання об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані:

• передоплата:

Д-т 3519

К-т 1200,2600

• виконані роботи:

Д-т 7420

К-т 3519

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Бухгалтерський (фінансовий) облік використання коштів цільового фінансування на придбання об'єктів основних засобів та нематеріальних активів
Як здійснюється облік капітальних інвестицій з придбання (створення) нематеріальних активів?
Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення основних засобів і нематеріальних активів у плані рахунків бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів
Облік придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Як обліковуються фінансові інвестиції, що придбані шляхом обміну на Інші активи?
Бухгалтерський облік надходження нематеріальних активів
Облік основних засобів та інших необоротних активів
На підставі яких первинних документів ведеться облік придбаних основних засобів?
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси