Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті

 
Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Б. ДОКУМЕНТИ

Стаття 20. Двозначність емітентів документів

a) Такі терміни як "першокласний", "добре відомий", "кваліфікований", "незалежний", "офіційний", "компетентний", "місцевий" іподі-бні, не повинні вживатися для характеристики організацій або осіб, що видають будь-які документи, які мають бути представлені по акредитиву. Якщо такі терміни включені в умови акредитива, банки прийматимуть відповідні документи у тому вигляді, як вони представлені, за умови, що вони за зовнішніми ознаками відповідають строкам та умовам акредитива та не оформлені бенефіціаром.

b) Якщо тільки в акредитиві не передбачено інше, банки прийматимуть також як оригінали документи, які виготовлені за допомогою:

(I) репрографічних, автоматизованих або комп'ютерних систем;

(II) копіювального паперу,

якщо на них є позначка, що вони є оригіналами та за потреби наявний підпис.

Документ може бути підписаний шляхом безпосереднього підпису, факсимільного підпису, штампа, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення.

с) (I) Якщо тільки в акредитиві не обумовлено інше, банки прийматимуть як копії документи з позначкою "копія" або без позначки "оригінал". На копіях не потрібний підпис.

(II) Якщо акредитив вимагає однотипних документів, наприклад, "дублікат", "у двох примірниках", "подвійні" іт.п., досить подати один оригінал та інші як копії, крім тих випадків, коли в самому документі вказані інші вимоги.

1) Якщо в акредитиві не передбачено інше, умова акредитива, яка вимагає, що документ повинен бути посвідчений, затверджений, легалізований, завізований, засвідчений, або положення, що вимагає подібного, буде засвідчуватися підписом, маркою, знаком або етикеткою на такому документі, який за зовнішніми ознаками відповідає положенням акредитива.

Стаття 21. Документи, які не показують, ким вони оформлені, або без точного змісту

Якщо вимагається представлення документів інших, ніж транспортні документи, страхові документи і комерційні рахунки, в акредитиві повинно бути вказано, ким такі документи видані й які формулювання або дані вони повинні в собі містити. Якщо в акредитиві це не вказано, банки прийматимуть документи такими, як вони представлені, за умови, що їхній зміст і дані не суперечать іншим представленим передбаченим документам.

Стаття 22. Дата видачі документів та акредитивна дата

Якщо тільки в акредитиві не обумовлено інше, банки прийматимуть документ з датою видачі, що передує даті виставлення акредитива, якщо цей документ буде представлений протягом строків, установлених в акредитиві та даних Правилах.

Стаття 23. Морський/океанський коносамент

а) Якщо в акредитиві вимагається коносамент про перевезення з порту до порту, банки прийматимуть, якщо інше не передбачено в акредитиві, документ, незалежно від його назви, який:

(I) за зовнішніми ознаками вказує назву перевізника і підписаний або як-небудь посвідчений:

- перевізником або його агентом з повноваженнями;

- власником або його означеним агентом з повноваженнями.

Підписи або посвідчення перевізника або власника повинні бути ідентифіковані як такі. Агент, що підписує або посвідчує за власника чи перевізника, також повинен вказати своє найменування та від імені кого він діє

та

(II) вказує, що товари були навантажені на борт або відвантажені на означених суднах.

Навантаження на борт або відвантаження на судні може бути вказане написом на коносаменті, що товари навантажені на борт означеного судна або відвантажені на означеному судні, у такому разі дата видачі коносамента вважатиметься датою навантаження на борт і датою відвантаження.

У всіх інших випадках навантаження на борт означеного судна має засвідчуватися відміткою на коносаменті, яка вказує дату навантаження товарів на борт. У такому разі дата бортової відмітки вважатиметься датою навантаження.

Якщо коносамент містить вказівку "передбачуване судно" або подібний вираз щодо судна, навантаження на борт (означеного судна) повинно бути засвідчене на борту відміткою на коносаменті. Ця відмітка повинна вказувати дату навантаження товарів на борт і назву судна, на яке товари навантажені, - навіть якщо воно для навантаження позначене як "передбачуване судно".

Якщо коносамент вказує місце прийняття товарів або прийняття товарів до навантаження інше, ніж порт навантаження, бортова відмітка повинна також включати назву порту навантаження, передбаченого акредитивом, і назву судна, на яке були відвантажені товари, навіть якщо товари відвантажені на судно, вже вказані в коносаменті. Це положення єобов'язковим у тих випадках, коли навантаження на борт вказується відміткою на коносаменті,

та

(III) вказує порт навантаження і порт розвантаження, передбачені в акредитиві, незважаючи на те, що документ:

(a) вказує місце прийняття до навантаження інше, ніж порт навантаження, та/або

(b) містить вказівку "передбачуваний" або подібний вираз щодо порту навантаження та/або до порту розвантаження так, як передбачено в акредитиві

Та (IV) містить в єдиному примірнику оригінал коносамента або, якщо виданий більш ніж один оригінал, повний комплект, як він виданий,

Та (V) як здається, містить всі строки та умови перевезення або деякі такі строки та умови, що стосуються до документа іншого, ніж коносамент (коротка форма/бланк зворотного коносамента); (банки не перевірятимуть змісту таких строків та умов),

Та (VI) не містить вказівки, що він виставлений на умовах чартер-партії та/або не вказує, що судно, яке здійснює перевезення, приводиться в рух тільки вітрилами,

Та (VII) у всіх інших аспектах відповідає передбаченому акредитивом.

b) Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження і перевантаження з одного транспортного судна на інше протягом морського перевезення з порту навантаження до порту розвантаження, передбаченого в акредитиві.

c) Якщо тільки перевантаження не заборонене умовами акредитива, банки прийматимуть коносамент із зазначенням, що товари будуть перевантажуватися за умови, що все перевезення покрито однією і тією самою накладною.

сі) Навіть якщо акредитив забороняє перевантаження, банки прийматимуть коносамент, який:

(I) вказує, що перевантаження буде здійснюватися, якщо відповідний вантаж знаходиться в контейнерах, на трайлерах та/або ліхтерах типу "ЛЕШ" - як зазначено в коносаменті, за умови, що все перевезення покрито одним і тим самим коносаментом, та/або

(II) містить пункти, що перевізник залишає за собою право перевантаження.

Стаття 24. Морська транспортна накладна

а) Якщо акредитив вимагає морської транспортної накладної (без негоціації), що покриває перевезення від порту до порту, банки, якщо інше не передбачено в акредитиві, прийматимуть документи, незалежно від їх назви, які:

(I) за їхніми зовнішніми ознаками містять у собі назву перевізника та підписані або засвідчені іншим чином:

- перевізником або його зазначеним агентом, або

- власником або його зазначеним агентом.

Підпис або посвідчення перевізника чи власника повинні бути ідентифіковані.

Агент, що підписує або посвідчує за власника чи перевізника, повинен також вказати своє найменування та від імені кого він діє та

(II) вказує, що товари були навантажені на борт або відвантажені на означеному судні.

Навантаження на борт або відвантаження на судні може бути вказано написом на морській транспортній накладній, що товари навантажені на борт означеного судна або відвантажені на означеному судні; в цьому випадку дата видачі морської транспортної накладної вважатиметься датою навантаження на борт і датою відвантаження.

У всіх інших випадках навантаження на борт вказаного судна повинно засвідчуватися відміткою на морській транспортній накладній, яка вказує дату навантаження товарів на борт. У цьому випадку дата бортової відмітки вважатиметься датою відвантаження.

Якщо морська транспортна накладна містить вказівку "передбачуване судно" або подібний вираз щодо судна, навантаження на борт (означеного судна) повинно бути засвідчено на борту відміткою на морській транспортній накладній. Ця відмітка повинна вказувати дату навантаження товару на борт і назву судна - навіть якщо воно позначене для навантаження як "передбачуване судно".

Якщо морська транспортна накладна вказує місце прийняття товарів або місце прийняття товарів до навантаження інше, ніж порт навантаження, бортова відмітка повинна також включати назву порту навантаження, передбаченого в акредитиві, і назву судна, на яке навантажені товари, навіть якщо товари відвантажені на судно, вказане в морській транспортній накладній. Це положення застосовується у тих випадках, коли навантаження на борт вказане підписом на морській транспортній накладній,

та

(III) вказує порт навантаження і порт розвантаження, передбачені в акредитиві, незважаючи на те, що документ:

(a) вказує місце прийняття до навантаження інше, ніж порт навантаження, та/або кінцевий пункт призначення інший, ніж порт розвантаження,

та/або

(b) містить вказівку "передбачуваний" або подібний вираз щодо порту навантаження та/або порту розвантаження так, як передбачено в акредитиві,

та

(IV) містить оригінал морської транспортної накладної в єдиному примірнику, або, якщо виданий більш ніж один оригінал, повний комплект, як він виданий,

та

(V) здається містить у собі всі строки та умови перевезення, або деякі такі строки та умови, що стосуються документа іншого, ніж транспортна накладна (коротка форма/зворотна сторона якої не заповнена); (банки не перевірятимуть зміст таких строків та умов),

та

(VI) не містить вказівки, що він виставлений на умовах чартер-партії та/або не вказує, що судно, яке здійснює перевезення, приводиться в рух тільки вітрилами,

та

(VII) у всіх інших аспектах відповідає передбаченому акредитивом.

b) Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження і перевантаження з одного судна на інше судно під час морського перевезення з порту навантаження до порту розвантаження, передбаченого акредитивом.

c) Якщо тільки перевантаження не заборонене умовами акредитива, банки прийматимуть морські транспортні накладні із зазначенням, що товари можуть перевантажуватися за умови, що все перевезення покрито однією і тією ж самою морською транспортною накладною.

сі) Навіть якщо акредитив забороняє перевантаження, банки приймають морські транспортні накладні, які:

(I) вказують, що перевантаження буде здійснюватися, якщо відповідний вантаж знаходиться в контейнерах, на трайлерах та/або ліхтерах типу "ЛЕШ" - як зазначено в морській транспортній накладній, за умови, що все перевезення покрито однією і тією самою морською транспортною накладною, та/або

(II) містить пункти, що перевізник залишає за собою право перевантаження.

Стаття 25. Коносамент чартерного перевезення

а) Якщо акредитив вимагає або дозволяє коносамент чартерного перевезення, банки, якщо інше не передбачене в акредитиві, прийматимуть документ, незалежно від назви, який:

(I) містить вказівку, що він підпорядковується умовам чартерного перевезення;

та

(II) за зовнішніми ознаками видається підписаним або засвідченим іншим чином:

- власником або його зазначеним агентом, або

- керуючим або його зазначеним агентом.

Будь-який підпис або посвідчення керуючого або власника повинен бути ідентифікований на документі. Агент, що підписує чи засвідчує за керуючого або власника, повинен також вказати своє найменування і від імені кого він діє,

та

(III) вказує або не вказує назву перевізника та

(IV) вказує, що товар навантажений на борт або відвантажений на зазначеному судні.

Навантаження на борт або відвантаження на названому судні може бути вказаним у коносаменті написом, що товар навантажений на зазначене судно або відвантажений на названому судні. При цьому дата видачі коносамента вважатиметься датою навантаження на борт і датою відвантаження.

У всіх інших випадках навантаження на борт названого судна повинно бути засвідчене відміткою в коносаменті, на основі якої встановлюється дата навантаження на борт, тоді дата бортової відмітки вважатиметься датою відвантаження,

та

(V) вказує порт навантаження і порт розвантаження, зазначені в акредитиві,

та

(VI) є єдиним оригіналом коносамента або, якщо виданий більш ніж один оригінал, становить повний комплект оригіналів,

та

(VII) не вказує, що судно, яке здійснює перевезення, приводиться в рух тільки вітрилами, та

(VIII) у всіх інших аспектах відповідає вимогам акредитива.

Ь) Навіть якщо в акредитиві вимагається пред'явлення контракту чартерного перевезення з коносаментом чартерного перевезення, банки не перевірятимуть такий контракт чартерного перевезення, але будуть передавати його без зобов'язань зі свого боку.

Стаття 26. Документ по змішаному перевезенню

Якщо акредитив передбачає представлення транспортного документа, що покриває хоча б два типи транспорту (змішаний транспорт), банки прийматимуть, якщо інше не обумовлено в акредитиві, документ, незалежно від його назви, який:

(I) за зовнішніми ознаками вказує назву перевізника або оператора змішаного транспорту та підписаний або посвідчений іншим чином:

- перевізником або оператором змішаного транспорту або їх зазначеним агентом, або

- керуючим або його зазначеним агентом.

Підпис або інше посвідчення перевізника, оператора змішаного транспорту або керуючого повинен бути ідентифікований як підпис таких осіб.

Агент, що підписує чи засвідчує за перевізника, оператора змішаного транспорту або керуючого, повинен вказати своє найменування та від імені кого він діє,

та

(II) вказує, що товар відправлений, прийнятий і навантажений або навантажений на борт.

Відправлення, прийняття до навантаження або навантаження на борт може бути вказано в документі змішаного транспорту написом. Дата видачі такого документа вважатиметься датою відправлення, прийняття до навантаження або навантаження на борт та датою відвантаження. Але якщо документ вказує штампом/печаткою або іншим шляхом дату відправлення, прийняття до навантаження або навантаження на борт, така дата вважатиметься датою відвантаження, та

(III) (а) вказує місце прийняття до навантаження, передбачене акредитивом, яке може відрізнятися від порту, аеропорту або місця навантаження, та кінцевий пункт призначення, передбачений в акредитиві, який може відрізнятися від порту, аеропорту або місця розвантаження,

та/або

(Ь) містить вказівку "передбачуваний" або подібний вираз щодо судна та/або порту навантаження, та/або порту розвантаження, та

(IV) є оригіналом в єдиному примірнику змішаного транспортного документа або, якщо видано більш ніж один оригінал повним комплектом оригіналів, як він виданий,

та

(V) здається, містить усі строки та умови перевезення, або деякі строки та умови з посиланням на джерело чи документ інший, ніж змі-шанийтранспортнийдокумент (коротка форма з незаповненою зворотною стороною); банки не перевірятимуть зміст цих положень та умов,

та

(VI) не містить вказівки, що він підпорядковується чартерному контракту та/або не містить вказівки, що судно, яке здійснює перевезення, приводиться в рух тільки вітрилами,

та

(VII) у всіх інших аспектах відповідає передбаченому в акредитиві.

Ь) Навіть якщо акредитив забороняє перевантаження, банки прийматимуть документ, який вказує, що перевантаження буде або може бути проведене за умови, що всі перевезення покрито одним єдиним документом, яким є змішаний транспортний документ.

Стаття 27. Документ повітряного транспорту (перевезення)

Якщо акредитив передбачає (представлення) повітряного транспортного документа, банки, якщо інше не передбачено в акредитиві, прийматимуть документ, незалежно від його назви, який:

(I) за зовнішніми ознаками вказує назву перевізника та підписаний або засвідчений іншим чином:

- перевізником або

- зазначеним агентом перевізника.

Підпис або посвідчення перевізника повинен бути ідентифікований як підпис такої особи. Агент, що підписує чи засвідчує за перевізника, повинен вказати своє найменування та від імені кого він діє,

та

(II) вказує, що товар прийнятий до перевезення,

та

(III) у тому разі, коли акредитив вимагає фактичної дати відправлення, вказує спеціальною поміткою таку дату. Дата відправлення, вказана таким чином на повітряному транспортному документі, вважатиметься датою відвантаження.

Для цілей даної статті інформаційне вираження на повітряному транспортному документі (позначка "тільки для перевізника" або подібний вираз) щодо номера рейсу та дата вильоту не розглядатиметься як спеціальна помітка дати відправлення.

У всіх інших випадках дата видачі повітряного транспортного документа вважатиметься датою відвантаження,

та

(IV) вказує аеропорт відправлення і аеропорт прибуття, передбачені в акредитиві,

та

(V) видається оригіналом для відправника, або, як передбачає акредитив, повним комплектом оригіналів,

та

(VI) здається, містить у собі всі строки та умови перевезення або деякі з них, що стосуються джерела або документа іншого, ніж повітряний транспортний документ. (Банки не перевірятимуть зміст таких строків і умов)

та

(VII) в усіх інших аспектах відповідає передбаченому акредитивом.

b) Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження і перевантаження з одного літака в інший під час перевезення з аеропорту навантаження до аеропорту призначення, вказаного в акредитиві.

c) Навіть якщо акредитив забороняє перевантаження, банки прийматимуть транспортні документи із застереженням, що перевантаження буде чи може бути здійснене за умови, що все перевезення покрите одним і тим самим повітряним транспортним документом.

Стаття 28. Автомобільні, залізничні або внутрішньоводні транспортні документи

а) Якщо акредитив передбачає автомобільний, залізничний або внутрі-шньоводний транспортний документ, банки будуть, якщо інше не обумовлено акредитивом, незалежно від їхньої назви, приймати документи, які:

(I) за зовнішніми ознаками вказують назву перевізника і підписані або посвідчені іншим способом перевізником або його вказаним агентом та/або мають штамп чи іншу позначку, яка свідчить, що вантаж був прийнятий перевізником або його вказаним агентом.

Будь-який підпис, посвідчення, штамп прийняття вантажу або інша позначка прийняття вантажу перевізником повинні бути ідентифіковані

(вказані) на лицьовій стороні документа як перевізника (або в його ролі). Агент, підписуючи або посвідчуючи за перевізника, повинен також вказати своє найменування і за дорученням кого він діє, та

(II) вказати, що товар прийнятий до відвантаження, відправлення або перевезення або подібними виразами. Дата видачі документа буде вважатися датою відвантаження; якщо на транспортному документі є штамп прийняття вантажу, то датою відвантаження вважається дата штампа прийняття вантажу,

та

(III) вказати місце відвантаження і пункт кінцевого призначення, передбаченої в акредитиві,

та

(VI) вказати, що в усіх інших аспектах документ відповідає передбаченому акредитивом.

b) Якщо на транспортному документі відсутня кількість виданих примірників, банки прийматимуть транспортний документ(и), представлений як повний комплект. Банки прийматимуть як оригінал транспортні документи незалежно від вказівки про це,

c) Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження та відвантаження з одного транспортного засобу на інший, у різних видах транспорту і під час (протягом) перевезення з місця відвантаження у пункт кінцевого призначення, передбачений в акредитиві.

(1) Якщо навіть акредитив забороняє перевантаження, банки прийматимуть автомобільні, залізничні або внутрішньоводні транспортні документи, які вказують, що перевантаження буде чи може бути здійснене за умови, що все перевезення покрите одним і тим самим транспортним документом і здійснюється одним видом транспорту.

Стаття 29. Документ про відправлення товарів поштою

a) Якщо акредитив вимагає представлення поштової квитанції або сертифікат про відправку поштою, банки будуть, якщо інше не передбачене акредитивом, приймати документ про відправлення товарів поштою, який

(I) за зовнішніми ознаками проштампований чи іншим способом посвідчений та датований у місці, з якого, за умовами акредитива, товари мали бути відвантажені або відправлені. Така дата вважатиметься датою навантаження або відправлення

та

(II) в усіх інших аспектах відповідає передбаченому акредитивом.

b) Якщо акредитив вимагає документ, виданий поштою або агентством по прискореному доставлению пошти, що свідчить про одержання або прийняття товару до відправлення, банки будуть, якщо інше не передбачено акредитивом, незалежно від назви, приймати документ, який:

(I) за зовнішніми ознаками вказує назву пошти (агентства) іпро-штампований, підписаний або посвідчений іншим чином цією поштою/агентством, якщо акредитив не вимагає специфічного документа, виданого означеною поштою/агентством, банки будуть приймати документ, виданий будь-якою поштою/агентством

(II) вказує дату прийняття вантажу до транспортування або напис, що свідчить про це, - така дата вважатиметься датою навантаження або відправлення

та

(III) в усіх інших аспектах відповідає передбаченому акредитивом.

Стаття 30. Транспортні документи, видані фрахтовими компаніями

Якщо інше не обумовлено акредитивом, банки будуть тільки приймати транспортні документи, видані фрахтовими компаніями, якщо вони за зовнішніми ознаками вказують:

(I) назву фрахтової компанії як перевізника або оператора змішаного транспорту і підписані чи посвідчені іншим чином фрахтовою компанією в ролі перевізника або оператора змішаного транспорту;

або

(II) назву перевізника або оператора змішаного транспорту і підписані або засвідчені іншим чином фрахтовою компанією як зазначеним агентом за або від імені перевізника або оператора змішаного транспорту.

Стаття 31. Документи типу "На палубі", "Навантаження і підрахунок вантажовідправника", назва вантажовідправника

Якщо інше не передбачено в акредитиві, банки прийматимуть транспортні документи, які:

(I) не вказують - у випадку морського перевезення або перевезення більш ніж одним типом транспорту, включаючи морське перевезення, - що товар був або буде навантажений на палубу. Разом з тим банки прийматимуть транспортні документи, які містять положення, що товари можуть бути перевезені на палубі, але спеціально не вказують, що товари навантажені чи будуть навантажені на палубу;

та/або

(II) мають на лицьовій стороні застереження, таке як "навантаження і підрахунок вантажовідправника", або "вміст за заявленням вантажовідправника", або словами подібного значення,

та/або

(III) вказують як вантажовідправника товару сторону іншу, ніж бенефіціар по акредитиву.

Стаття 32. Чисті транспортні документи

a) Чистий транспортний документ - це документ, який не має застережень чи поміток, що безпосередньо констатують дефектний стан товару та/або упаковки.

b) Банки не прийматимуть транспортні документи, що мають такі застереження або помітки, якщо тільки акредитив спеціально не передбачає застереження і помітки, які можуть бути прийняті.

c) Банки вважатимуть виконаними вимоги акредитива представити транспортний документ з поміткою (застереженням) "чистий бортовий", якщо такий транспортний документ відповідає вимогам цієї статті та статей 23, 24, 25, 26, 27, 28 або 30.

Стаття 33. Оплачений чи неоплачений фрахт щодо транспортних документів

a) Якщо інше не передбачено в акредитиві або якщо це не суперечить якимось із представлених по акредитиву документам, банки прийматимуть транспортні документи, які свідчать, що фрахт або транспортні документи, які свідчать, що фрахт або транспортні витрати (у подальшому іменуватимуться як "фрахт") повинні ще бути оплачені.

b) Якщо акредитив передбачає, що транспортні документи повинні вказувати, що фрахт оплачувався або попередньо оплачувався, банки прийматимуть транспортні документи, на яких написом чітко вказано платіж або попередній платіж фрахту, засвідчений штампом чи іншим чином або на якому платіж або попередній платіж фрахту вказаний іншим способом.

Якщо акредитив передбачає, що поштові витрати повинні бути оплачені або попередньо оплачені, банки також будуть приймати транспортні документи, які видані поштою або агентством швидкої доставки і засвідчують, що поштові витрати оплачено іншою стороною, аніж покупець.

c) Слова "фрахт оплачується", або "фрахт повинен бути оплачений", або слова подібного значення, якщо вони мають місце на транспортному документі, не повинні вважатися доказом оплати фрахту.

1) Банки прийматимуть транспортні документи, що засвідчують штампом чи іншим чином додаткові до фрахту витрати, такі як витрати або збитки, що виникають у зв'язку з навантаженням, розвантаженням або іншими подібними операціями, якщо тільки умови акредитива спеціально не забороняють таке засвідчення.

Стаття 34. Страхові документи

а) Страхові документи повинні бути, за зовнішніми ознаками, видані і підписані страховою компанією або поручителем (андеррайтер) чи їхніми агентами.

b) Якщо страхові документи вказують, що вони були видані більш ніж в одному оригіналі, всі оригінали повинні бути представлені, якщо інше не вказано в акредитиві.

c) Каверноти (документ покриття страховки), видані брокерами, не будуть прийматися, якщо інше спеціально не обумовлено акредитивом.

сі) Якщо інше не передбачено в акредитиві, банки прийматимуть страхові сертифікати або декларації з відкритими покриттями, попередньо підписаними страховими компаніями або поручителями чи їхніми агентами. Якщо акредитив спеціально вимагає для страхових сертифікатів або декларацій відкритого покриття, банки прийматимуть страхові поліси.

е) Якщо інше не передбачено в акредитиві або якщо із зовнішніх ознак не випливає, що страхування набуває сили не пізніше дати навантаження на борт чи відправлення, або дати прийняття до перевезення товару, банки не прийматимуть страховий документ, датований пізніше, ніж дата навантаження на борт чи відправки, або дата прийняття товарів до перевезення, як це вказано в транспортному документі.

т) (I) Якщо інше не передбачено в акредитиві, страховий документ повинен бути виражений у тій-таки валюті, що й акредитив.

(II) Якщо інше не передбачено в акредитиві, мінімальною сумою, на яку повинно бути здійснено страхування відповідно до страхового документа, є ціна товару СШ (ціна, страхування і фрахт до "вказаного порту призначення"), або С!Р (фрахт і страхування, оплачені до "вказаного місця призначення"), вартість товару, залежно від випадку, плюс 10%, але тільки тоді, коли за зовнішніми ознаками документів можна визначити СШ чи СШ вартість. В інших випадках банки прийматимуть, як такий мінімум, суму в 110% від суми платежу, акцепта або негоціації за акредитивом, або 1І0% від всієї суми комерційного рахунку, залежно від того, яка з них більша.

Стаття 35. Види страхування (страхових покриттів)

a) Акредитиви повинні вказувати потрібні види страхування, і, якщо необхідно покрити, - додаткові ризики. Неточні терміни, такі як "звичайні ризики" чи "ризики покупця", не повинні вживатися; якщо вони будуть вжиті, банки прийматимуть страхові документи представленому вигляді, але без відповідальності за ризики, не покриті страхуванням.

b) За відсутності спеціальних вказівок в акредитиві банки прийматимуть страхові документи у представленому вигляді, без відповідальності за ризики, не покриті страхуванням.

c) Якщо інше не передбачено в акредитиві, банки прийматимуть страхові документи із застереженням, що страхування передбачає франшизу або що страхове покриття здійснюється незалежно від процента.

Стаття 36. Страхування, що покриває всі види ризиків

Коли акредитив передбачає "страхування проти всіх видів ризиків", банки прийматимуть страхові документи, що мають помітку "всі ризики" або таку засторогу - без відповідальності за будь-які ризики, не покриті страхуванням, незалежно від того, чи є до цієї помітки чи застороги заголовок "усі ризики" чи немає, навіть якщо в ній вказується, що певні ризики виключаються.

Стаття 37. Комерційні рахунки

a) Якщо інше не передбачено в акредитиві, комерційні рахунки:

(I) повинні, за зовнішніми ознаками, бути видані бенефіціаром, означеним в акредитиві (за винятком передбаченого статтею 48)

та

(II) повинні бути виписані на ім'я заявника (за винятком передбаченого в n.h статті 48)

та

(III) не повинні бути підписані.

b) Якщо інше не передбачено в акредитиві, банки можуть повертати комерційні рахунки, виписані на суму, що перевищує суму, обумовлену в акредитиві. Разом з тим, якщо банк, уповноважений платити, видати зобов'язання про платіж з розстрочкою, акцептувати тратти або негоціювати по акредитиву, приймає такі комерційні рахунки, то це його рішення буде обов'язковим для всіх сторін за умови, що цей банк не здійснив платіж, не взяв зобов'язання платити з розстрочкою, не акцептував тратти або не негоціював на суму, що перевищує суму акредитива.

c) Опис товарів у комерційних рахунках повинен відповідати описові в акредитиві. В усіх інших документах товар може бути описаний у загальній формі, яка не суперечить описові товару в акредитиві.

Стаття 38. Інші документи

Якщо акредитив потребує засвідчення або посвідчування ваги при перевезенні іншим транспортом, ніж морський, банки прийматимуть транспортні документи зі штемпелем чи заявою про вагу на транспортному документі, зробленому, судячи за зовнішніми ознаками, перевізником чи його агентом, якщо в акредитиві немає спеціального застереження, що вага повинна бути засвідчена або посвідчувана окремим документом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси