Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бюджет прямих витрат праціБюджет прямих витрат на оплату праціСкладання бюджету прямих матеріальних витратРозділ "Оплата праці": заробітна плата й гонорариАналіз прямих витрат на оплату праціСклад витрат на оплату праціСтатистика витрат підприємств на оплату праціНепряма відрядна система оплата праціВитрати на оплату праціПрямі матеріальні витрати
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Складання бюджету прямих витрат на оплату праці

Бюджет прямих витрат на оплату праці - це плановий документ, в якому повинні бути відображені витрати на оплату праці для забезпечення виробництва запланованого обсягу сільськогосподарської продукції, виконання робіт та послуг у бюджетному періоді.

При складанні бюджету прямих витрат на оплату праці слід керуватися чинними офіційними документами для нарахування заробітної плати.

Закон України "Про оплату праці" №198/95 від 24 березня 1995 р. з відповідними змінами визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників використовується показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці включається нарахування працівникам у грошовій і натуральній формах (оцінений у грошовій формі) за відпрацьований і невідпрацьований час, належний до сплати, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Структура фонду заробітної плати згідно із Законом про оплату праці така:

- основна заробітна плата. Це винагорода за виконану роботу згідно з установленими нормами праці (нормами часу, виробітку, обслуговування, посадовими обов'язками). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) та відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців;

- додаткова заробітна плата. Це винагорода за працю понад установлену норму, за трудові успіхи і особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань та функцій;

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумки роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, що не передбачені актами чинного законодавства або здійснюються понад установлену зазначеними актами норму. Основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих працівників містяться в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої нака30м Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. №5.

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці.

Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду оплати праці, нарахованого усім працівникам, а також виділення фонду штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприємства, та поділ його на складові.

Фонд оплати праці інших категорій працівників (сумісників або тих осіб, які зайняті за договорами цивільно-правового характеру) розподіляються на складові на загальних підставах згідно з Інструкцією. При цьому суму оплати праці вищезгаданих категорій у формах державних статистичних спостережень відображаються у фонді оплати працівників позаоблікового складу та не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати штатних працівників облікового складу підприємства.

При визначенні фонду оплати праці штатних працівників із загальної суми фонду оплат праці також виключаються суми,*нараховані працівникам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та з догляду за дитиною, вибраним до органів первинної профспілкової організації, звільненим з роботи на момент складання бюджету витрат на оплату праці.

Фонд оплати праці працівників, прийнятих на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно із договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, ураховується на загальних підставах згідно з Інструкцією.

Потребу в затратах праці (людино-годинах і працівниках) відображають в попередньо розроблених даних розрахункових таблиць. При цьому використовують такі документи, як штатний розклад, виробничі програми підрозділів, розрахунки до договорів на підряд, нормативну документацію з визначення затрат праці і чисельності працюючих.

При визначенні потреби в затратах праці виходять з того, що норма тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (стаття 50, глава IV Кодексу законів про працю України). Регулювання робочого часу здійснюється нормативно-правовими актами у сфері праці, угодами і колективними договорами.

Працівникам, яким установлено 40-годинний робочий тиждень, тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів скорочується на одну годину (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

Робота не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях також у такі святкові і неробочі дні (стаття 165 Кодексу законів про працю):

1 і 2 січня - Новий рік;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України.

Дні релігійних свят:

Різдво Христове;

Пасха (Великдень);

Трійця.

Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

На підприємствах, де встановлено шестиденний робочий тиждень, а норма тривалості робочого часу не збігається із зазначеною, відповідне рішення приймається самостійно за умови дотримання вимог ст. 50-53,67 і 73 Кодексу законів про працю України.

Підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено законодавством (частина друга ст. 50 КЗпП).

Залежно від терміну роботи в господарстві працівники розподіляються на постійних, тимчасових і сезонних. Постійними вважаються працівники, що прийняті на роботу без встановлення терміну закінчення робіт. До се30нних відносять працівників, що поступають на роботу в господарство на період сезонних робіт (терміном не більше 6-ти місяців), а до тимчасових - прийнятих на термін до 2-х місяців.

Планова середньорічна чисельність працівників на механізованих і кінно-ручних роботах у рослинництві визначається відношенням відповідних затрат праці в людино-годині по галузі на норму трудового навантаження, наприклад, 1920 годин на рік на одного працюючого. При цьому затрати праці розраховуються за кожною культурою на основі технологічних карт або укрупнених нормативів.

Планову середньорічну чисельність основних працівників, зайнятих обслуговуванням тварин і птиці, визначають відношенням планового середньорічного поголів'я до прийнятих у господарстві норм обслуговування за групами тварин. Чисельність підмінних працівників визначають як добуток кількості основних працівників на співвідношення між числом неробочих і робочих днів. Наприклад, при 52 вихідних днях у році, 10- святкових і 24 - відпустки співвідношення неробочих і робочих днів складає 30,82%.

Затрати праці в людино-годинах працівників тваринництва розраховують як добуток кількості основних працівників на кількість календарних днів у році і на тривалість робочого дня, або як добуток кількості всіх середньорічних працівників на річний фонд робочого часу (в годинах) одного працівника у відповідності з діючим у господарстві порядком надання відпусток, вихідних днів і тривалості робочого дня.

При складанні бюджету витрат на оплату праці виходять з того, що підприємство самостійно визначає суму коштів, що направляються на оплату праці.

Розміри заробітної плати залежать від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Регулюють заробітну плату, форми і системи оплати праці та мінімальну заробітну плату.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси