Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Конституційне законодавство УкраїниНормативно-правова база корпоративного управління в Україні....ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИСистема господарського законодавства України. Напрями модернізації...Геоекологічний моніторинг у системі природоохоронного законодавства...Система законодавстваСпіввідношення системи права і системи законодавстваЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В УКРАЇНІЗаконодавство України про культуруСистема законодавства: поняття та структура. Співвідношення системи...
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система законодавства України

Законодавство України - це система діючих нормативно-правових актів, встановлених чи санкціонованих компетентними органами держави, змістом яких є правові норми.

Між системою законодавства і системою права існує взаємозв'язок, він проявляється в тому, що законодавчі акти є джерелами норм права. При цьому самі норми права, які регулюють певні конкретні відносини, потребують об'єднання в нормативно-правові акти, назва яких показує які відносини регулюються нормами. Законодавчі акти є своєрідною формою вираження права.

Розрізняють вертикальну і горизонтальну структуру законодавства.

Вертикальна структура законодавства пов'язана з юридичною силою нормативно-правових актів, тобто з їхньою ієрархією. За ієрархічною ознакою нормативні акти України можуть бути:

1) Конституцією України - Основним Законом держави, що має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції України);

2) Законами України:

- конституційними, які вносять зміни і доповнення до Конституції України;

- органічними, які конкретизують Конституцію України, ЇЇ положення, визначають порядок організації та діяльність органів державної влади;

- звичайними, які можуть бути кодифікованими (Бюджетний кодекс, Земельний кодекс та інші) і некодифікованими (Закон України "Про оплату праці", Закон Украйни "Про відпустки" та інші), що регулюють інші важливі суспільні відносини;

- надзвичайними, які приймаються для врегулювання ситуацій, які наперед передбачити було неможливо, але врегулювання яких є нагальним;

3) Підзаконними нормативно - правовими актами:

- Постановами Верховної Ради України;

- Указами Президента України;

- Декретами та Постановами Кабінету Міністрів України;

- Наказами, нормативними листами, іншими актами міністерств, відомств, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом;

- рішеннями органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

- наказами, що видаються керівниками підприємств, установ і організацій (локальні нормативно-правові акти);

- колективними договорами, що укладаються між власником або уповноваженим ним органом і профспілковою організацією з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів;

4) чинними міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України відповідно до ст. 9 Конституції України і які стали частиною національного законодавства.

Горизонтальна структура законодавства пов'язана з розподілом нормативно правових-актів держави за галузевою ознакою, тобто за предметом правового регулювання. Галузева (горизонтальна) об'єднує нормативно-правові акти з урахуванням їх відповідності певним галузям права.

Так, за галузевою ознакою розрізняють:

- конституційне законодавство;

- адміністративне законодавство;

- трудове законодавство;

- сімейне законодавство та інші.

При цьому, кожне галузеве законодавство має свою внутрішню структуру. Наприклад, нормативно-правові акти підприємницького права розподіляються на акти, що регулюють:

- загальні засади підприємницької діяльності;

- правове положення суб'єктів підприємництва;

- правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності;

- договірні відносини у підприємництві;

- розрахункові відносини між суб'єктами підприємницької діяльності;

- правові форми державного регулювання підприємницької діяльності;

- правове забезпечення якості продукції, робіт, послуг;

- правові форми обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності;

- ціни та ціноутворення;

- зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування;

- біржову діяльність та ринок цінних паперів;

- захист майнових та немайнових прав суб'єктів підприємницької діяльності.

Система права держави надає змогу легко знайти будь-яку правову норму, а система законодавства - будь-який нормативно-правовий акт з метою їхньої реалізації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси