Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і...Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій...Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку...Які особливості бухгалтерського обліку придбаної підприємством...Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за...Бухгалтерський облік переоцінки нематеріальних активівВідображення в обліку операцій в іноземній валютіПорядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та...Відображення внеску до статутного фонду, отриманий в іноземній валютіМетодика відображення доходів і витрат у регістрах бухгалтерського...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті

Переоцінка, або перерахунок, залишків за рахунками в іноземній валюті в еквівалентні суми в гривнях за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей балансу в іноземній валюті в бухгалтерському обліку відображається за балансовим рахунком 6204 як нереалізований результат.

У разі зниження офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

а) переоцінка активів:

Д-т Рахунки з обліку активів

К-т 3800

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 3801

К-т 6204

б) переоцінка зобов'язань:

Д-т 3800

К-т Рахунки з обліку зобов'язань

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т6204

К-т3801

У разі зростання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

а) переоцінка зобов'язань:

Д-т Рахунки з обліку зобов'язань

К-т 3800

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т3801

К-т 6204

б) переоцінка активів:

Д-т 3800

К-т Рахунки з обліку активів

• одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 6204

Кт3801

Дебіторська заборгованість з придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та кредиторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту відображається у бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Кредиторська заборгованість з придбання оборотних і необоротних активів за іноземну валюту та дебіторська заборгованість з продажу оборотних і необоротних активів за іноземну валюту переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Переоцінка залишків в іноземній валюті за балансовими рахунками з обліку нарахованих доходів та витрат здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Переоцінка доходів і витрат майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному періоді).

Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями не переоцінюються в разі зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Внески до статутного капіталу банку в іноземній валюті переоцінюються за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют до часу визнання збільшення статутного капіталу з відображенням курсової різниці за балансовим рахунком 6204.

Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю, переоцінюються під час зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. Результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі, відображаються за балансовим рахунком 6204. Результати переоцінки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що обліковуються в портфелі на продаж, відображаються за балансовим рахунком 5102.

Боргові цінні папери в іноземній валюті відносять до монетарних статей балансу незалежно від того, в якому портфелі обліковуються, переоцінюються під час зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. Результати переоцінки боргових цінних паперів відображаються за балансовим рахунком 6204.

Залишки в іноземній валюті за рахунками цінних паперів, що обліковуються за собівартістю, інвестиції до асоційованих та дочірніх компаній в іноземній валюті не переоцінюються.

Переоцінка позабалансових вимог і зобов'язань в іноземній валюті здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

У разі зниження офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

а) переоцінка позабалансових активних рахунків:

Д-т Позабалансові активні рахунки

К-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

б) переоцінка позабалансових пасивних рахунків:

Д-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

К-т Позабалансові пасивні рахунки

У разі зростання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют у бухгалтерському обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

а) переоцінка позабалансових активних рахунків:

Д-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

К-т Позабалансові активні рахунки

б) переоцінка позабалансових пасивних рахунків:

Д-т Позабалансові пасивні рахунки

К-т Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку"

Результати переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті за форвардними, ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за позабалансовими рахунками, відображаються за балансовим рахунком 6209, крім контрактів, укладених з метою хеджування.

Результати переоцінки контрактів, укладених з метою хеджування, відображаються за рахунком 5104 у кореспонденції з балансовим рахунком 3810.

У разі позитивного результату переоцінки в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

Д-т 3810

К-т 6209,5104

У разі від'ємного результату переоцінки в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

Д-т 6209,5104

К-т 3810

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті
Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансу
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Які особливості бухгалтерського обліку придбаної підприємством іноземної валюти?
Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями
Бухгалтерський облік переоцінки нематеріальних активів
Відображення в обліку операцій в іноземній валюті
Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах
Відображення внеску до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті
Методика відображення доходів і витрат у регістрах бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси