Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік податку на прибутокПІДСИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЗБОРИ ДО...ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В...Облік податку на додану вартістьОрганізація обліку платників податків органами державної податкової...Облік податку на землюОблік і звітність податку на додану вартість суб'єктів ФСПОБЛІК ПЛАТНИКІВ І НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ІНШИХ...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості обліку податків

Законом України "Про сільськогосподарську кооперацію" (в редакції Закону України від 20.11.2012 № 5495-УІ) визначено, що сільськогосподарська кооперація включає сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та об'єднання сільськогосподарських кооперативів (асоціації, спілки). В Україні кооперативи можуть бути двох видів: виробничі і обслуговуючі.

Незалежно від виду кооперативів, вони є платниками податків та обов'язкових зборів або виступають податковими агентами. У відповідності з діючим податковим законодавством України, всі кооперативи, що функціонують як суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи тих, що набули неприбуткового статусу, мають об'єкти (базу) оподаткування. Такими об'єктами оподаткування є заробітна плата працівників кооперативу, земельні ділянки, на яких розміщені чи ведуть діяльність кооперативи, транспортні засоби, вартість продукції, робіт та послуг, природні ресурси, прибуток (дохід) тощо.

Отже, якщо у сільськогосподарському кооперативі є наймані працівники, кооператив вбачається податковим агентом щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів громадян (податку із заробітної плати цих працівників), маючи земельну ділянку - сплачуватиме земельний податок, у разі реалізації сільськогосподарської продукції- сплачуватиме податок на додану вартість, маючи джерела забруднення навколишнього середовища- сплачуватиме екологічний податок, у разі придбання транспортних засобів - сплатить збір за першу реєстрацію транспортних засобів і т.д. Таким чином, виробничі і агросервісні кооперативи є платниками податків та зборів при наявності в них об'єктів оподаткування, визначених податковим законодавством України.

Оскільки сільськогосподарські виробничі І агросервісні кооперативи с юридичними особами, а значить, суб'єктами підприємницької діяльності, то зобов'язані зареєструватися в органах державної податкової служби України як платники податків та зборів. При наявності реєстраційної картки, свідоцтва про реєстрацію і копій установчих документів керівника кооперативу ставлять на облік у податковій адміністрації. Агросервісні кооперативи як вид обслуговуючих кооперативів необхідно відразу внести в Реєстр неприбуткових організацій, згідно зі статтею 2 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію". Подати також реєстраційну заяву за формою І-РН, замовити форму 1 ОПП (інформація про засновників) і палати паспортні дані та ідентифікаційні коди директора кооперативу і головного бухгалтера.

Однак нині сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) ще не включено до переліку неприбуткових установ та організацій і в Реєстрі неприбуткових установ та організацій їх не виокремлено як платників податків з неприбутковим статусом через постійні трансформації податкового і кооперативного законодавства України. Тому більшість СОК, зокрема і агросервісних кооперативів, знаходиться або на загальній системі оподаткування або зареєстровані як платники єдиного податку, що спричиняє невідповідність процедури оподаткування їх правовому статусу.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи ціллю своєї діяльності мають одержання прибутку. У відповідності з Податковим кодексом України, прибуток є об'єктом оподаткування і при наявності його у суб'єкта підприємницької діяльності він підлягає оподаткуванню. Виходячи з цього, виробничі кооперативи мають статус прибуткових організацій, а значить, є платниками податку на прибуток.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи можуть бути платниками податку на прибуток, якщо вони працюють на загальній системі оподаткування І не є платниками фіксованого сільськогосподарського податку. Якщо ж вони відповідають вимогам платника фіксованого сільськогосподарського податку, вони не сплачують податок на прибуток.

Переважна більшість сільськогосподарських виробничих кооперативів користується пільговими режимами оподаткування господарської діяльності, такими як фіксований сільськогосподарський податок та спеціальний режим оподаткування ПДВ, механізм нарахування та сплати яких з 01 січня 2011 р. регламентований Податковим кодексом України.

Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) - це спеціальний режим прямого оподаткування доходів від ведення сільськогосподарського виробництва. Метою запровадження даної податкової форми була необхідність зменшення податкового тиску на сільськогосподарських товаровиробників галузі І суттєвого спрощення податкових відносин.

Для сільськогосподарських товаровиробників - платників ФСП існують особливості щодо сплати ними окремих податків і зборів. Так, платники ФСП не є платниками податку на прибуток підприємств, земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва), збору за спеціальне використання води та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). Інші податки і збори сплачуються у порядку та розмірах, установлених Податковим кодексом, а єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - в порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464-VI від 08.07.2010 р.

Отже, платниками ФСП з урахуванням певних обмежень можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Частка сільськогосподарського товаровиробництва- це питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку.

Об'єктом оподаткування ФСП є площі сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського виробничого кооперативу або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Для правильного визначення розміру ФСП і його сплати необхідно правильно вираховувати базу оподаткування. Так, базою оподаткування ФСП є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на І липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року.

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

а) для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,15;

б) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09;

в) для багаторічних насаджень - 0,09;

г) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,03;

ґ)для земель водного фонду - 0,45;

д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому фунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, -1,0.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на І січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають податкову декларацію на поточний рік до органу державної податкової служби за місцезнаходженням та місцем розташування земельної ділянки за встановленою формою. Також вони щороку підтверджують статус платника ФСП, оскільки розрахунок питомої ваги виручки від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства, який є основною вимогою для переходу на сплату ФСП, здійснюється за попередній звітний рік.

Для того, щоб розрахувати ФСП на поточний рік, необхідно мати дані:

o про площу сільгоспугідь, що перебувають у власності або користуванні кооперативу (додаток В);

o грошову оцінку таких угідь;

o ставки ФСП.

Для визначення суми ФСП застосовується основний документ Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку, дані якого переносять до Відомості аналітичного обліку ФСП і Податкової декларації з ФСП(рис. 5.2).

Документування обліку розрахунків за ФСП

Рис. 5.2. Документування обліку розрахунків за ФСП

Виходячи з того, що ФСП відображають у складі загальновиробничих витрат і база розподілу стосується лише галузі рослинництва, то списання його відбувається на відповідні аналітичні рахунки до субрахунку 231"Рослинництво", який виробничі кооперативи відкривають до рахунка 23 "Виробництво". Аналітичний облік ФСП у складі загальновиробничих витрат ведуть за місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями витрат.

Сплату податку здійснюють щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

а) у 1 кварталі - 10 відсотків;

б) у II кварталі - 10 відсотків;

в) у III кварталі - 50 відсотків; г)у IV кварталі - 30 відсотків.

Платником податку перераховується в установлений строк загальна сума коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Відповідно до Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 р. у бухгалтерському обліку суму нарахованого ФСП відображають за дебетом рахунку 91 "Загально-виробничі витрати" у кореспонденції з кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками і платежами".

В кінці року сума ФСП розподіляється між об'єктами витрат на виробництво продукції рослинництва пропорційно площі сільськогосподарських угідь, зайнятих відповідними культурами. При цьому дебетується рахунок 23 "Виробництво" у кореспонденції з кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати".

Приклад. СВК "Лідія" є платником ФСП і для ведення товарного сільгоспвиробництва в межах території одного органу місцевого самоврядування (за місцем своєї реєстрації) має у власності сільськогосподарські угіддя: ріллю площею 1808 га (нормативна грошова оцінка 1 га - 1650,00 грн.), багаторічні насадження площею 130 га (нормативна грошова оцінка 1 га - 2280,00 грн.), пасовища - 80 га (нормативна грошова оцінка 1 га - 2280,00 грн.) та сіножаті площею 55 га (нормативна грошова оцінка 1 га-1650,00 грн.).

Розрахунок суми ФСП представлено в таблиці 5.1.

Порядок розподілу платежів з ФСП за фінансовий рік наведено у таблиці 5.2.

Відображення зазначених операцій на рахунках бухгалтерського обліку представлено в таблиці 5.3.

Таблиця 5.1. Розрахунок суми ФСП

Розрахунок суми ФСП

Таблиця 5.2. Розподіл платежів за ФСП

Розподіл платежів за ФСП

Таблиця 5.3. Кореспонденція рахунків з обліку ФСП

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нарахована сума ФСП за січень

837.52

911

6410

2

Перерахована сума ФСП до бюджету з поточного рахунка

837.52

6410

311

...

Щомісячна сплата аналогічно за кожний місяць

...

3

У грудні сума ФСП розподілена пропорційно площі сільськогосподарських угідь, зайнятих певними культурами

25125,26

231

911

Сільськогосподарські виробничі кооперативи для набуття і підтвердження статусу платника податку щороку, до 20 лютого, подають станом на 1 січня поточного року:

- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків

та водосховищ), - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику;

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Довідка про набуття або підтвердження статусу платника податку видається протягом 10 робочих днів з дати подання податкової декларації або заяви контролюючим органом за місцезнаходженням такого платника (місцем перебування на податковому обліку).

У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становитиме менше ніж 75%, сільськогосподарський кооператив сплачуватиме податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

У структурі непрямих податків провідне місце посідає податок на додану вартість (ПДВ). Його структурно-логічна схема наведена на рисунку 5.3.

Платниками податку є фізичні і юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні. Обов'язковою для оподаткування є діяльність на суму, яка перевищує 300 тис. гривень за 12 попередніх календарних місяців. Якщо обсяг діяльності не перевищує вказану суму, але суб'єкт вже є зареєстрованим платником ПДВ, він може обрати касовий метод сплати ПДВ - сплачувати цей податок вже після отримання виручки за товар, проданий на умовах подальшої оплати (а не після поставки, як в загальному випадку).

Об'єктом оподаткування є обсяг продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України (здійснюване резидентами і нерезидентами), завезення товарів і послуг (в тому числі в вигляді оренди чи лізингу) та вивезення товарів та послуг за межі митної території України.

Структурно-логічна схема ПДВ

Рис. 5.3. Структурно-логічна схема ПДВ

Податок визначається у відсотках до бази оподаткування та додасться до ціни товарів/послуг. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг є дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок продавця як оплата товарів/послуг, а в разі постачання за готівку - дата оприбуткування коштів у касу продавця, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі;

- дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, а для послуг-дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг.

Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунку платника на оплату товарі в/послуг;

- дата отримання платником товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

При позитивному значенні розрахованої суми така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у встановлені строки, а при від'ємному значенні - така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди, а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Платник податку надає покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:

а) у паперовому вигляді;

б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації, електронного підпису уповноваженої особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов'язковим. Податкова накладна, в якій сума ПДВ не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.

Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця, один примірник якої видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця. Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і Реєстрі виданих податкових накладних продавця та Реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця; б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

Платники ПДВ ведуть окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлена у законодавчому порядку. Платник ПДВ веде Реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку.

Щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць або квартал), платники ПДВ подають контролюючому органу копії записів у Реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Платники ПДВ, які мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок можуть вибрати квартальний податковий період. У разі якщо платник ПДВ застосовував спрощену систему оподаткування і переходить на сплату інших податків і зборів, то такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період.

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Підприємство-платник ПДВ самостійно сплачує суму податкового зобов'язання, зазначену у податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи можуть вибрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість за умови відповідності наступним критеріям:

- основною діяльністю підприємства є постачання вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах;

- питома вага сільськогосподарських товарів/послуг складає не менше 75% вартості всіх товарів/послуг, наданих протягом 12 послідовних звітних податкових періодів у сукупності.

До діяльності у сфері сільського господарства поряд із виробництвом продукції рослинництва і тваринництва віднесено також надання послуг сільськогосподарським товаровиробником іншим сільгосптоваровиробникам (юридичним особам) та/або фізичним особам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Для отримання права на застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарський виробничий кооператив повинен зареєструватися у загальновстановленому порядку та отримати Свідоцтво про реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування, в якому зазначені види діяльності, на які поширюється спеціальний режим оподаткування.

Спеціальним режимом оподаткування передбачено, що сума ПДВ, нарахована на вартість поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку -для інших виробничих цілей.

Зазначені суми ПДВ акумулюються сільськогосподарськими виробничими кооперативами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків у встановленому порядку. Відкривають спеціальні рахунки в установах банку протягом одного звітного періоду після переходу на спеціальний режим оподаткування, подавши при цьому до установи банку копію Свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ, завірену в установленому порядку відповідним органом ДПС.

На спеціальні рахунки перераховують суми ПДВ, визначені у податковій декларації з ПДВ (скороченій) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку. Сільськогосподарські виробничі кооперативи мають право використовувати кошти, акумульовані на спеціальному рахунку, з моменту їх перерахування на такий рахунок до повного використання для відшкодування суми податку без урахування строків давності.

У разі перевищення сплаченої (нарахованої) суми ПДВ над сумою ПДВ, отриманою (нарахованою) в результаті постачання сільськогосподарської продукції, різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню, а зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи операції з реалізації власно вироблених сільськогосподарських товарів та послуг на власних або орендованих виробничих потужностях відображають у податковій декларації з ПДВ (скороченій).

Податкові зобов'язання з ПДВ, які виникають за операцією з продажу незавершеного виробництва (поля, засіяного чи засадженого рослинами, тощо) підлягають відображенню в загальній податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. При цьому податковий кредит за такими операціями не коригується та до загальної податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, не переноситься.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи - суб'єкти спеціального режиму оподаткування ПДВ бухгалтерський облік розрахунків з ПДВ здійснюють з урахуванням певних особливостей.

Для аналітичного обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ, за операціями, що оподатковуються за спеціальним режимом оподаткування, використовують аналітичний рахунок 64131 "Розрахунки за ПДВ за операціями із спеціального режиму оподаткування", а за операціями, що оподатковуються за загальною системою- аналітичний рахунок 64132 "Розрахунки за ПДВ за операціями загальної системи оподаткування".

Перевищення суми податкового зобов'язання над сумою податкового кредиту з ПДВ, яке залишилося відповідно до законодавства у розпорядженні цього господарства, відображається у звітному періоді за дебетом аналітичного рахунку 64131 "Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із спеціальним режимом оподаткування" з кредитом субрахунку 706 "Доходи від реалізації продукції із спеціального режиму оподаткування".

Перевищення суми податкового кредиту з ПДВ над сумою податкового зобов'язання з ПДВ, що визначається за операціями із спеціальним режимом оподаткування, відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 906 "Собівартість реалізації продукції із спеціального режиму оподаткування" і кредитом аналітичного рахунку 64131 "Розрахунки за ПДВ за операціями із спеціального режиму оподаткування".

Якщо товари/послуги, основні фонди виготовлена та/або придбані, використовуються господарством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг, а частково-для інших, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях. Визначити цю частку та розподілити податковий кредит між двома видами діяльності можливо наприкінці звітного періоду. Накопичення сум нерозподіленого податкового кредиту з ПДВ протягом звітного періоду відображають на окремому аналітичному рахунку 64133 "ПДВ, що підлягає розподілу". Після визначення частки та розподілу податкового кредиту з ПДВ між видами діяльності суми з кредиту аналітичного рахунку 64133 списуються на дебет відповідних аналітичних рахунків 64131 або 64132.

Відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у сучасних умовах наведено в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4. Відображення в обліку податкових зобов'язань з ПДВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Перша подія - постачання продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг

Відпущено і реалізовано продукцію рослинництва вітчизняним покупцям

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

271 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

10 000

Нараховано виручку (дохід) за реалізовану сільськогосподарську продукцію покупцям

361 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

12 000

Відображено податкові зобов'язання з податку на додану вартість за реалізовану продукцію (першою подією - поставкою)

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

64131 "Розрахунки з ПДВ за операціями із спецрежиму оподаткування "

2000

Перша подія - отримання авансу від покупця

На поточний рахунок отримано попередню оплату (аванс) від покупців сільськогосподарської продукції

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

12 000

Нараховано податкові зобов'язання з податку на додану вартість за отриманим авансом

643 "Податкові зобов'язання"

64131 "Розрахунки з ПДВ за операціями із спецрежиму оподаткування"

2000

Відпущено і реалізовано продукцію рослинництва покупцям

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

271 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

10 000

Нараховано виручку (дохід) за реалізовану покупцям сільськогосподарську продукцію

361 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

12000

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ за авансованими поставками

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

643 "Податкові зобов'язання"

2000

Відображено залік заборгованості покупців за рахунок раніше одержаних авансів

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

361 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

12000

Методику відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту з податку на додану вартість наведено в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5. Відображення в обліку податкового кредиту з ПДВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

Дебет

Кредит

грн

1

2

3

4

Перша подія -отримання товарів, робіт, послуг

Відображено оприбутковані на склад від постачальника - платника податку основні засоби, виробничі запаси, інші товарно-матеріальні цінності, виконані роботи або отримані послуги за виробничими факторами сільськогосподарської діяльності

15 "Капітальні

інвестиції"

20 "Виробничі

запаси"

22 "МШП"

23 "Виробництво"

25 "Напівфабрикати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4 000

Відображено суму податкового кредиту за наявності податкової накладної при придбанні, яку віднесено на розрахунки з бюджетом

64131 "Розрахунки з ПДВ за операціями із спецрежиму оподаткування"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками))

800

Відображено податковий кредит покупцем-платником податку при отриманні без наявності податкової накладної {незалежно від дати оплати)

644 "Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

800

Відображено суму податкового кредиту, яка віднесена на розрахунки з бюджетом, при отриманні податкової накладної

64131 "Розрахунки з ПДВ за операціями із спецрежиму оподаткування"

644 "Податковий кредит"

800

Перша подія - сплата авансу за постачання товарів, робіт, послуг

Проведена попередня оплата за товари (роботи, послуги)

371 "Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

36 000

Відображено платником податку суми податкового кредиту після оплати і отримання податкової накладної

64131 "Розрахунки з ПДВ за операціями із спец-режиму оподаткування"

644 "Податковий кредит"

6000

Відображено оприбутковані на склад від постачальника - платника податку основні засоби, виробничі запаси, інші товарно-матеріальні цінності, виконані підрядником роботи або отримані послуги за виробничими факторами сільськогосподарської діяльності

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

23 "Виробництво"

25 "Напівфабрикати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

30000

Відображено податковий кредит за оприбуткованими товарами (роботами, послугами)

644 "Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками

6000

Відображено взаємозалік заборгованостей з постачальниками та підрядниками

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

36000

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ наведено в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6. Бухгалтерський облік ПДВ за спеціальним режимом оподаткування

Бухгалтерський облік ПДВ за спеціальним режимом оподаткування

Суми ПДВ, використані не за призначенням, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120% річних облікової ставки Нацбанку України.

Якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом законодавчо встановлених строків, то він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу (табл. 5.7).

Факт перерахування сільськогосподарським підприємством на спеціальний рахунок сум ПДВ платники засвідчують копіями платіжних доручень, які подають до органу ДПС за місцем реєстрації підприємства не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом.

Незабезпечення зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн., ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. При цьому притягнення до фінансової відповідальності за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, не звільняє їх посадових осіб від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Таблиця 5.7. Відображення в обліку штрафних санкцій по розрахунках з ПДВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн

Дебет

Кредит

| Нараховано штраф за несвоєчасне подання декларації з ПДВ (невиконання платником податку вимог податкового законодавства)

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

64132 "Розрахунки з ПДВ за загальними правилами"

170

Нараховано штраф за невчасне пере-| рахування на спецрахунок або нецільове використання коштів (штраф у розмірі 10%, 20% податкового боргу за ПКУ)

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

64131 "Розрахунки з ПДВ за операціями із спецрежиму оподаткування))

100

До 1 січня 2011 р. сільськогосподарські виробничі кооперативи були платниками Збору за забруднення навколишнього природного середовища. Податковим кодексом України було введено екологічний податок, платниками якого є суб'єкти господарювання, юридичні особи, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.

Розміщення відходів визначається як постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів.

Об'єктом та базою оподаткування по екологічному податку, що справляється за розміщення відходів є обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу.

Державний класифікатор відходів ДК 005-96 описує, зокрема, відходи, утворені в результаті вирощування тварин і виробництва продукції тваринництва та птахівництва. Гній та пташиний послід включено до групи відходів 01, класифікаційне групування - 012, коди: 0121.2.6.03 "Екскременти, сечовина та гній (включно струхлявіле сіно та солома) від худоби" та 0124.2.6.03 "Послід пташиний". Тому сільськогосподарські виробничі кооперативи, які займаються виробництвом (вирощуванням) продукції тваринництва та птахівництва і при цьому здійснюють розміщення протягом звітного кварталу відходів (гною та пташиного посліду), є платниками екологічного податку. При цьому право на розміщення гною і посліду повинне бути підтверджене відповідним дозволом держуправлінь охорони навколишнього природного середовища на місцях або дозволом Держсанепідемслужби.

За податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 01.01.2011 р. включно, ставки податку становлять 50 %, з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2013 р. - 75 %, а з 1 січня 2014 р. - 100 % від ставок, передбачених Податковим кодексом. Для гною і посліду, які відносяться до IV класу небезпеки відходів, встановлена ставка за розміщення відходів на рівні 2,93 грн./т (табл. 5.8).

Таблиця 5.8. Ставки податку за розміщення відходів залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, гривень за 1 тонну

І

надзвичайно небезпечні

822,52

ІІ

високонебезпечні

29,96

ІІІ

помірно небезпечні

7,52

IV

малонебезпечні

2,93

Отже, у 2013 р. ставка податку становила 2,93 Ч 75 % /100 % = 2,20 грн./т (без врахування коригуючих коефіцієнтів, які враховують місця розміщення відходів коефіцієнта, який застосовується у разі розміщення відходів у місцях, що не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів).

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів І класу небезпеки. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, зазначені ставки податку, збільшуються у 3 рази.

Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

- в межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж - 3;

-на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункт- 1.

При тимчасовому зберіганні таких відходів суб'єкти господарювання не сплачуватимуть екологічний податок.

Окрім того, якщо сільськогосподарські виробничі кооперативи мають стаціонарні джерела забруднення, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу (здебільшого це генератори, мініелектростанції, газозварювальні установки, системи опалення, які здійснюють відповідні викиди), то такі викиди обкладаються екологічним податком, а значить - його обчислення, сплата й подання Податкової декларації екологічного податку.

Суми податку обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів.

Сплата екологічного податку має бути проведена не пізніше ніж через 50 днів після закінчення податкового кварталу (ПКУ визначає граничний термін- 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації).

Сплату податку за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів здійснюють одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Держказначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у такому співвідношенні:

- до спеціального фонду держбюджету - 53% (у 2012р. - 30%), з них 33% - із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- до спеціального фонду місцевих бюджетів - 47% (у 2012р. -70%), у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів -- 33.5%. обласних бюджетів та бюджету АР Крим - 13,5%, бюджетів міст Києва та Севастополя - 47%.

Водночас сільськогосподарські виробничі кооперативи не сплачують екологічний податок, оскільки за побутові відходи платниками такого податку є лише ті суб'єкти господарювання, що розміщують їх у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах, на використання яких отримано відповідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його органів на місцях.

Щоквартально складається і подається Податкова декларація екологічного податку, до якої додаються сім додатків, що є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування додатки не додаються, а рядки декларації прокреслюються.

Відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій для обліку екологічного податку застосовують рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" субрахунок 6415- екологічний податок. По кредиту субрахунку відображають нарахування екологічного податку, а по дебету - його перерахування до бюджету.

Аналітичний облік ведуть за видами платежів (основний платіж, штрафи, пені) із виділенням аналітичних рахунків згідно із переліком екологічних платежів: податок за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі; податок за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.

Кореспонденцію рахунків з відображення нарахування екологічного податку показано в таблиці 5.9.

Таблиця 5.9. Відображення в обліку операцій з нарахування екологічного податку

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Нараховано екологічний податок:

- за розміщення і зберігання відходів

- за забруднення атмосферного повітря

92

"Адміністративні витрати"

6415 "Розрахунки з екологічного податку"

18,56

Сплачений екологічний податок

6415 "Розрахунки з екологічного податку"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

18,56

Первинними документами з обліку екологічного податку є Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, на підставі яких складається Податкова декларація екологічного податку.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи є платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу, тобто податок сплачується одноразово. Об'єктами оподаткування є транспортні засоби, перелік яких визначений Податковим кодексом України (є виняток для окремих транспортних засобів).

Об'єктами оподаткування податком є:

- колісні транспортні засоби;

- судна, зареєстровані в Державному судновому реєстрі України або в Судновій книзі України;

- літаки і вертольоти, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або в Реєстрі державних повітряних суден України.

База оподаткування визначається: - для колісних транспортних засобів:

а) для мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів), тракторів, вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних засобів) - за об'ємом циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - за потужністю двигуна в кВт;

- для суден;

- для літаків, вертольотів - за максимальною злітною масою. База оподаткування визначається окремо для кожного транспортного засобу.

Ставки податку для колісних транспортних засобів установлено за видами транспортних засобів (табл. 5.10):

Таблиця 5.10. Ставки податку за видами транспортних засобів

Ставки податку за видами транспортних засобів

- для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - 0,58 грн. за І кВт потужності двигуна;

- для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, - 5,88 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

- для тракторів - 2,93 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

- для сідельних тягачів- 17,63 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

- для автомобілів спеціального призначення- 5,88 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

- для інших колісних транспортних засобів- 5,40 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

Щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок податку.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Податок сплачується перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Сума податку обчислюється стосовно кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки (проіндексованої ставки) податку та відповідного коефіцієнта. Податок сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Розрахунок суми податку за транспортні засоби за встановленою формою подають в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів до органу державної податкової служби за місцем знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу. До розрахунку обов'язково додають завірені уповноваженим державним органом копії реєстраційних документів,

У бухгалтерському обліку на суму збору за першу реєстрацію транспортного засобу збільшують первісну вартість придбаного транспортного засобу (табл. 5. 11).

Таблиця 5.11. Відображення в обліку збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Нарахований збір за першу реєстрацію транспортного засобу

152 "Придбання (створення) основних засобів"

6423 "Розрахунки зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу"

Сплачений до бюджету збір за першу і реєстрацію транспортного засобу

6423 "Розрахунки з екологічного податку"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

1 Включений до первісної вартості автомобіля збір за першу реєстрацію транспортного засобу

105 "Транспортні засоби"

52 "Придбання (створення) основних засобів"

Крім того, для реєстрації транспортного засобу необхідно внести плату за:

- номерні знаки;

- технічний огляд;

- талон техогляду;

- свідоцтво про реєстрацію;

- комп'ютерні послуги.

Ці витрати підприємство також включає до початкової (первісної) вартості автомобіля і враховує на субрахунку 105 "Транспортні засоби)) (через рахунок 152).

Первинними документами при оплаті готівкою є копії квитанцій про оплату, оскільки оригінали передаються при реєстрації до МРЕВ ДА1. при оплаті безготівковими коштами - платіжні доручення з позначкою банку.

До подачі документів на реєстрацію автомобіля в ДАІ здійснюється сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, то підтверджується документом про сплату цього збору. Розмір збору становить 3% вартості автомобіля, визначеної за договорами купівліпродажу, довідкою-рахунком торгових організацій, актами експертної оцінки вартості автомобіля, іншими документами, що підтверджують цю вартість. Сума пенсійного збору включається до первісної вартості купленого автомобіля (за вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби").

Особливостей щодо нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного соціального внеску (ЄСВ) у виробничих і агросервісних кооперативах не встановлено. Тому суми цих податків знаходять своє відображення в діючих формах податкової та соціальної звітності у загальновстановленому порядку.

Відповідно до вимог Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. А Податковий кодекс України встановлює, що плата за землю належить до загальнодержавних податків і зборів, справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Платниками земельного податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

Об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, а якщо грошова оцінка не проводилась, то - площа земельних ділянок.

Право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом, а право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі.

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь (незалежно від місця розташування) встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1%;

- для багаторічних насаджень - 0,03%.

За такими самими ставками справляється податок за сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням. Податок за лісові землі справляється як складова плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Більшість виробничих кооперативів розташовані в межах населених пунктів. Сума земельного податку, що підлягає сплаті, залежатиме від того, проводилась чи ні грошова оцінка земельної ділянки. Для земель населених пунктів, грошову оцінку яких не проведено, як і раніше, ставка податку встановлюється за 1 м площі ділянки залежно від кількості жителів, що проживають у населеному пункті (табл. 5.12).

Таблиця 5.12. Ставки земельного податку за землі, грошова оцінка яких не проведена

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб

Ставки податку, грн за 1 м

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

Середня ставка податку в містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення, грн за 1 м2

1 До 3

0,24

-

Від 3 до 10

0,48

-

-

[Від 10 до 20

0,77

-

-

Від 20 до 50

1,2

1,2

1,44

Від 50 до 100

1.44

1.4

2.016

Від 100 до 250

1,68

1,6

2.688

Від 250 до 500

1,92

2.0

3.84

Від 500 до 1 000

2,4

2,5

6

Від 1 000 і більше

3,36

3,0

10.08

Податковим кодексом України передбачено коефіцієнти для населених пунктів, які прирівнюються до курортних (табл. 5.13).

Таблиця 5. 13. Розміри коефіцієнтів до ставки земельного податку для населених пунктів, які прирівнюються до курортних

Територія, на якій розташовано населений пункт, віднесений до категорії курортних

Коефіцієнт

На південному узбережжі Автономної Республіки Крим

3

На південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим

2,5

На західному узбережжі Автономної Республіки Крим

2,2

На Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей

2

У гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей

2,3

На узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях

1,5

Крім населених пунктів, які за Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" віл 15.02.95 о. № 56/95-ВР належать до категорії гірських

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, послуговуючись індексом споживчих цін за попередній рік, щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель станом на 1 січня поточного року. Зазначений коефіцієнт індексації (Кі) визначається за формулою:

Кі = [І - 10] : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі коли індекс споживчих цін не перевищує 110, такий індекс застосовується зі значенням 110. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель використовують кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Від сплати податку на період дії фіксованого сільськогосподарського податку, звільняються власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передавання земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платникові фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП).

Щодо сплати земельного податку виробничими кооперативами-платниками ФСП, то ними сплачується земельний податок за земельні ділянки, які не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. Тобто за земельні ділянки, на яких розміщено магазин та база відпочинку, - земельний податок сплачується на загальних підставах. При цьому підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Виробничі кооперативи-платники ФСП звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва та за земельні ділянки під виробничою інфраструктурою.

Отже, платники ФСП у декларації з земельного податку відображають земельні ділянки, що використовуються ними для ведення сільськогосподарського товаровиробництва, та суму пільги зі сплати земельного податку за такі земельні ділянки та земельні ділянки, що не використовуються для сільськогосподарського товаровиробництва, за якими і визначається нарахована сума земельного податку.

Платники (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного органу ДПС за місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми однаковими частками за місяцями. Платник самостійно може вибрати податковий період (річний чи місячний).

Форма містить усього два додатки: додаток 1 "Відомості про наявні земельні ділянки" (є невід'ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації) та додаток 2 "Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок" (подасться платниками, які мають пільги щодо сплати земельного податку).

Щодо фізичних осіб, то для них суми податку нараховують органи ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про сплату податку.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується однаковими частками за місцем розташування земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Особливостями сплати земельного податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, є їх звільнення від земельного податку, крім його сплати за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

Агросервісні кооперативи можуть обирати загальну систему оподаткування або спрощену - реєструватися платником єдиного податку, оскільки їх неприбутковий статус законодавчо ще повністю не врегульований.

Загальна система оподаткування дозволяє займатися будь-яким вилом діяльності та немає жодних обмежень на відміну від спрощеної системи. Проте вона має більш складну систему ведення бізнесу з точки зору обліку та звітності. Загальна система оподаткування передбачає сплату усіх видів податків і зборів, передбачених податковим законодавством України, залежно від наявності певних об'єктів оподаткування (табл. 5.14).

Таблиця 5.14. Характеристика загальної системи оподаткування

Показники

Характеристика

1

2

База оподаткування

Прибуток - витрати.

Ставка оподаткування

Податок на прибуток підприємств

Основна ставка податку на прибуток підприємств складає з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21%;

3 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19%.

4 1 січня 2014 року- 16%.

Об'єктом оподаткування є прибуток з джерелом походження з України і за її межами, що визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг і суму інших витрат звітного податкового періоду.

Терміни сплати

Впродовж 10-ти календарних днів по закінченню граничного терміну подання декларації за квартал.

Звітність

Декларація з податку на прибуток подається раз на квартал.

Щомісячно подається звіт з Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду.

Щомісячно подається звіт з ПДВ і реєстр податкових накладних (якщо підприємство є платником ПДВ). В окремих випадках - щокварталу.

Форма 1-ДФ (якщо підприємство виступає податковим агентом, нараховує заробітну плату, утримує ПДФО з інших виплат) - щокварталу.

Реєстраційна форма 6 - щорічно.

Інші статистичні і податкові звіти - залежно від виду діяльності і складу господарських операцій.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Підприємство оплачує ЄСВ у розмірі 36,76% - 49,7% від фонду оплати праці при нарахуванні зарплати. Оплата здійснюється в Пенсійний фонд на спеціальний рахунок. Ставка визначається залежно від класу професійного ризику. Клас професійного ризику визначається за основними видами діяльності підприємства (кодами статистики). У більшості випадку ставка ЄСВ становить приблизно 37-38%.

Максимальний розмір доходу, з якого сплачується ЄСВ, становить 17 прожиткових мінімумів. Із зарплати співробітників ЄСВ утримується у розмірі 3,6%.

Ведення обліку

Ведення бухгалтерського і податкового обліку.

ПДВ

Підприємство реєструється платником ПДВ у разі якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 місяців перевищує 300 тис. грн. (обов'язкова реєстрація).

Підприємство може добровільно зареєструватися платником ПДВ. Ставка ПДВ до 31.12.2013р. - 20%, з 01.01.2014р. - 17%.

Інші податкові платежі та збори

Підприємство може також бути платником таких податків і зборів:

- акцизний податок;

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

- екологічний податок;

- плата за користування надрами;

- плата за землю;

- збір за користування радіочастотним ресурсом України;

- збір за спеціальне використання води;

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Агросервісні кооперативи можуть бути на спрощеній системі оподаткування. Вона містить деякі обмеження у видах діяльності, чисельності працівників і доходах суб'єктів підприємництва (табл. 5.15).

Таблиця 5.15. Характеристика спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб

Характеристика

Юридичні особи

4 група

6 група

Річний обсяг доходу

Не перевищує 5 млн. грн.

Не перевищує 20 млн. гри.

Кількість найманих працівників

не більше 50 осіб

не більше 50 осіб

Види діяльності

всі види діяльності 3 урахуванням обмежень

всі види діяльності з урахуванням обмежень

Ставка податку

3% від доходу для платників ПДВ;

5% від доходу для неплатників ПДВ

7% від доходу для платників ПДВ;

10% від доходу для неплатників ПДВ

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

1147Ч34,7%=398,01 грн. за період з 01.01.2013р. по 30.11.2013р. І218Ч34,7%=422,65 грн. з 01.12.2013р. по 31.12.2013р.

Відповідальність за перевищення встановленого граничного доходу

в подвійному розмірі ставок, за якими оподатковуються

в подвійному розмірі ставок, за якими оподатковуються

Звітний період

календарний квартал

календарний квартал

Платник податків може самостійно обрати спрощену систему оподаткування за умови, що така особа відповідає певним критеріям. Платники єдиного податку звільняються від сплати таких податків і зборів:

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), отриманих в результаті господарської діяльності фізичної особи;

- ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, крім ПДВ, що сплачується юридичними особами, які обрали єдиний податок з ПДВ;

- податок на землю, крім земельного податку за земельні ділянки, які не використовуються ними для здійснення господарської діяльності;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає суб'єкту малого підприємництва низку переваг:

- спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку. Суб'єкти малого підприємництва можуть перейти на сплату Єдиного податку як з початку року, так і з початку будь-якого кварталу;

- значно спрощуються розрахунки, пов'язані з визначенням сум податків;

- замість різноманітних форм податкової звітності за податками та зборами, які заміщуються єдиним податком, заповнюється одна форма звітності - розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, що подається до податкового органу раз на квартал;

- спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності, що передбачена Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

- надається право вибору сплати ПДВ.

Розмір суб'єкта малого підприємництва та система оподаткування на якій він перебуває впливають на вибір форми організації бухгалтерського обліку. Інструкції з вибору форми організації бухгалтерського обліку містяться у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси