Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Фінансовий план та порядок його складанняФінансовий план підприємства та порядок його складанняСпільні підходи до складання загального плану аудиту та програми.Складання плану-менюПорядок складання плану наукової роботи у галузі бухгалтерського...Складання планів роботиБІЗНЕС-ПЛАН АГРАРНОГО ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО СКЛАДАННЯСКЛАДАННЯ ПОГОДЖЕННЯ ПЛАНУ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАЗагальні вимоги та порядок складання окремих форм статистичної...Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок складання планів інспектування

Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою недопущення дублювання та забезпечення належної координації роботи служби банківського нагляду та інших підрозділів Національного банку, а також своєчасного та рівномірного проведення планових інспекційних перевірок банків та їх підрозділів (рис. 3.9).

Плани інспекційних перевірок банків складаються щокварталу з урахуванням прогнозного річного плану.

Річний план за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду, складається на підставі прогнозних планів територіальних управлінь, служби банківського нагляду та інших підрозділів Національного банку, що мають контрольні функції з нагляду за банками. При цьому вони також подають перелік питань, що мають перевірятися.

Порядок складання планів інспектування

Рис. 3.9. Порядок складання планів інспектування

Національний банк подає територіальним управлінням Національного банку до 25 листопада поточного року прогнозний річний план на наступний рік виїзних комплексних інспекційних перевірок банків І та II групи та їх підвідомчих установ, а також план-графік залучення спеціалістів банківського нагляду територіальних управлінь Національного банку для участі в інспекційних перевірках банків І та II групи.

Територіальні управління та інші відповідні підрозділи Національного банку подають прогнозний річний план на наступний рік Національному банку до 10 грудня поточного року. Цей план складається з розбивкою за місяцями і є базовим для квартальних планів.

Служба банківського нагляду Національного банку для складання планів інспекційних перевірок аналізує:

— інформацію щодо безвиїзного нагляду;

— інформацію про попередні перевірки з урахуванням питань, які були перевірені під час інспекційної перевірки, про зміст виявлених порушень і результати проведеної роботи щодо їх усунення;

— інформацію про виконання банками розроблених заходів фінансового оздоровлення з урахуванням вимог і пропозицій Національного банку;

— інформацію інших підрозділів Національного банку щодо діяльності банку;

— результати перевірок діяльності банків, які здійснювалися державними контрольними та правоохоронними органами, зовнішніми аудиторами;

— звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб;

— рішення Правління Національного банку, завдання та вказівки Національного банку.

На підставі аналізу вищезазначеної інформації Національний банк надсилає територіальним управлінням не пізніше 10 числа місяця, що передує кварталу, у якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, перелік банків, що обов'язково підлягають інспекційній перевірці.

Територіальні управління складають і надсилають остаточний проект плану інспекційних перевірок Національному банку не пізніше 15 числа місяця, що передує кварталу, у якому здійснюватиметься інспекційна перевірка.

Квартальний план складається територіальними управліннями за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду на підставі результатів вивчення інформації про діяльність банківських установ.

Квартальний план інспекційних перевірок складається у розрізі місяців. У разі виробничої потреби територіальні управління та інші відповідні структурні підрозділи можуть самостійно вносити зміни в межах кварталу. Це стосується лише тих перевірок, які не підлягають координації за строками їх початку та закінчення з Національним банком або відповідними територіальними управліннями за місцезнаходженням банку юридичної особи.

Планування інспекційних перевірок банків І та II групи покладається на Національний банк. При цьому територіальні управління здійснюють планування інспекційних перевірок інших установ банків самостійно з подальшим розглядом і погодженням планів з Національним банком та остаточним їх затвердженням заступником Голови Національного банку.

Координація планування інспекційних перевірок банків, які мають мережу філій та інших власних підрозділів в інших регіонах, проводиться територіальними управліннями за місцезнаходженням цих банків за погодженням з Національним банком. При цьому територіальні управління надають таку додаткову інформацію: вид перевірки; строки перевірки — дата початку, закінчення; тематика перевірки. Таку інформацію територіальне управління за місцезнаходженням банку надсилає Національному банку та відповідним територіальним управлінням не пізніше п'ятого числа місяця, що передує кварталу, у якому здійснюватиметься перевірка, для подальшого врахування при складанні проектів власних планів.

Про виконання плану інспекційних перевірок, що проведені відділом банківського нагляду за квартал, територіальні управління надсилають звіти за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду на адресу Національного банку не пізніше п'ятого числа першого місяця кварталу, наступного за звітним.

До звіту додається текстова інформація, що має висвітлювати такі питання:

— позитивні та негативні тенденції, що виявлені під час інспекційних перевірок у банківській системі регіону;

— питання, які висвітлюються під час перевірки, зокрема: зміни капіталу та виконання заходів щодо капіталізації; стан загальних активів, а також кредитного портфеля; загальний фінансовий стан банку; достовірність звітності; зауваження, пропозиції, рішення загальних зборів акціонерів (учасників) банку щодо поліпшення його діяльності;

— інформація про виконання банками розроблених заходів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх інспекційних перевірок, з урахуванням вимог і пропозицій Національного банку;

— найпоширеніші недоліки, що виявлені під час інспекційних перевірок;

— основні недоліки за матеріалами, що подані Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України щодо дотримання банками вимог чинного законодавства України, а також матеріалами, що передані до правоохоронних органів;

— пропозиції щодо поліпшення діяльності банківських установ регіону;

— тривалість робочого часу, що витрачається на позапланові перевірки;

— тривалість робочого часу, що витрачається спеціалістами банківського нагляду на перевірки банків І та II групи.

Річні та квартальні плани інспекційних перевірок, а також зміни до них затверджуються першим заступником Голови Національного банку або заступником Голови Національного банку, який за функціональними обов'язками керує службою банківського нагляду, за поданням Департаменту інспектування банків. Зміни до річного та квартальних планів вносяться після їх узгодження Департаментом інспектування банків за умови подання територіальним управлінням чи іншим відповідним структурним підрозділом Національного банку обґрунтованих підстав для їх внесення.

Затверджений річний або квартальний план інспекційних перевірок надсилається територіальним управлінням та іншим відповідним структурним підрозділам Національного банку до 25 числа місяця, що передує відповідно року або кварталу, у якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов'язковим для виконання. Затверджений річний або квартальний план інспекційних перевірок подається підрозділу безвиїзного нагляду до 25 числа місяця, що передує відповідно року або кварталу, в якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов'язковим для забезпечення своєчасного подання потрібної інформації підрозділу інспектування для здійснення ним підготовки до інспекційної перевірки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси