Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Завдання, послідовність і джерела ревізіїПослідовність, планування і процедури здійснення ревізійного процесуЗавдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунківКонтрольно-ревізійний процес: планування та організація здійсненняОрганізація і проведення ревізій, призначених правоохоронними органамиЗавдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобамиЗагальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на...Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесіПорядок планування й проведення ревізій та перевірок органами...Завдання, послідовність джерела ревізії готової продукції
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу.

Ревізійний процес - це послідовні етапи (стадії) перевірки, яка передбачає підготовку до ревізії і складання її програми, організацію інвентаризації цінностей коштів на підприємстві, обстеження об'єктів ревізії і документальну перевірку операції та облікових даних:

1) підготовка до наступної ревізії;

2) підготовка до ревізії після затвердження її програми;

3) складання завдання та робочого плану на проведення ревізії організації та підприємства;

4) організація роботи ревізорів на об'єкті ревізії;

5) організація інвентаризації коштів, ознайомлення з обревізованими ТМЦ та розрахунками;

6) ознайомлення з об'єктами, обстеження стану збереження цінностей у місцях зберігання;

7) документальна перевірка операцій під час ревізії відповідно до програми ревізії;

8) систематизація матеріалів ревізії і складання акта, висновків;

9) затвердження матеріалів ревізії і розроблення заходів щодо усунення реагування.

За методикою проведення комплексної ревізії економічної та соціальної діяльності ревізійний процес складається з п'яти етапів:

1) організації підготовки до проведення комплексної ревізії;

2) проведення ревізії;

3) організації контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізії;

4) прийняття рішення за результатами проведеної ревізії;

5) оформлення результатів ревізії;

Ревізії фінансово-господарської діяльності класифікують за: І) належністю до плану роботи; 2) широтою охоплених питань; 3) повторюваністю; 4) повнотою перевірки. (Рис. 1.3).

Класифікація ревізій

Рис. 1.3. Класифікація ревізій

Класифікація ревізій дає змогу визначити тривалість перевірок і скласти реальний план ревізій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 р. № 2939-И (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 13.-С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-IV (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999.-№ 6.-С. 9-13. 2. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н. І. та ін.- К: НВП "АВТ", 2004.-424 с-(Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

3. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.- К: Центр навч. літри, 2004.-245 с.

4. Живко 3. Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Л.: ЛЮІМВС України, 2006.-64 с.

5. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Львів: "Край", 2006.-2-ге вид. перероб.- 156с.

6. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: -Навч.-метод. посібник. - Л.: Камула, 2006.- 152 с.

7. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник.- К.: Атіка, 2007.- 344 с.

8. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К.: Атіка, 2007.-344 с.

9. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і таблицях: Навч. посіб.-СПОЛОМ, 2007.-300 с.

10. Живко 3. Б, Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб.- К.: Алерта, 2008.- 355 с.

11. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / Г. Г. Мумінова-Савіна, В. М. Кравець, О. А. Мазур та ін. - К.: Факт, 2001.-448 с.

12. Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника.-К: ЦНЛ,2003.-311 с.

13. Павлюк В. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.-Донецьк, "Кассіопея", 2000,- 135 с.

14. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев 111. M. Контроль і ревізія: Навч. посіб. К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

15. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підруч.- 4-е вид., стер.- К.: Знання-Прес, 2002.- 253 с.-(Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Білуха H. Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудита: Підруч.- К.: ПП "Влад і Влада", 1996.- 320 с.

2. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації для семінарських занять. - Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.

3. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. -Навч. -метод, посібник.-Л.: Камула, 2007.-255 с

4. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів.-Л.: Край, 2007.- 384 с.

5. Камлик M. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб.-К.: Атіка, 2005.-432 с.

6. Мельник Л.Г. Информационная экономика. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003.-288 с.

7. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 2004.- 268 с.

8. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг/З. Б. Живко, М.О. Живко - Л.: УАД, 2006.-150 с.

9. Стадник М. Є. Методика економічних досліджень: Курс лекцій.-Л.: ЛьвЦНТЕІ, 2005.-88 с.

10. Термінологічний словник ринкової економіки: Глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси/P.l. Тринько, O.P. Гринько.- Л.: НВФ "Українські технології", 2006.-216 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси