Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік нематеріальних активів бюджетних установОблік нематеріальних активів
Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активівСутність і класифікація нематеріальних активів підприємстваВизначення, визнання та види нематеріальних активівПоняття і класифікація нематеріальних активівОблік нематеріальних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік нематеріальних активів

8.2.1. Сутність, визначення та класифікація нематеріальних активів

Нематеріальні активи - це активи, які не мають матеріально-речової форми або матеріально-речова форма яких не має суттєвого значення для їх використання у господарській діяльності; що виступають як інтелектуальна власність, довгострокові майнові права, гудвіл; які забезпечують його власнику (власникам) певний прибуток протягом тривалого періоду - більше одного року або операційного циклу.

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальними вважаються немонетарні активи, які:

o не мають матеріальної форми;

o можуть бути ідентифіковані;

o утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, постачання товарів або послуг, в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим особам.

Поняття нематеріальних активів тісно пов'язане з правами на інтелектуальну власність, сутність якої розкрита в Цивільному кодексі України (ЦКУ).

Згідно зі статтею 420 ЦКУ до цих об'єктів, зокрема, належать:

o літературні та художні твори;

o комп'ютерні програми;

o компіляції даних (бази даних);

o виконання;

o фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

o наукові відкриття;

o винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

o компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

o раціоналізаторські пропозиції;

o сорти рослин, породи тварин;

o комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

o комерційні таємниці.

Знання цього переліку необхідно для використання Наказу Мінфіну України від 22.11.2004 № 732 "Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", яким передбачено документування цієї складової нематеріальних активів. Документування операцій з іншими нематеріальними активами здійснюється за допомогою бланків обліку основних засобів.

Згідно П(С)БО 8 та 19 нематеріальні активи поділяються на групи - однотипні за призначенням та використанням активи (рис.8.2).

Класифікація нематеріальних активів

Рис. 8.2. Класифікація нематеріальних активів

Кожна група нематеріальних активів складається з підгруп, які містять однорідні за об'єктним складом активи.

Перша група прав - права користування природними ресурсами.

Права користування природними ресурсами надаються за дозволами органів державної влади і передбачають спеціальне їх використання (тобто в наукових, промислових, культурних цілях). Залежно від статусу конкретного об'єкта (місцевого чи загальнодержавного значення) дозволи, ліцензії, державні акти надають або органи місцевого самоврядування, або органи центральної влади. Спеціальне користування природними ресурсами є платним. Дозволи мають особовий характер, тому користувач не може їх передавати третім особам.

Друга група прав - це права користування майном, а саме:

o права користування земельною ділянкою;

o права користування будівлею;

o право на оренду приміщень;

o права користування іншим майном.

Третя група прав - це права на знаки для товарів та послуг - включає:

o Право на товарний знак або знак обслуговування, яке охоплює знаки для товарів та послуг, за допомогою яких товари та послуги одних осіб відрізняють від інших. Дане право підтверджується свідоцтвом, виданим патентним відомством терміном на 10 років.

o Право на фірмове найменування (на найменування суб'єкта підприємницької діяльності, яке використовується в угодах, вивісках, оголошеннях, рекламах, на рахунках чи бланках).

Четверта група прав включає права на об'єкти промислової власності: право на винахід і корисну модель (сюди входять право на пристрій, речовину, на спосіб, конструктивне виконання пристрою); право на промисловий зразок (форму, малюнок, розфарбування промислового виробу, дизайн продукції); право на сорт рослин; право на захист від недобросовісної конкуренції. Відповідно до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією вважаються будь-які дії, що суперечать правилам, торговельним та іншим звичаям у підприємницькій діяльності. Як нематеріальний актив у складі майна суб'єкта підприємництва, який має певну вартість, право на захист від недобросовісної конкуренції виникає внаслідок факту правопорушення щодо конкретного суб'єкта.

П'ята група прав - це права на об'єкти авторського та об'єкти суміжних прав. Особи, що володіють авторськими правами на твір, можуть зарегіструвати своє право в офіційних державних регістрах, за результатом чого видається свідоцтво. Строк дії авторських прав - протягом життя автора та 50 років після його смерті).

Окремою групою в класифікації нематеріальних активів виділяють гудвіл. Згідно із стандартом 19 "Об'єднання підприємств" гудвіл - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Відповідно до п. 6 П(С)БО 8 придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Цим же положенням регулюється визначення первісної вартості нематеріального активу в разі його одержання підприємством у результаті обміну, безоплатного отримання, внесення до статутного капіталу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси