Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових...Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах. №79)Облік фінансових результатів, капіталу та інших пасивівПорядок формування та облік фінансових результатівОБЛІК ДОХОДІВ (ЗБИТКІВ) І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ...
Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах. №79)Облік фінансових результатів, капіталу та інших пасивівПорядок формування та облік фінансових результатівОБЛІК ДОХОДІВ (ЗБИТКІВ) І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ...ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Склад і облік фінансових результатів, пов'язаних з реалізацією

У складі кінцевих фінансових результатів підприємства відображають прибуток (збиток) від реалізації сільськогосподарської продукції, продукції промислових підсобних підприємств та інших робіт і послуг.

Для визначення кінцевого фінансового результату в кінці звітного періоду доходи, що облічувалися на кредиті рахунку 70 "Доходи від реалізації" (на відповідних субрахунках) та собівартість реалізованої продукції, робіт та послуг, що облічувалася на дебеті рахунку 90 "Собівартість реалізації" списуються на рахунок 79 "Фінансові результати", для чого виконуються наступні бухгалтерські записи:

Дебет рахунку 70 - Кредит рахунку 79;

Дебет рахунку 79 - Кредит рахунку 90.

На рахунку 79 зіставляються фактичні доходи з фактичними витратами. Різницю між доходами і витратами щомісячно відносять на рахунок 44 " Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 44 призначений для визначення кінцевого фінансового результату виробничо-фінансової діяльності підприємства за відповідний звітний період. Кредитове сальдо на даному рахунку показує суму прибутку, дебетове-суму отриманого збитку.

Доходи від реалізації й ліквідації основних засобів, нематеріальних активів відображають на рахунку 71 "Інші доходи", а собівартість вищезгаданих товарно-матеріальних цінностей збирають на рахунках 94 "Інші витрати операційної діяльності" і 97 "Інші витрати". Фінансові результати від реалізації й ліквідації основних засобів визначають на рахунку 79 "Фінансові результати".

Більш детально облік фінансових результатів буде розглянуто у розділі 4 підручника,

Склад і облік позареалізаційних фінансових результатів

Доходи Й витрати, які не пов'язані з процесом реалізації продукції, матеріальних ресурсів отримали назву позареалізаційних. До них відносяться:

- доходи від передачі в оренду основних засобів;

- прибутки й збитки минулих років, виявлені в звітному році;

- результати від інвентаризації майна;

- надходження дебіторської заборгованості минулих років;

- суми заборгованості, списані після закінчення терміну позовної давності;

- штрафи, пені, неустойки, отримані або сплачені внаслідок невиконання договірних зобов'язань з поставок, невчасної оплати поставлено! продукції, робіт, послуг;

- втрати від стихійних лих;

- доходи від дооцінки (втрати від зниження ціни) виробничих запасів, готової продукції й товарів;

- судові й арбітражні витрати;

- податки, збори й додаткові платежі до бюджету, здійснювані у встановленому законодавством порядку;

- суми сумнівних боргів від інших підприємств, що підлягають резервуванню відповідно до законодавства та інші.

Облік позареалізаційних доходів ведуть на рахунках 71 "Інший операційний дохід" та 74 "Інші доходи", а витрати збирають на рахунках 94 "Інші витрати операційної діяльності" та 97 "Інші витрати". Кінцевий фінансовий результат визначається на рахунку 79 "Фінансові результати", для чого робляться наступні бухгалтерські записи:

Дебет рахунків 71,74 - Кредит рахунку 79;

Дебет рахунку 79 - Кредит рахунків 94,97.

Різниця між доходами й витратами щомісячно перераховується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", яка і визначає кінцеві фінансові результати.

В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" визначено, що безнадійна заборгованість - це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує упевненість про її не повернення боржником або по якій закінчився термін позовної давності. А сумнівний борг - це поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість в її погашенні боржником.

Списану безнадійну заборгованість підприємство обліковує на позабалансовому рахунку протягом трьох років для її можливого стягнення в разі поліпшення фінансового стану боржника. Для цього використовується субрахунок 071 "Списана дебіторська заборгованість". Якщо протягом даного періоду заборгованість не буде повернена боржником, тоді цю суму остаточно списують із позабалансового рахунку.

Сума заборгованості, яка відшкодована після списання, в бухгалтерському обліку відображається по дебету рахунку 30 "Каса" або рахунку 31 "Рахунки в банках", одночасно цю суму необхідно відобразити по кредиту рахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" і на цю суму виконується запис на рахунку 071.

Суми кредиторської заборгованості та депонентської заборгованості із зарплати, за якими позовна давність закінчилася, підприємства відносять на прибутки. Вказані дії відображають бухгалтерським записом за дебетом рахунків 661 "Розрахунки за виплатами працівників" і 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" і кредитом рахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" з подальшими записами за дебетом рахунку 717 і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" (табл. 1.46).

До збитків від стихійного лиха відносять вартість знищених або зіпсованих виробничих запасів, витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха, втрати від простоїв, викликаних стихійним лихом та ін. Суму збитків в цьому випадку списують з кредиту рахунків матеріальних цінностей, розрахунків з персоналом з оплати праці, обліку грошових коштів, використаних для ліквідації наслідків стихійних лих, та інших в дебет рахунку 977 "Інші витрати діяльності".

Таблиця 1.46. Кореспонденція рахунків з обліку доходів, витрат і фінансових результатів

Кореспонденція рахунків з обліку доходів, витрат і фінансових результатів

Виявлені при інвентаризації надлишки матеріальних цінностей підлягають оприбутковуванню на дебет рахунків: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 20 "Виробничі запаси", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 26 "Готова продукція", 30 "Каса" та інші в кореспонденції з кредитом рахунку 746 "Інші доходи" з подальшим списанням на фінансові результати

В тих випадках, коли нова ціна на матеріальні цінності нижче за ціну придбання, втрати від зниження ціни відображаються по дебету рахунку 946 "Втрати від знецінення запасів".

Витрати на утримання законсервованих об'єктів будівництва згідно із затвердженими кошторисами, якщо ці витрати не відшкодовуються з інших джерел фінансування, списуються на дебет рахунку 977 "Інші витрати діяльності" з подальшим списанням на рахунок 79 "Фінансові результати". На фінансові результати підприємства списуються також збитки за анульованими замовленнями за винятком втрат, відшкодованих замовником.

Синтетичний облік витрат діяльності на рахунках 90, 94, 95, 96, 97 та 98 передбачено вести у Журналі-ордері 5 Г с.-г. Для аналітичного обліку призначена відомість аналітичних даних про витрати на рахунках: 94,95,96,97,98 (ф. № 5.12 с.-г.).

Для синтетичного обліку доходів діяльності використовується Журнал-ордер 6 с.-г., а для аналітичного - відомість аналітичних про доходи на рахунках: 71, 72, 73,74,75,79 (ф.№ 6.7 с.-г.).

Порядок обліку власного капіталу сільськогосподарських кооперативів буде розглянуто у розділі 4 підручника.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси