Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Державне управління охороною праціДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІВідповідальність працівників служби охорони праціСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)
Розробка, прийняття і скасування нормативних актівПорядок перегляду, зміни та скасування нормативних документівРозробка нормативно-правових документівРозробка і прийняття Конституції РФ.Етапи розробки і прийняття управлінських рішень
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в авіації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Задачі управління охороною праці

Основними задачами СУОП є:

— розробка, прийняття і скасування нормативних актів;

— професійний добір;

— навчання з питань охорони праці;

— експертиза;

— атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об'єктів;

— регламентація процесу праці;

— забезпечення безпеки устаткування, технологічних процесів, будівель і територій;

— забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування;

— попередження про виникнення небезпечних ситуацій.

На певних етапах удосконалення СУОП можуть виникати й інші задачі.

Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

Нормативні акти з охорони праці можуть бути державними, міжгалузевими і галузевими. Статус державного нормативного акта з охорони праці може мати тільки той нормативний акт, який затверджений Державним органом управління або нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України).

Види міжгалузевих і галузевих актів з охорони праці регламентуються ДСТУ 2293-93. Терміни та визначення:

— правила;

— стандарти;

— норми;

— положення;

— інструкції та інші документи, яким надано чинності правових норм, обов'язкових для виконання.

Розробка проектів державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці (ДНАОП) здійснюється під керівництвом і при особистій участі фахівців Держнаглядохоронпраці, Держатомнагляду, органів і управлінь санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я та органів

Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України відповідно до "Положення про розробку, прийняття, перегляд і скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" (ДНАОП 0.00^.14-94).

Системний і комплексний підхід до організації нормотворчої діяльності, удосконалення наявної нормативної бази з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища забезпечується створенням мережі головних і базових організацій з цього питання. Національний науково-дослідний інститут охорони праці виконує стосовно базових організацій, міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом, функцію головної організації, яка координує роботу в даному напрямку, надає медичну допомогу фахівцям базових організацій, організує підвищення кваліфікації, а також розробляє проекти державних міжгалузевих і окремих галузевих нормативних актів.

Нормативні акти з охорони праці, які затверджуються власником, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі й на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках відповідно до державних міжгалузевих нормативних актів з охорони праці.

Нормативні акти з охорони праці, які підлягають затвердженню трудовим колективом (відповідно до Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, Положення про розробку інструкцій з охорони праці та ін.), розробляються власником разом з відповідними громадськими організаціями. Зазначені нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів у цій області.

Розроблена раніше система стандартів безпеки праці (ССБП) на підставі колективного рішення країн СНД продовжує діяти на їхніх територіях, поступово удосконалюється з метою наближення її до сучасних вимог.

Система стандартів безпеки праці являє собою важливий напрямок у комплексній стандартизації і має велике соціальне значення. Вона дозволяє підвищити роль стандартів у створенні безпечної техніки, забезпечити всебічний облік вимог безпеки праці в процесі проектування й експлуатації підприємств, технологічних процесів, машин і устаткування, а також розвивати вимоги безпеки праці на єдиних методологічних принципах у тісному взаємозв'язку з іншими системами державної стандартизації.

Система стандартів безпеки праці являє собою комплекс взаємозалежних стандартів, які вміщують вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Вона установлює: вимоги до організації робіт із забезпечення безпеки праці й організаційно-методичні основи стандартизації в галузі безпеки праці; вимоги і норми за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторів; вимоги безпеки до виробничого устаткування, виробничих процесів, засобів захисту працівників, будівель і споруд.

У ССБП налічується десять класифікаційних груп, яким відповідно привласнені такі шифри.

У ССБП діють такі умовні позначення (наприклад, ГОСТ 12.1.012-90):

12 - ССБП;

1 - шифр підсистеми;

012 — порядковий номер стандарту в підсистемі; 90 - рік затвердження або перегляду стандарту.

Стандарти ССБП підсистем 0,2,3,4 і 5 можуть бути державними, міжгалузевими і галузевими, а підсистеми 0 також і стандартами підприємств (об'єднань). Міжгалузеві й галузеві стандарти мають установлювати вимоги, норми і правила відповідно до державних стандартів з обліком особливостей безпеки праці в галузі. Стандарти підсистеми 1 зазвичай державні.

Крім системи ССБП, у заново розроблювані й ті, що переробляються, стандарти і технічні умови на об'єкти, що містять небезпечні й шкідливі виробничі фактори, належить включити розділ "Вимоги безпеки".

Нині майже для всіх видів устаткування, основних технологічних процесів, виробничого транспорту і побутового обслуговування промислових підприємств розроблені стандарти з безпеки праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси