Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Документальна ревізія касових і банківських операційРевізія операцій касових та на рахунках у банкуСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Методологія перевірки облікової документації,...Облік касових операційОсоблива частина контролю і ревізіїОрганізація контролю коштів у касі та касових операційКасові операціїОблік касових операцій (рах. № 30)Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки касових операційЩо таке касові операції і як відбувається їх оформлення?
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормативна база та об'єкти контролю під час ревізії касових операцій

Основними документами, які регламентують здійснення контрольних заходів щодо проведення касових операцій та ревізій коштів на рахунках банків, є:

o Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 р. 2939-ХІІ;

o Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна" від 15.12.2005 р. № 3202-ІУ (3202-15);

o Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 11.01.2007 р. № 577-У;

o Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушенням норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р.№>436;

o Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 16.11.2006 № 1618;

o Постанова КМ України "Про затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" від 16.01.2007 р. № 34;

o Постанова КМ України "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ" від 31.12. 2004 р. № 1777;

o Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ГоловКРУ України" від 18.12.2006 р. № 409;

o Наказ "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.10.2006 р. № 346/1025/685/53, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. за № 1166/13040;

o Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України "Про затвердження Порядку ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею" від 10.10.2006 р. № 337;

o Наказ ГоловКРУ "Про втрату чинності наказів ГоловКРУ України від 03.10.97 р. № 121 (зі змінами) та від 26.11.99 р. № 107 (зі змінами)" від 27.02.2006 р. № 67, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.03.2006 р. № 257/12131;

o Наказ ГоловКРУ "Про внесення змін до наказу ГоловКРУ України" від 20.02.2002 р. № 54, від 08.08.2006 року № 237, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2006 р. за № 1108/12982;

o Положення "Про порядок проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель", затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 № 214-р, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.07.2006 р. за № 834/12708;

o Постанова Національного банку "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 № 637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13.01.2005 р. за № 40/10320 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 277 від 10.08.2005 та № 454 від 13.12.2006);

♦ Постанова Нацбанку "Про затвердження Змін до Інструкції про касові операції банках України" від 11.01.2007 р. № 2, зареєстрована в Міністерстві юстиції 26.01.2007 р. за N 65/13332 та набула чинності з 02.04.2007 p.;

♦ Постанова правління Національного банку України " Про затвердження змін до Положення про валютний контроль" від 13.12.2006 № 456, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2007 р. за № 14/13281;

♦ Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою правління НБУ 18.12.1998 р. № 527;

♦ Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті, затверджена Постановою правління НБУ 29.03.2001 р. № 135 тощо.

Об'єктом перевірки касових операцій є бухгалтерські записи в журналі № 1 за кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті", а також записи у дебетовій відомості, де відображається запис за дебетом цього рахунка в розрізі кредитуючих кореспондуючих рахунків. Записи журналу за рахунком 301 "Каса в національній валюті" і відомості до нього звіряють зі звітами касира.

Об'єктами ревізії є також касові звіти з прибутковими і видатковими касовими документами та акти перевірки наявності коштів.

Однак в усіх випадках спочатку перевіряють правильність виведених залишків коштів у касі.

Найбільш характерними зловживаннями при здійсненні касових операцій є:

♦ неоприбуткування коштів, отриманих із банку на виплату заробітної плати та на адміністративно-господарські і виробничі потреби;

♦ неоприбуткування коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей;

♦ неоприбуткування виторгу, отриманого від надання послуг;

♦ повторне або багаторазове списання коштів за вже використаними виправдними документами;

♦ безпідставне списання коштів без виправдних документів;

♦ списання коштів за підробленими документами або у більших сумах, ніж зазначено в документах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-ІЇ (зі змінами і доповненнями)//Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 13.-С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями)//Бух. облік і аудит.- 1999.-№6.-С. 9-13.

З.Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.- К: Центр навч. літри, 2004.-245 с.

4. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.

5. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- 2-е вид., перероб.- Л.: Край, 2006.- 156 с.

6. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2006.-Ч 1.- 152 с.

7. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К.: Атіка, 2007.-344 с.

8. Живко 3. Б., Франчук В. /., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2008.-355 с.

9. Мумінова-СавінаГ.Г., Кравець В. М., Мазур O.A., Галенко О.М., Кириленко В. Б. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України.- К.: Факт, 2001.- 448 с.

10. Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб./За заг. ред. П.В. Мельника.- К: ЦНЛ, 2003.-311 с.

11. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посіб.-К.: Центр навч. літ-ри, 2006,- 196 с.

12. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник.- К.: Знання-Прес, 2002.- 4-е вид., стер. - 253 с - (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К: НВП "АВТ", 2004.-424 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

2. Головко В. /., Мінченко A.B., ШарманськаВ.М. Фінансово- економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2006.-448 с.

3. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. для семінар, занять.- Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.

4. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика..-Навч.-метод, посіб.-Л.: Камула, 2007.-Ч 2.-255 с.

5. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і табли-цях.-Навч. посіб.-Л.: СПОЛОМ, 2007.- 300 с.

6. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І.Ю. Словник сучасних економічних термінів. - Л.: Край, 2007.- 384 с.

7. Контроль і ревізія: Навч. посіб./Є.М. Романів, Р. Л. Хом'як, А. С. Мороз та ін. Нормативно-практичні матеріали. Станом на 15.03.2001.-Л.: НУ "ЛП", "Інтелект-Захід", 2001.-200 с.

8. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 2004.-268 с.

9. Орехівський Г А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії: Навч. посіб.-К.: Каравела, 2007.-216 с.

10. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг/З. Б. Живко, М.О. Живко.-Л..УАД, 2006.- 150 с.

11. Стадник М. Є. Методика економічних досліджень: Курс лекцій.-Л.:

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси