Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Метод прискореного зменшення залишкової вартостіМетод прискореного зменшення залишкової вартостіМетод зменшення залишкової вартостіМетод зменшення залишкової вартості
Кумулятивний методКумулятивний методМетод кумулятивної побудовиКумулятивний методНакопичувальні (кумулятивні) знижки
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

(рис. 1.20).

Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань отриману норму амортизації слід помножити на балансову вартість об'єкта на початок звітного року.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості ґрунтується на застосуванні будь-якої твердої ставки, проте найчастіше береться подвійна норма амортизації порівняно з нормальною, яка використовується у прямолінійному методі.

Визначення та порядок нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості

Рис. 1.20. Визначення та порядок нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості

Перевагами методу прискореного зменшення залишкової вартості, як і суми цифр числа років, є нарахування більшої суми зносу першого року експлуатації активу та рівномірне зменшення цієї суми на протязі наступних облікових періодів.

Недоліком методу є відповідна прискорена норма нарахування зносу, що визначається суб'єктивно в облікових цілях.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості почали використовувати у практиці насамперед з метою зменшення оподаткування у початковий період експлуатації об'єкта.

Приклад. В розрахунку використовуватимемо дані прикладу для прямолінійного методу нарахування амортизації.

Припустимо, що амортизаційні відрахування щороку становлять: 2000 грн. щороку, а норма амортизації - 20 % щороку.

Фіксовану ставку- 20% відносять до залишкової вартості у кінці кожного року. Передбачається, що ліквідаційна вартість при нарахуванні амортизації у розрахунок не береться за винятком останнього року, коли сума амортизації обмежена величиною, необхідною для зменшення залишкової вартості до ліквідаційної.

Амортизаційні відрахування за п'ять років дорівнюватимуть:

рік 1: 2x20 % х 10 000 = 4000 грн.; рік 2: 2x20 % х 6000 = 2400 грн.;

рік 3: 2x20 % х 3600= 1440 грн.; рік 4: 2x20 % х 2160 = 864 грн.;

рік 5: 1296- 1000 = 296 грн.

Регулюючий запис наприкінці кожного облікового період) при нарахуванні зносу активу методом прискореного зменшенню залишкової вартості матиме такий вигляд (табл. 1.25).

Таблиця 1.25. Розрахункова таблиця

Регулюючий запис

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

Витрати на амортизацію

4000

2400

1440

864

296

Нарахований знос (автомобіль)

4000

2400

1440

864

296

Дані розрахунку згрупуємо в табл. 1.26.

Таблиця 1.26. Нарахування амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості, грн.

Рік

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичена амортизація (знос)

Залишкова

вартість (балансова)

Дата придбання

10 000

-

-

10 000

Кінець року 1

10 000

4000

4000

6000

Кінець року 2

10 000

2400

6400

3600

Кінець року 3

10 000

1440

7840

2160

Кінець року 4

10 000

864

8704

1296

Кінець року 5

10 000

296

9000

1000

Кумулятивний метод

(рис. 1.21).

Згідно з цим методом сума зносу, що визнається витратами поточного періоду, обчислюється множенням купівельної вартості активу (мінус його ліквідаційна вартість) на кумулятивний коефіцієнт (дріб), абсолютна величина якого послідовно зменшується з року в рік.

Знаменник кожного такого дробу є сумою цифр загального числа років визначеного терміну корисної служби активу, чисельник - цифрою конкретного року експлуатації. Виконаємо необхідні обчислення на прикладі.

Перевагами цього методу порівняно з прямолінійним методом є нарахування більшої суми зносу першого року експлуатації активу та поступове зменшення цієї суми протягом наступних облікових періодів. Однак загальна сума зносу, нарахованого протягом усього терміну корисного використання машини, однакова за обох методів.

Визначення та порядок нарахування амортизації кумулятивним методом

Рис. 1.21. Визначення та порядок нарахування амортизації кумулятивним методом

Недоліки методу полягають у тому, що він не завжди відповідає принципу узгодженості. Сума зносу, визначена методом суми цифр числа років та визнана витратами поточного періоду, часто не узгоджується ні з фактичним використанням активу, ні з обсягом виробленої продукції, а отже, й з отриманими від експлуатації активу доходами. За таких обставин відповідність цього методу принципу узгодженості досить сумнівна.

Метод суми цифр числа років вигідний у використанні, оскільки сприяє прискоренню процесу оновлення довгострокових активів підприємства. Крім того, він досить простий, раціональний та систематичний.

Приклад. Обчислимо необхідні складові дробів для кожного року (при розрахунку використовуватимемо дані прикладу для прямолінійного методу нарахування амортизації).

Знаменник - сума цифр терміну корисного використання. Суму чисел років визначимо за формулою кумулятивного числа (формула 1.4):

де п - термін використання (кількість років використання засобів праці).

Чисельник - цифри (роки конкретного корисного використання) у зворотному порядку: 5, 4, 3, 2, 1;

початок року 1 - залишається 5 років до кінця терміну використання;

початок року 2 - залишається 4 роки до кінця терміну використання;

початок року З - залишається 3 роки до кінця терміну використання;

початок року 4 - залишається 2 роки до кінця терміну використання;

початок року 5 - залишається І рік до кінця терміну використання.

Кумулятивний коефіцієнт: - рік 1 - 5/15; рік 2 - 4/15; рік 3 - 3/15; рік 4 - 2/15; рік 5 - 1/15. Обчислимо річну суму зносу та відповідні залишки у кожному обліковому періоді.

Кумулятивний метод нарахування амортизації застосовується з використанням коефіцієнта, у чисельнику якого числа років, термін використання засобу праці у зворотному порядку, а в знаменнику - сума років терміну використання. Потім дріб множать на вартість, що амортизується.

Нарахування зносу (амортизації) методом списання вартості за сумою чисел (кумулятивний метод) визначимо за такою формулою:

Порядок нарахування зносу - метод суми цифр числа років. Амортизаційні відрахування:

Регулюючий запис наприкінці кожного облікового періоду при нарахуванні зносу методом суми цифр числа років матиме який вигляд (табл. 1.27).

Таблиця 1.27. Розрахункова таблиця

Регулюючий запис

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

Витрати на амортизацію

3000

2400

1800

1200

600

Нарахований знос (автомобіль)

3000

2400

1800

1200

600

Дані розрахунку згрупуємо в таблицю 1.28

Таблиця 1.28. Нарахування амортизації кумулятивним методом, грн.

Рік

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичена амортизація (знос)

Залишкова вартість (балансова)

Дата придбання

10 000

-

-

10000

Кінець року 1

10000

3000

3000

7000

Кінець року 2

10 000

2400

5400

4600

Кінець року 3

10 000

1800

7200

2800

Кінець року 4

10 000

1200

8400

1600

Кінець року 5

10 000

600

9000

1000

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси