Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Властивості, функції й ознаки документаВластивості, ознаки та функції службових документівПоділ за видозміною ознаки та його правилаЯкі характерні ознаки властиві податкам?Основні ознаки документа
Уніфікація та стандартизація службових документівСкладання та оформлення службових документівВластивості, ознаки та функції службових документівОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТАОрганізація зберігання бухгалтерських документів
 
Головна arrow Документознавство arrow Загальне діловодство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поділ документів за ознаками та властивостями

Диференціація службових документів в організації

Питання диференціації документів, як і їх пізнання, має давнє походження. У наукових колах вченими проведено не одну дискусію з питань класифікування документів. Незважаючи на запропонований науковій спільноті широкий спектр рішень, питання класифікування документів й донині зазначають серед перспективних питань, що потребують нагального вирішення.

В сучасному тлумачному словнику української мови [ 125] можна знайти двояке визначення терміна "класифікація". У першому випадку - класифікування, у другому - система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи, підгрупи за спільними ознаками та властивостями.

Вчені намагаються розмежувати ці терміни й подати таким чином:

Групування - процес поділу документів за їх зовнішніми ознаками.

Типологізація - процес поділу документів за їх внутрішніми властивостями.

Класифікування - це поділ документів на класи за найбільш загальними ознаками подібності та відмінності.

Професор С.Г. Кулешов стверджує, що процес поділу документів за будь-якими їх ознаками - характеристиками інформації, видами носіїв інформації, властивостями, обіговими даними тощо й є процесом класифікування документів [108],

Відбір видів документів, необхідних і достатніх для роботи конкретної установи, повинен проводитись на основі класифікаторів відділків та напрямів діяльності.

Метою класифікації є підвищення оперативності роботи апарату управління, відповідальності виконавців. Остання здійснюється шляхом розмежування функцій структурних підрозділів установи і обов'язків виконавців, чіткішого розподілу інформації між ними, ліквідації можливості суб'єктивізму та випадковості.

Класифікації документів (класифікаційні схеми) - це результати класифікування документів, тобто поділу документів за будь-якими їхніми ознаками - характеристиками інформації, носіями документної інформації, тематикою, властивостями, обіговими даними тощо.

Документи класифікують, як правило, відповідно до потреб практичної роботи з документами або під час вирішення дослідницьких завдань. У кожній сфері практичної діяльності чи галузі наукових знань, об'єктами яких є документ, існують специфічні підходи до класифікування документів. Під час практичної роботи з документами їх розподіляють у вигляді класифікаторів документів, класифікаційних таблиць, переліків тощо.

Класифікації документів можуть мати різну структуру побудови: ієрархічну, фасетну, змішану тощо[ 106].

За ієрархічної класифікації документів кожне загальне поняття документа (тобто поняття вищого порядку, родове) поділяють на більш конкретизовані (тобто поняття нижчого порядку, видові), і ці підрозділи не перетинаються між собою.

Фасетна класифікація документів дає можливість розподілити документи паралельно за кількома різними ознаками (аспектами). Для цих класифікацій застосовують різні позначення пов'язаних між собою ланок і схем, наприклад "рід-вид", "клас-підклас", "тип-підтип". Власне, основою поділу є універсальне поняття виду документа, яким позначають нижчу ланку щодо вищої у будь-яких ієрархічних або фасетних класифікаціях.

Існують, так би мовити, і прості класифікації, з одним рівнем поділу, тобто в яких немає класифікаційних рядів. Процес диференціації тут можна назвати групуванням, а його результат - виокремлення груп документів.

Основною ознакою поділу в багатьох класифікаціях документів є їхня тематична ознака, тобто належність змісту, основного смислового аспекту чи одного з основних смислових аспектів документа до певної теми, проблеми, питання, напряму діяльності або галузі знань (наукових, практичних, інших знань соціуму). Такі схеми - це фактично класифікація за змістом документа або документною інформацією. Приміром, в архівній справі, зазначає проф. С.Г. Кулешов [107], це "Схема класифікації документної інформації в державних архівах України"

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси