Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Організація і проведення ревізій, призначених правоохоронними органамиДокументальна ревізія та особливості її проведення за вимогою...Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою правоохоронних органівОформлення результатів ревізій, проведених на вимогу правоохоронних...Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями...Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і...Основні поняття, предмет, система й нормативні джерела навчальної...Графічні об'єкти як засоби подання навчальних матеріалівПорядок планування й проведення ревізій та перевірок органами...НАОЧНЕ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ ТА...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок подання матеріалів ревізій і термінових донесень правоохоронним органам

Акт (довідку) разом з іншими матеріалами ревізії (перевірки) передають правоохоронному органу в порядку і терміни, визначені спільним наказом "Про затвердження порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.10.2006 N° 346/1025/685/53.

Зокрема, передбачено, що матеріали ревізії (перевірки) передають до правоохоронного органу офіційно через його канцелярію з обов'язковим зазначенням дати і вхідного номера на другому примірнику супровідного листа органу ДКРС. Допускається передача ревізійних матеріалів у правоохоронні органи рекомендованим поштовим відправленням. Передача ревізійних матеріалів безпосередньо посадовим особам правоохоронних органів забороняється, в тому числі й під розписку.

У супровідному листі на ім'я керівника правоохоронного органу обов'язково зазначають:

- коли, ким і за який період проводилася ревізія (перевірка):

- обставини і суть виявлених порушень законодавства з фінансових питань;

- які вимоги чинного законодавства порушено і хто відповідальний за це порушення;

- коли, на що, в якому обсязі й за чиєю вказівкою було неправомірно використано фінансові ресурси, в тому числі бюджетні кошти;

- в якій сумі й кому завдано шкоди чи збитків;

- як відображено в бухгалтерському або складському обліку операції, здійснені з порушеннями.

У написанні супровідного листа, як і самого акта ревізії, складним для ревізора є визначення наявності збитків. З цією метою треба користуватися визначенням збитків, даним в Інструкції № 121: "Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати, проведені кредитором - об'єктом ревізії (перевірки), втрата або пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які він одержав би, якби зобов'язання були виконані боржником у межах терміну позовної давності".

Матеріали, що передаються за результатами контрольного заходу в правоохоронний орган, мають містити такі документи:

- оригінал акта (довідки) ревізії (перевірки) з додатками, на які є посилання в ньому, а також належно завірені копії розпорядчих чи господарських документів, які містять ознаки здійснених порушень; інвентаризаційні описи, якими зафіксовано недостачі коштів і матеріальних цінностей; акти контрольних обмірів, якими встановлено відхилення від актів приймання виконаних робіт тощо;

- пояснення або заперечення посадових чи матеріально відповідальних осіб підприємства, установи, організації, які перевірялись, та інших осіб щодо обставин порушення (якщо такі подані) й висновки посадових осіб органів ДКРС щодо таких пояснень, заперечень;

- копію повідомлення до правоохоронного органу про доцільність вилучення документів (якщо під час ревізії чи перевірки ревізорами тимчасово вилучалися документи у зв'язку з їх підробленням або виявленими порушеннями з ознаками зловживань);

- опис документів, що додаються до супровідного листа.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: закон від 26.01.93 р. № 2939-ІІ (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1993.-№ 13.-С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон від 16.07.99 р. № 996-IV (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999.-№ 6.- С. 9-13.

3. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: закон, прийнятий Верховною Радою України 26.01.93 р. // Голос України.-1993.-№39.

4. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: закон від 11.01.2007 р. № 577-Y.

5. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2006 № 1618

6. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ГоловКРУ України: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 18.12.2006 № 409

7. Про затвердження порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України: Наказ від 19.10.2006 № 346/1025/685/53

8. Про затвердження Порядку ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 10.10.2006 р. Ns 337

9. Про внесення змін до наказу Головного контрольно-ревізійного управління України від 20.02.2002 № 54: наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 08.08.2006 № 237

10. Д і кань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.- К: Центр навч. літ-ри, 2004.-245 с.

11. Живко 3. Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Я.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.

12. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Л.: "Край", 2006.- 2-е вид. перероб. - 156 с.

13. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2006.- Ч 1.- 152 с.

14. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К.: Атіка, 2007.-344 с.

15. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і таблицях.- Навч. посіб.-СПОЛОМ, 2007.- 300 с.

16. Живко 3. Б., Франчу к В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2008.-355 с.

17. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / Г. Г. Мумінова-Савіна, В. М. Кравець, O.A. Мазур та ін.-К.: Факт, 2001.-448 с.

18. Мурашко В. М., Сторожу к Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П. В. Мельника.-К: ЦНЛ, 2003.- 311 с.

19. Павлюк В. В., Сердюк В. М, Акаев Ш. М. Контроль і ревізія. Навч. посіб.-К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

20. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002.- 4-е вид., стер. - 253 е. - (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Бондаренко Н. О., Понікаров В. Д., Понова С М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб.. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004.-300 с.

2. Головко В. /., Мінченко А. В., Шаманська В. М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навч. посіб.. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 448 с.

3. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. для семінарських занять. - Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.

4. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посіб. - Л.: Камула, 2007.- 4 2.- 255 с.

5. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів.-Л.: Край, 2007.- 384 с.

6. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2005.-432 с.

7. Лазуренко В. И. Судебная бухгалтерия - Донецк: Изд-во "УкрНТЭК", 2003.-487 с.

8. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб.- К.: КНЕУ, 2004.-268 с.

9. Рудницъкий С. В., Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект): Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2004.- 304 с.

10. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг/Жі/вко З.Б., Живко М.О.-Л..УАД, 2006.-150 с.

11. Хомин О. Й. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посіб. - Л.: "Край", 2002.-96 с.

12. Цигилик 1.1. Контролінг: Навч. посіб.. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004.-76 с.

13. Шевчук В. А. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою: Монографія.-К.: ГТЕУ, 1998.-371 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Організація і проведення ревізій, призначених правоохоронними органами
Документальна ревізія та особливості її проведення за вимогою правоохоронних органів
Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою правоохоронних органів
Оформлення результатів ревізій, проведених на вимогу правоохоронних органів
Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів
Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішень
Основні поняття, предмет, система й нормативні джерела навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів"
Графічні об'єкти як засоби подання навчальних матеріалів
Порядок планування й проведення ревізій та перевірок органами контрольно-ревізійної служби
НАОЧНЕ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ ТА ПРОГРАМИ MICROSOFT OFFICE POWERPOINT
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси