Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Класифікація інформаціїСистема класифікації та кодування інформаціїТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІСистема класифікації готелів в ІталіїКласифікація інформації. Напрями її диференціації і системи обмінуСистема інформаційного забезпечення менеджментуЄдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформаціїДержавна система класифікації та кодування техніко-економічної і...Класифікація видань за обсягом інформації
 
Головна arrow Банківська справа arrow Інформаційні системи і технології в банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Системи класифікації інформації

Об'єкти управління і процеси діяльності підприємства (організації), як правило, отримують свої довільні назви природною мовою. Такі назви надто громіздкі, різні за довжиною та формою подання. Здебільшого вони не забезпечують повної характеристики об'єкта, який відображають. Тому від таких випадкових назв об'єктів при побудові комп'ютерних технологій обробки даних доводиться відмовлятися і вводити нові умовні позначення, які відповідають вимогам організації обробки даних за допомогою технічних засобів. Цей процес пов'язаний із класифікацією та кодуванням даних. До кодування, як відомо, привело прагнення скоротити опис господарських процесів і явищ. З розвитком обчислювальної техніки потреба в кодуванні даних неухильно зростала. Використання кодових позначень дозволяє зменшити витрати на створення документів, перенесення даних на машинні носії, пересилання даних каналами зв'язку, введення в ЕОМ тощо. Процесові розробки кодових позначень передує робота щодо класифікації економічних даних.

Класифікація - це науковий метод дослідження природи об'єктів та явищ із використанням визначених правил щодо їх систематизації.

Сукупність правил і результати розподілу заданої множини об'єктів на підмножини відповідно до встановлених ознак їх подібності або відмінності прийнято називати системами класифікації, а сам процес розподілу об'єктів за даною системою - класифікуванням.

Класифікація - обов'язковий етап попередньої підготовки економічних даних до комп'ютерної обробки, а також передумова раціональної організації інформаційного фонду і моделювання інформаційних процесів. Класифікацію можна характеризувати як складову інформаційного забезпечення будь-якої комп'ютерної технології.

Неодмінною умовою проведення класифікації є наявність множини взаємопов'язаних об'єктів і їхніх властивостей, що беруться за основу поділу. Якщо у процесі поділу певних об'єктів ураховуються природні ознаки, що виходять зі самої суті об'єктів, то в цьому разі класифікація відображає діючі властивості і наближена до природної, змістової систематизації даної множини.

Для конкретних сфер практичного застосування можна використовувати штучні (формальні) класифікаційні ознаки, що мають допоміжне значення для зручності впорядкування об'єктів. У зв'язку з цим розрізняють природну і штучну класифікації. їх ще називають, відповідно, змістовою і формальною. Найбільш досконалим способом систематизації є природна класифікація.

За будь-якої класифікації слід дотримувати таких основних вимог: повнота охоплення об'єктів множини; можливість підключення в будь-який момент нових об'єктів; лаконічність, чіткість та ясність класифікаційних ознак.

Відомі два основні методи класифікації об'єктів: ієрархічний і фасетний. Ці методи відрізняються різною стратегією використання класифікаційних ознак. Розглянемо основні ідеї цих методів для створення систем класифікації.

Ієрархічна система класифікації встановлює підпорядкованість (ієрархію) об'єктів і будується за таким принципом: вхідна множина об'єктів класифікації поділяється спочатку за обраною ознакою на великі угруповання, потім кожне з цих угруповань відповідно до вибраної основи поділу розбивається на ряд наступних угруповань, які розпадаються на ще дрібніші, що поступово конкретизують об'єкт або його властивості. Таку систему класифікації можна подати як граф типу дерева (рис. 1.12).

Схема ієрархічної системи класифікації

Рис. 1.12. Схема ієрархічної системи класифікації

Вихідна множина об'єкта класифікації М спочатку на основі ознаки класифікації Р{ поділяється па підмножини М]У М2, М.. Далі кожна підмножина за наступною ознакою класифікації розбивається на ряд дрібніших підмножин Ми ... М.к, що становлять відповідний рівень класифікації (у цьому разі - другий). Аналогічним чином отримують наступні рівні класифікації.

Кількість рівнів класифікації, що відповідає кількості ознак, вибраних за основу поділу, характеризує глибину класифікації. Найбільш значними і складними питаннями, що виникають при побудові ієрархічної системи класифікації, є вибір системи ознак, що закладаються в основу поділу, а також порядок їх проходження. Основними перевагами ієрархічної системи класифікації є простота її побудови і зручність для ручної обробки. Однак ця система відзначається жорсткістю структури, оскільки ознаки класифікації та їх послідовність твердо зафіксовані. Зрозуміло, що зміна хоча б однієї з ознак призводить до зміни всіх класифікаційних групувань.

Фасетна система класифікації, на відміну від ієрархічної, дає змогу вибирати ознаки класифікації незалежно як одна від одної, так і від семантичного змісту об'єкта, що класифікується. Ознаки класифікації називаються фасетами (facet - рамка). Кожний фасет (Фі) містить сукупність однорідних значень певної класифікаційної ознаки. Причому значення у фасеті можуть розташовуватись у довільному порядку, хоча треба надавати перевагу їх упорядкуванню. У табл. 1.1 наведено класифікацію швейних виробів за п'ятьма відносно незалежними ознаками.

Таблиця 1.1

Класифікація швейних виробів

Призначення (фасета 1)

Вид (фасета 2)

Матеріал (фасета 3)

Сезон (фасета 4)

Стать (фасета 5)

Побутові

Пальта

Тканини

Зимові

Чоловічі

Спортивні

Напівпальта

Трикотаж

Літні

Жіночі

Відомчі

Плащі

Натуральна шкіра

Дитячі

Спеціальні

Куртки

Штучна шкіра

Костюми

Натуральне хутро

Сорочки

Штучне хутро

тощо

тощо

Далі можна утворити різні угруповання і послідовності, що визначаються структурною формулою, яка залежить від задачі, що вирішується. Припустімо, що перше угруповання має виявити серед побутового одягу плащі жіночі, а друге - спортивні куртки демі зі штучної шкіри. Третє угруповання має виявити чоловічі швейні вироби з тканини. Тоді можна побудувати схему фасетної класифікації як решітку, вертикальні лінії якої - фасети, а горизонтальні - угруповання (рис. 1.13).

Схема фасетної системи класифікації

Рис. 1.13. Схема фасетної системи класифікації

Застосування фасетної системи класифікації передбачає дотримання таких вимог: ознаки, що використовуються в різних фасетах, не повинні повторюватися; з усіх можливих ознак, які характеризують множину об'єктів класифікації, відбираються і фіксуються лише суттєві, що забезпечують вирішення конкретної задачі.

Фасетна система класифікації відзначається великою гнучкістю і зручністю використання. Вона дає можливість будувати угруповання за будь-яким варіантом поєднання обраних ознак. Причому при побудові класифікаційних угруповань з різних фасет непотрібні фасети можна обминати, що неприпустимо для ієрархічної системи. Оскільки за цією системою класифікації утворюються незалежні угруповання (їх можна змінювати, доповнювати згідно зі зміною характеру завдань), вони найбільш пристосовані для автоматизованих СОД. Недоліками фасетної системи класифікації є складність її побудови і велика довжина коду.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси