Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою...Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за "Системою...Основні компоненти рейтингової системи CAMELSРейтингові системи оцінки банківБАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВМетодика рейтингової оцінки емітентаПруденційний нагляд як система управління ризикамиРейтинговий метод оцінки ризиківСутність та види рейтингових оцінокОснови регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за рейтинговою системою CAMELS

Нагляд за діяльністю банків, що ґрунтується на оцінках ризиків діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS, полягає у визначенні загального стану банку на підставі єдиних критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма напрямами.

Порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS визначає "Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS". Метою оцінки діяльності банків за рейтинговою системою є визначення банків, у яких незадовільний фінансовий стан, операції або менеджмент мають недоліки, що можуть призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку служби банківського нагляду Національного банку України і вжиття відповідних заходів для виправлення цих недоліків у діяльності банку та стабілізації його фінансового стану.

Рейтингова система CAMELS дає можливість Національному банку України оцінювати загальний стан та стабільність банківської системи. Така оцінка ризиків дає змогу отримати інформацію для визначення пріоритетів у діяльності банківського нагляду та необхідних матеріальних і людських ресурсів для здійснення належного контролю за банківською системою. Водночас рейтингова система CAMELS передбачає ретельний аналіз стану банку. Такий аналіз можна провести лише під час комплексної інспекційної перевірки, яка дає змогу повною мірою визначити, як керівництво банку ставиться до ризиків і як здійснює управління ними.

Основою рейтингової системи CAMELS є оцінка ризиків та визначення рейтингових оцінок за основними компонентами. Комплексна рейтингова оцінка за рентинговою системою CAMELS визначається для кожного банку відповідно до рейтингових оцінок за кожним із компонентів (рис. 4.7).

Основні компоненти рейтингової системи CAMELS

Рис. 4.7. Основні компоненти рейтингової системи CAMELS

Визначення рейтингу банку за рейтинговою системою CAMELS — це стандартизований метод оцінки банків, ефективність якого залежить від якості підготовки до проведення інспекційних перевірок з урахуванням результатів безвиїзного нагляду, кваліфікації та об'єктивності інспекторів служби банківського нагляду (рис. 4.8).

Порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою сис¬темою CAMELS

Рис. 4.8. Порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS

За результатами інспектування до часу його завершення складаються довідки про перевірку (інспектування) кожного компонента рейтингової системи, які до завершення строку проведення інспектування мають бути погоджені працівниками банку, відповідальними за певний напрям роботи. У разі відмови погодження цих довідок інспектори служби банківського нагляду мають отримати від банку пояснення щодо причин непогодження.

Після закінчення інспекційної перевірки відповідно до інформації, що міститься в довідках про перевірки (інспектування) кожного компонента рейтингової системи, складається звіт про інспектування та визначаються рейтингові оцінки всіх компонентів рейтингової системи, а також комплексна рейтингова оцінка. Рейтинг банку, що визначений за рейтинговою системою, виставляється за формою встановленого зразка. Рейтинг банку є власністю Національного банку і конфіденційною інформацією, призначеною тільки для внутрішнього використання, та не підлягає опублікуванню в засобах масової інформації. Рейтинг доводиться Національним банком України до відома кожного окремого банку протягом 10 робочих днів після його погодження (затвердження). Банк має право використовувати інформацію про свій рейтинг на власний розсуд.

За рейтинговою системою передбачається визначити кожному банку цифровий рейтинг за всіма шістьома компонентами, а комплексна рейтингова оцінка визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із цих компонентів. Кожен компонент рейтингової системи оцінюється за п'ятибальною шкалою, де оцінка "1" є найвищою, а оцінка "5" — найнижчою, комплексна рейтингова оцінка також визначається за п'ятибальною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Визначення комплексної рейтингової оцінки банку

Комплексна рейтингова оцінка банку

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

Фінансовий стан банку

Банки є надійними, стабільними і мають кваліфіковане керівництво

Банки мають суттєві недоліки, що можуть призвести до значних проблем

Банки мають серйозні проблеми, загальна платоспроможність під загрозою

Контроль

з боку служби

банківського

нагляду

Служба банківського нагляду має надати чіткі вказівки щодо подолання проблем

Банки потребують ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів

Застосування

заходів

впливу

До банків застосовуються відповідні заходи впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку

Визначення комплексної рейтингової оцінки є суб'єктивним процесом, воно має бути добре обґрунтованим і спиратися на переконливі аргументи. Комплексна рейтингова оцінка не може визначатися як середнє арифметичне рейтингових оцінок за компонентами рейтингової системи; має бути цілим числом та враховувати всі основні фактори, відображені при визначенні рейтингових оцінок за всіма компонентами. Також підраховується, скільки компонентів рейтингової системи мають однакову рейтингову оцінку; аналізується, які саме компоненти мають однакову рейтингову оцінку. Як правило, комплексна рейтингова оцінка виставляється за рейтинговою оцінкою, що зустрічається найчастіше. Для визначення комплексної рейтингової оцінки банків, які мають відокремлені структурні підрозділи, використовують матеріали інспектування цих підрозділів, якщо їх інспектування проведено одночасно з інспекційною перевіркою банку.

Банки, що отримали комплексну рейтингову оцінку " 1" або "2", є надійними за всіма показниками, здатними протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), вважаються стабільними і такими, що мають кваліфіковане керівництво.

Банки, що отримали комплексну рейтингову оцінку "3", мають суттєві недоліки, і якщо вони не будуть виправлені за обґрунтовано визначений для цього час, то зумовлять значні проблеми, пов'язані з платоспроможністю та ліквідністю. У такій ситуації служба банківського нагляду має надати чіткі вказівки керівництву банку щодо подолання наявних проблем.

Банки, які отримали комплексну рейтингову оцінку "4" або "5", мають серйозні проблеми, що вимагають ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів. Такі комплексні рейтингові оцінки вказують на те, що загальна платоспроможність банку під загрозою, потрібні негайні конкретні дії служби банківського нагляду.

До банків, що отримали комплексні рейтингові оцінки "З", "4" або "5", застосовуються відповідні заходи впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси