Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Підбір кадрів та управління персоналом у системі казначействаПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ, ПІДБОРУ, РОЗМІЩЕННЯ ТА...ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВПрофесійна підготовка робочих кадрівТенденції суспільного розвитку і вимоги до підготовки спеціалістів у...РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІСИСТЕМНІ ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підбір кадрів і вимоги до сучасного бухгалтера. Професійна етика бухгалтера

У ринкових умовах кадри вирішують все. Висококваліфікований бухгалтер сприяє покращенню роботи підприємства. Некваліфікований бухгалтер наносить їй збитки. Сучасний бухгалтер не тільки веде облік, а й здійснює контроль та аналіз діяльності підприємства, бере участь у плануванні та управлінні. Для успішного виконання своїх обов'язків бухгалтер повинен мати відповідні знання, навички та вміння. Вони набуваються в результаті одержання освіти і практичної роботи. Вміння - це здатність виконувати свої обов'язки в конкретних умовах діяльності підприємства.

Ринкові умови висувають високі вимоги до рівня професійних знань бухгалтера. Йому необхідно знати основи господарського, трудового, цивільного і податкового законодавства, положення, інструкції та інші нормативні документи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, методичні матеріали міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Професія бухгалтера стає універсальною. Тому він повинен мати достатній рівень знань не тільки з облікової роботи, а й уміти виконувати обов'язки ревізора та фінансового аналітика.

Кожний бухгалтер повинен уміти:

складати і перевіряти первинні документи;

організувати документооборот;

розробляти методичні положення (рекомендації) з ведення бухгалтерського обліку основних засобів, виробничих запасів, заробітної плати та по інших ділянках облікової роботи;

формувати облікові регістри; - працювати на комп'ютері;

контролювати та аналізувати господарську діяльність на підприємстві; складати фінансову та податкову звітність;

отримані результати відображати не тільки в цифрах, а також у доступній і зрозумілій формі донести їх до інших зацікавлених осіб шляхом складання відповідних довідок, формування пропозицій тощо.

Ці вимоги є основними при оцінці професійності бухгалтера.

Професійні знання здобувають під час отримання освіти, а навички—під час практичної роботи.

Регламенти з підбору кадрів:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними-для всіх видів економічної діяльності / Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336;.

- Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ / Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 №1590.

До професії бухгалтера є кваліфікаційні вимоги. Вони ґрунтуються на двох показниках: рівень освіти і стан практичної роботи. Для посади "Головний бухгалтер" кваліфікаційні вимоги такі: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); післядипломна освіта у галузі управління; стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

В Україні є підприємства, на яких працюють до 50 осіб, і є такі, на яких працівників кілька тисяч. На кожному з них є головний бухгалтер. Звичайно, обсяг і зміст облікової роботи в них зовсім різний. Тому вимоги до знань і кваліфікації різних головних бухгалтерів та інших облікових працівників далеко не однакові.

Обсяг завдань і обов'язків головного бухгалтера і просто бухгалтера неоднаковий, тому у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників вимоги до знань наведені за професіями (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 Вимоги до знань облікових працівників згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників

Посада

Повинен зняти

Головний бухгалтер

Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку; основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообороту за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення інвентаризацій активів та зобов'язань; економіку, організацію виробництва, праці і управління; податкову справу, основи цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавство

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

Бухгалтер (з дипломом магістра)

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікова політику, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

Касир

Правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів

Обліковець

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації

Приймаючи на роботу працівника обліку, власник (керівник) враховує зміст кваліфікаційних вимог до професій. Керівник зацікавлений мати доброго бухгалтера. Але на посаду бухгалтера можуть прийматися в окремих випадках також особи, які не зовсім відповідають діючим кваліфікаційним вимогам.

Якщо бухгалтер добросовісно працює, успішно виконує покладені на нього обов'язки, то власник (керівник) підприємства не має права звільнити такого бухгалтера на підставі Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 22-УІІІ (ст. 40, п. 2), яким передбачено, що трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи. У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників наведено кваліфікаційні вимоги до бухгалтерів (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Кваліфікаційні вимоги до облікових працівників згідно з довідником

Посада Кваліфікаційні вимоги

Головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); післядипломна освіта у галузі управління; стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста-не менше 3 років

Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж бухгалтерської роботи для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією бухгалтера 1 категорії не менш 2 років

Бухгалтер 1 категорії (з дипломом спеціаліста)

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років

Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста)

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років

Бухгалтер з дипломом спеціаліста

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), без вимог до стажу роботи

Бухгалтер І категорії Базова вища освіта відповідного напряму підготовки

(бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією бухгалтера її категорії не менше 1 року

Бухгалтер II категорії

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 1 року

Бухгалтер

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця в галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку - не менше 1 року

Старший касир

Неповна базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менше 1 року

Касир

Повна загальна середня освіта: професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи

Отже, бухгалтер повинен орієнтуватися у законодавстві і використовувати свої знання для орієнтації у нестандартних ситуаціях і робити все можливе для недопущення можливих збитків через порушення норм законів.

Етичні норми до облікових працівників в Україні офіційно не встановлені. Вони визначаються традиціями і звичаями, які є в суспільстві.

Ринкові умови диктують необхідність вести бухгалтерський облік відповідно до міжнародних правил. У 1977 р. заснована всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів, яка називається Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ). Вона сприяє популяризації бухгалтерської професії на міжнародному рівні, розробила міжнародний Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він є моделлю для розробки національних етичних рекомендацій. Згідно з Кодексом цілі бухгалтерської професії вимагають задоволення чотирьох основних потреб: довіра, професіоналізм, якість послуг, конфіденційність.

Професійні бухгалтери мають дотримуватися таких фундаментальних принципів:

- чесність - бути чесним і відвертим при наданні професійних послуг;

- об'єктивність — інформація, яку готує бухгалтер, повинна бути об'єктивна і неупереджена;

- професійна компетентність - бухгалтер має виконувати роботу з належною ретельністю і компетентністю;

- конфіденційність - бухгалтер повинен дотримуватися конфіденційності інформації у процесі її надання;

- професійна поведінка - у своїй діяльності бухгалтер повинен підтримувати репутацію професії, цінити її;

- технічні стандарти - бухгалтер має надавати професійні послуги згідно з вимогами стандартів.

Кодекс етики включає три частини: перша стосується всіх професійних бухгалтерів, друга

—професійних бухгалтерів-практиків, третя - найманих професійних бухгалтерів. За Кодексом оцінюють кваліфікаційний рівень фахівця з обліку (економіки, фінансів, контролю, аудиту) через дотримання ним низки фундаментальних принципів: порядності, об'єктивності, професійної компетентності, конфіденційності, відповідності правилам професійної поведінки дотримання технічних стандартів. Зазначене має бути покладено в основу системи кар'єрного зростання працівників на підприємстві.

Як свідчить практика, найбільш ефективним є підвищення кваліфікації на відповідних курсах з урахуванням того, що: до занять залучаються як фахівці зовнішніх контролюючих органів, так і викладачі вищих навчальних закладів, де готують відповідних спеціалістів; - графік проведення занять максимально враховує територіальне розміщення суб'єктів господарювання, де працюють слухачі, та оптимально вписується в їх режим роботи; за результатами навчання видається відповідний сертифікат, що, в свою чергу, обумовлює ліцензування таких курсів. Необхідно також переглянути створення системи зацікавленості працівників у підвищенні своєї кваліфікації. Одним з позитивних зрушень у цьому прямі може бути розробка механізму стимулювання працівників до поглиблення своїх професійних знань і навиків. Зацікавленість у підвищенні кваліфікації прямо пов'язана з наявністю на підприємстві прозорої "вертикалі" кар'єрного зростання.

Рекомендовану анкету для оцінки професійно рівня бухгалтера наведено в табл. 4.3. Узагальнення інформації здійснює атестаційна комісія, призначена керівником підприємства.

Таблиця 4.3. Анкета для оцінки рівня кваліфікації бухгалтера

Анкета для оцінки рівня кваліфікації бухгалтера

Рекомендації при набраних балах: До 50 балів - фахівець недостатнього рівня підготовки;

51 - 75 балів - може виконувати обов'язки з питань обліку матеріалів нарахування заробітної плати, проведення касових розрахунків тощо;

76-95 балів-відповідає займаній посаді, рекомендовано підвищення категорії, зростання по вертикалі управлінської ланки тощо.

Під час підбору облікових працівників потрібно віддавати перевагу тим, хто відповідає вимогам облікової роботи, а саме: наявність відповідної освіти, стаж бухгалтерської роботи, уміння запам'ятовувати цифрову інформацію і правильно її оцінювати, добра зорова пам'ять, посидючість, нахил до кропіткої роботи, точність, охайність, уміння кваліфіковано писати ділові листи, доповідні записки, працювати на комп'ютері.

Наявність відповідної освіти. Будь-яка професія потребує певної кваліфікації. Щоб працювати бухгалтером, потрібно мати відповідну кваліфікацію. Підготовку фахівців і бухгалтерського обліку здійснюють вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони готують бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальністю "Облік і аудит". Документом, який підтверджує одержану освіту, є диплом.

Стаж бухгалтерської роботи. Для бухгалтера стаж роботи має дуже важливе значення. Особа, яка закінчує вищий навчальний заклад, одержує, головним чином, теоретичні знання. Бухгалтерська робота - це практична діяльність, пов'язана з відображенням господарських операцій і формуванням облікової інформації. Спеціаліст, який не має практики з ведення бухгалтерського обліку, як правило, чітко не уявляє як Його вести. Бухгалтеру необхідні практичні навички. Тому кваліфікаційні вимоги передбачають наявність відповідного стажу. Але ж особа, яка закінчила вуз і не має стажу, повинна почати працювати. Тому можна брати на посаду бухгалтера людину без спеціального стажу. Якщо вона полюбить цю прекрасну професію, то буде нею займатися постійно і матиме стаж та відповідні навички.

Уміння запам'ятовувати цифрову інформацію і правильно її оцінювати. Бухгалтер весь час працює з цифрами. Спеціально запам'ятовувати цифри не потрібно. Вони запам'ятовуються самі. Тямущий бухгалтер знає напам'ять цифри, які характеризують фірму: наявність грошей, розмір прибутку, ціни реалізації, собівартість основних видів продукції, чисельність працюючих та інші. Якщо людина не мас бажання аналізувати й оцінювати цифрові показники, тобто не любить це робити, то їй краще не працювати бухгалтером.

Добра зорова пам'ять. Бухгалтер постійно працює з документами, на яких є підписи відповідальних осіб. Бухгалтер повинен мати зразки необхідних підписів для використання їх у поточній роботі. Але маючи добру зорову пам'ять бухгалтер запам'ятовує підписи і йому не потрібно щоразу звертатися до зразків. Зорова пам'ять необхідна також для запам'ятовування клієнтів, і, звичайно, осіб управлінського персоналу, яких у великому підприємстві буває багато.

Посидючість. Більшу частину свого робочого часу бухгалтер перебуває на робочому місці у сидячому положенні. Непосидюча людина бухгалтером не зможе працювати. Бухгалтер увесь час знаходить собі роботу на своєму робочому місці.

Нахил до клопіткої роботи. Бухгалтеру часто доводиться аналізувати господарські операції і правильно їх оформляти. Дрібниць для нього не існує. Взаємно звіряючи різні документи та облікові регістри, бухгалтер не допускає відхилень навіть на одну копійку. Він пам'ятає, що невідповідність показників на одну копійку може зумовити суттєву помилку, яку не можна допускати в бухгалтерському обліку. Приблизні суми в бухгалтерському обліку не застосовуються.

Точність. Точність пов'язана з кропіткою роботою. Інформація, яку готує бухгалтер, має бути точною за якістю і кількістю. Разом з тим бухгалтер має бути точним у відносинах із постачальниками, покупцями та іншими клієнтами. Як домовлено — так і робиться.

Охайність. Охайність - це важлива риса облікового працівника. Документи й облікові регістри потрібно заповнювати охайно, правильно їх групувати, роботу треба будувати так, щоб кожний документ був на своєму місці і його за потреби можна завжди швидко знайти.

Уміння кваліфіковано писати ділові листи, доповідні записки. Бухгалтер повинен уміти не тільки накопичувати цифрову інформацію, а й кваліфіковано подавати її у вигляді пропозицій, доповідних записок. З метою спілкування з постачальниками, покупцями та іншими клієнтами потрібно уміти грамотно і кваліфіковано готувати листи, необхідні під час складання домовленостей, виконання угод, економічного і правового обґрунтування стосунків з державною податковою службою, судовими органами тощо.

Уміння працювати на комп'ютері В бухгалтерському обліку широко використовують комп'ютери. Бухгалтер не може успішно працювати без них.

У бухгалтерії можуть працювати лише жінки, лише чоловіки, а також жінки і чоловіки одночасно. Наші дослідження показують, що в бухгалтеріях працюють переважно жінки. Але продуктивність праці вища в тих бухгалтеріях, в яких є і жінки, і чоловіки, ніж у тих, де працюють лише жінки або лише чоловіки. Це потрібно враховувати під час формування складу колективу бухгалтерів.

Головного бухгалтера бере на роботу і звільняє власник (керівник) підприємства, який і виявляє відповідність претендента на пропоновану посаду. Він же і видає Наказ про зарахування на посаду бухгалтера. Працівник під розписку знайомиться з наказом до початку роботи. Відділ кадрів заповнює особову картку на працівника і робить відповідний запис у трудовій книжці.

Інших працівників обліку, як правило, вибирає головний бухгалтер і пропонує їх керівникові підприємства для прийняття на роботу. Керівник підприємства затверджує штатний розпис.

У ринкових умовах постійно відбуваються зміни В законодавстві, інструктивних та методичних документах. Щоб добре працювати бухгалтер має постійно підвищувати свій професійний рівень. Це можна здійснювати шляхом самопідготовки через постійне слідкування за змінами нормативних документів, які друкуються у спеціальних друкованих виданнях та є в Інтернеті.

Підвищувати ділову кваліфікацію можна також у вищих навчальних закладах та на різних семінарах, які організовуються різними комерційними структурами.

Одним із шляхів підвищення професійного рівня бухгалтерських кадрів та престижу облікової професії є сертифікація. И проводять професійні організації, які видають бухгалтерам сертифікати. Сертифікований бухгалтер, як правило, мас високу довіру і більшу можливість знайти кращу роботу. В Україні обов'язкова сертифікація бухгалтерів законом не встановлена. Вона проводиться за бажанням бухгалтера.

Сертифікацію) бухгалтерів здійснює Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) на основі російської програми міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів СІРА (Certified International Professional Accountant). Кваліфікаційні рівні за програмою СІРА:

CAP (Certified Accountanting Practitioner - сертифікований бухгалтер-практик) - здатний вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві, складати звіти і податкові декларації

СІРА (Certified International Professional Accountant) - сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) - здатний застосовувати професійне судження до питань фінансового управління та брати участь у прийнятті управлінських рішень

Переваги сертифікованих бухгалтерів:

Власники сертифікатів CAP/СІРА набувають права додавати назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці;

Власники сертифікатів заносяться до бази даних, доступної потенційним роботодавцям, переважно СП та підприємствам з іноземними інвестиціями, для яких такий сертифікат є "знаком якості" бухгалтера.

Таким чином, до критеріїв підбору кадрів бухгалтерського апарату слід віднести:

- Ділова активність

- Професійна компетентність

- Відношення до дорученої справи

- Вміння працювати командою

- Відбір здійснюється на підставі співбесіди, за результатами стажування чи випробувального терміну.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси