Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Які є методи вивчення учнів та учнівських колективів?Завдання і методи вивчення попиту населення на роздрібних...Метод вивчення документівПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇЩо таке природознавство. Види природничих наук, предмет та мета...Метод вивчення намірів про купівлюМетод експериментального вивчення дитиниПСИХІКА ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ІНТЕРЕСУ І НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ. ІСТОРІЯ...Предмет і методи кримінального процесуального праваКонфлікт: поняття та предмет вивчення
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності людини та суспільства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Предмет вивчення БЖД, її цілі та методи

Предмет вивчення - це будь-які елементи природи (люди, рослини, тварини), або її явища, фактори, властивості, які існують незалежно від людини і які потрібно встановити, описати, щоб використати для практичних потреб. В даному випадку такий предмет не один - це насамперед людина і все те з чим вона взаємодіє - знаряддя праці (машини, механізми - техніка), середовище в якому відбувається діяльність - виробниче, побутове, природне, психічне, соціальне. Отже, поняття "Середовище" - складне, тому і предмет вивчення БЖДЛ дуже складна система - "людина-машина(техніка)- середовище" (ЛМС). Об'єкт вивчення - це окремі сторони, характеристики певного предмета. Отже, предмет вивчення БЖД - моделі безпеки, зокрема людини та суспільства, об'єкт (лат. - направляти взір вперед, кидати) освітянського напрямку БЖД людини, суспільства - безпека як явище.

Комплексно її вивчає ергономіка та ергологія - основні розділи сучасного вчення про безпеку життєдіяльності людини, а окремо - різноманітні науки: про людину (біологічні, медичні, хімічні, фізичні), про машини (теорія машин і механізмів, кібернетика, інформатика), про стан природи (екологія), про соціальні проблеми (соціологія та політологія).

Аналіз системи "людина-машина-середовище" проводить наука - ергономіка. Системи, які можуть функціонувати тільки з участю людини-оператора, називають ергастичними і всі елементи в ній тісно пов'язані. Такі системи набувають властивостей, які відсутні в окремих її елементах - це ефект системності, або синергізму, який зумовлений дією закону переходу кількісних відношень в якісні.

Перед усім людина (Л) постійно взаємодіє з середовищем (С) -природним, побутовим, виробничим, соціальним, але і середовище обов'язково впливає на людину - формуються прямі (Пз) та зворотні (Зз) (або реактивні) зв'язки, за схемою:

Якщо в процесі праці використовують машини, то у схему вводять третій елемент - машину (М), або техніку і кількість зв'язків збільшується, система ускладнюється:

Процес праці характеризується не тільки тим, що виробляється, але і як, в якій послідовності, тобто із застосуванням певних технологій (Т) і тоді схема ще ускладнюється і заявляються додаткові зв'язки між всіма елементами, які потрібно враховувати, щоб забезпечити безпеку:

Методична основа курсу БЖД - науковий аналіз безпечних умов життєдіяльності у побуті, природі, виробництві, хоча остання сфера є також предметом вивчення курсів "Охорона праці" та "Охорона праці в галузі".

Умови діяльності людини в цій сфері багатофакторні, але діють вони єдиним комплексом. Це виробничі умови та обставини, які тісно пов'язані з екологічними параметрами довкілля; економічні - тривалість робочого дня, якість обладнання та технологічних процесів, оплата праці та її умови відновлення робочої сили; соціальні, суспільно-політичні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні характеристики.

Предмет дослідження ергономіки - закони взаємодії, взаємозв'язки між елементами системи "Людина (оператор)- Машина (техніка)- Середовище" і функціонування техногенних систем, що забезпечують безпеку у всіх сферах діяльності людини - виробничій, побутовій, соціальній, природній та всебічний духовний, фізичний розвиток людини. Велике значення у безпеці людини мають виробнича та побутова сфери діяльності, які мають майже однакову структуру небезпек. Треба добре розуміти структуру середовища та знати небезпеки, які можуть в ньому виникнути, що представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Структура небезпек в різних середовищах

Середовище Небезпеки

Природне: атмосфера, гідросфера, літосфера та космічне

Екологічні (забруднення - хімічні, фізико-хімічні, біологічні, зміна погодно-кліматичних умов, наростання сейсмічної активності), космічні небезпеки - падіння метеоритів, болідів

Виробниче: промисловість, сільске господарство, освіта

Техногенні - аварії, катастрофи (забруднення - фізичні, хімічні, біологічні, психічні) та соціальні -низька якість підготовки кадрів

Побутове: хатня праця, відпочинок

За структурою дуже близькі до виробничого

Соціальне: науки - фундаментальні, прикладні, гуманітарні, освіта, культура, політика - внутрішня, зовнішня

Недостатнє фінансування - зниження рівня науки, освіти, культури, моралі, життя.

Психічне - основні індивідуальні психічні якості як основа безпеки людині - память, мова, мислення, емоції, рефлекси.

Хворобливий стан нервової системи (причини різні), сторонній негативний психічний вплив.

Для мінімізації впливу небезпечних факторів у будь-якій сфері діяльності слід дотримувати певних принципів безпеки, які зменшують рівень небезпеки.

Питання

1. Що є предметом вивчення БЖД?

2. Які основні розділи сучасного вчення про БЖД

3. Які системи називають ергастичними?

4. Що є предметом вивчення ергономіки

5. Чим і як пов'язані у систему елементи вивчення БЖД?

6. Охарактеризуйте структуру небезпек у різних середовищах?

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси