Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Суть, предмет, методи, методичні прийоми та класифікація контролюІнвентаризація як спосіб фактичного контролюЗавдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення...Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення...Прийоми планування аудиту податків та оцінки системи внутрішнього...Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення...Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрями проведення...Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення...Оцінка контролю дій та контролю результатівТехніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання матеріальних...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Прийоми фактичного контролю

Правильність здійснення багатьох господарських операцій не завжди можна перевірити за допомогою прийомів документального контролю. Часто виникає потреба у перевірці фактичної наявності об'єктів контролю. Цього досягають використанням таких прийомів, як:

- лабораторний аналіз, мета якого - уточнити характеристики об'єкта контролю і отримати на підставі цього якісно нову інформацію;

- перевірка операцій у натуральних показниках. Мета - підтвердити здійснення операцій з придбання активів, правдивість складання звітів та введення об'єктів в експлуатацію після закінчення їх будівництва або капітального ремонту, наявність активів, прийнятих на відповідальне зберігання;

- контрольне придбання - дає змогу визначити правильність і законність відпуску товарів покупцям, розрахунків з ними в умовах безпосереднього здійснення таких господарських операцій;

- контрольне обмірювання виконаних будівельних, монтажних і ремонтних робіт, яке проводять безпосередньо на об'єкті і яке дає змогу визначити фактичний обсяг і вартість виконаних робіт, перевірити правильність їх відображення в актах приймання робіт і нарядах, а також правильність списання матеріалів на проведення цих робіт;

- контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, який здійснюють тоді, коли потрібно визначити фактичні витрати сировини або матеріалів на виробництві, вихід напівфабрикатів, готової продукції, кількість відходів, а також для перевірки чинних або таких, що були чинними раніше на підприємстві, норм витрат сировини і матеріалів, технологічного процесу, продуктивності обладнання тощо;

- контрольне приймання продукції за якістю і кількістю проводять при визначенні достовірності відомостей відділу технічного контролю щодо кількості і якості продукції;

- дослідження операцій на місці - проводять, коли потрібно перевірити вихід з ремонту об'єктів основних засобів, готовність об'єктів капітального ремонту, зношення основних засобів, порядок зберігання, приймання та відпуску матеріальних цінностей, організацію виробництва, технологічних процесів та праці на будівельних майданчиках і у виробництві;

- отримання письмових пояснень, тобто письмових документів конкретної особи, складених на підтвердження певного факту наявності об'єкта контролю.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-11 (зі змінами і доповненням и у/Відомості Верховної Ради України.- 1993. -№ 13.-С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями)//Бух. облік і аудит.- 1999.- № 6.- С. 9-13.

3. Германчук П. К., Стефанюк 1. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К: НВП "АВТ", 2004.-424 с.

4. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник - К.: Знання, 2007.- 2-ге вид., перероб. і доп. - 327 с.

5. Живко 3. Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.

6. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- Л.: Край, 2006.- 2-е вид. перероб. - 156 с.

7. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: -Навч.-метод, посібник.-Л.: Камула, 2006.- 152 с.

8. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод, посібник. - К.: Атіка, 2007.-344 с.

9. Живко 3. Б., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Навч. посібник.- К.: Алерта, 2008.- 355 с.

10. Мумінова-СавінаГ.Г., Кравець В. М., Мазур O.A., Галенко О. М. Кириленко В. Б. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України.- К.: Факт, 2001.-448 с,

11. Мурашко В. М, Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посібник/За зат. ред. П. В. Мельника.-К: ЦНЛ, 2003.-311 с.

12. Павлюк В.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник.- Донецьк; Кассіопея, 2000.-135 с.

13. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посібник.- К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

14. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 4-е вид., стер. - 253 с. - (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Андреев В. Д. Практический аудит.- М.: Экономика, 1994.- 366 с

2. Андросов А. М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера,-М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994.-224 с.

3. Білуха Н. Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту: Підручник.- К.: ПП "Влад і Влада", 1996.- 320 с.

4. Живко 3. Б., Живко М. 0.t Живко 1.Ю. Словник сучасних економічних термінів.-Л.: Край, 2007.-384 с.

5. Живко З.Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія у схемах і таблицях: Навч. посібник. - Л.: СПОЛОМ, 2007.- 300 с.

6. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посібник.-К.: Атіка, 2005.-432 с.

7. Мельник Л.Г. Информационная экономика. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003.- 288 с.

8. Живко З.Б., Живко М. О. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг. - Л.: УАД, 2006.- 150 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Суть, предмет, методи, методичні прийоми та класифікація контролю
Інвентаризація як спосіб фактичного контролю
Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю розрахунків
Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю
Прийоми планування аудиту податків та оцінки системи внутрішнього контролю
Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю статутної діяльності і власного капіталу
Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрями проведення контролю виробництва і виходу продукції
Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю основних засобів і нематеріальних активів
Оцінка контролю дій та контролю результатів
Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання матеріальних слідів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси