Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВОблік паливаОблік руху палива в баках автомобіляКонтроль наявності палива на складахСистема заходів мінімізації негативного впливу від спалювання паливаБіодизельне паливоОбладнання для виробництва біодизельного палива.Облік нематеріальних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік палива

Порядок документального оформлення паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ) залежить від способу їх придбання. Як правило, це надходження здійснюється двома способами:

1. Придбання палива безпосередньо на АЗС за готівкові кошти та безготівковим розрахунком за допомогою відомості (ф№ 16 - нп), талонами чи смарт-картами.

2. Заправка автомобіля за готівку відбувається за рахунок виданих водієві під звіт коштів. Первинними документами з обліку палива і паливно-мастильних матеріалів, придбаних водіями за готівку, є чеки РРО від продавця (АЗС) і звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт водія. Тобто при розрахунках під час відпускання нафтопродуктів за грошові кошти АЗС обов'язково повинна видати водієві касовий чек. Крім того, паливороздавальні колонки, що використовуються при заправці за готівку, мають забезпечувати індикацію ціни нафтопродукту, кількості та загальної вартості виданої дози нафтопродукту.

Відомості використовуються для оформлення відпуску нафтопродуктів у тому випадку, коли згідно з договорами підприємства з АЗС оплата за нафтопродукти здійснюється безготівковим розрахунком, а потім водій отримує оплачені нафтопродукти безпосередньо з АЗС. Ця відомість ведеться на АЗС і відкривається на звітний період (місяць). По кожному підприємству (кооперативу) виписується одна відомість, в якій фіксуються всі випадки відпуску нафтопродуктів водіям цього підприємства (кооперативу) із зазначенням державного номеру автомобіля, номера дорожнього листа, кількості відпущеного нафтопродукту, прізвище, ім'я, по-батькові та підписи водія. Не рідше одного разу на місяць на АЗС на підставі відомостей виписують зведені відомості-рахунки за видами і марками закуплених підприємством (кооперативом) нафтопродуктів із зазначенням цін, які діяли протягом місяця із вказанням кількості та загальної вартості відпущених нафтопродуктів. Звіряння розрахунків за відпущені нафтопродукти з підприємством (кооперативом) проводиться щомісячно не пізніше 5-го числа наступного місяця.

Талони - це картки, які дозволяють провести разове заправлення на вказану в них кількість літрів. Кооператив в порядку та на умовах, визначених договором, викупає в АЗС певну кількість талонів. Водночас зміст та ступінь захисту бланків талонів установлює емітент талона. При цьому необхідними елементами талона є наявність серійного та порядкового номерів. Відпускання пального здійснюється за фактом пред'явлення талону. Талони не є засобом платежу, вони підтверджують право його власника на отримання фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які зазначено на ньому, оскільки оплату за дані нафтопродукти вже було здійснено (передоплата).

Передача талонів та перехід права власності на відповідну кількість пального посвідчується видатковими документами (видатковими накладними, актами приймання-передачі тощо). Передача талонів покупцеві здійснюється після пред'явлення ним довіреності на одержання пального, оформленої у встановленому порядку, та підписання видаткових документів.

Смарт-картки (паливні картки) - це теж пластикові картки, але з нанесеною на них магнітною смугою або з вбудованою мікросхемою, яка підтверджує право її держателя (водія підприємства, який має право користуватися даною старт-картою) на отримання оплачених нафтопродуктів. Така картка використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості паливно-мастильних матеріалів. При цьому вимоги щодо обігу, використання (видачі водіям тощо) та зберігання паливних карток встановлюються договором на відпускання палива і паливно-мастильних матеріалів за паливними картками між покупцем і продавцем.

Паливна картка передається на підприємство (кооператив) за актом приймання-передачі після сплати ЇЇ вартості згідно з умовами договору. Підтвердженням факту отримання пального можуть бути видаткові документи або чеки терміналів, що формуються безпосередньо в момент фактичного отримання пального з АЗС.

Перевагою такого способу розрахунків можна зазначити те, що паливні картки є оптимальним способом закупки пального для юридичних осіб. Зокрема, електронна система розрахунків забезпечує підготовку необхідних даних та звітів в автоматичному режимі. Для бухгалтерії юридичної особи значно спрощується складання звітів, які робить компанія- емітент картки в автоматичному режимі. Крім того, використання паливної картки забезпечує можливість стовідсоткового контролю за витратами пального, яке реалізують за цими картками (у літрах чи в гривнях), що дозволяється встановлювати умовами договору. Щомісяця постачальник пального надає замовнику підсумкову видаткову накладну за попередній місяць згідно з фактично отриманими нафтопродуктами.

Приймання та оприбуткування палива і паливно-мастильних матеріалів здійснюється на підставі товарно-транспортної накладної (форма № 1-ТН) з використанням штампу (позначення) про оприбуткування. При цьому слід пам'ятати, що сировина, матеріали, паливо (у тому числі талони і паливні картки) та інші матеріальні цінності відпускаються покупцям або передаються безоплатно лише за довіреністю одержувачів.

Якщо паливо і паливно-мастильні матеріали надійшли до кооперативу без товаросупровідних документів або при оприбуткуванні виявлено невідповідність якості та кількості запасів даним супровідних документів, то складається акт про приймання матеріалів (форма М-7) за участю матеріально-відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації. Якщо такі запаси надійшли залізницею, складається комерційний акт. Після приймання цінностей акти з доданими документами (товарно-транспортними накладними) передаються: один- до бухгалтерії кооперативу для обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, другий - до відділу постачання або юридичного відділу для направлення листа-претензії постачальнику.

Акт підписується особами, які брали участь у прийманні палива і паливно-мастильних матеріалів, та складається у двох примірниках. Після цього він затверджується керівником кооперативу чи уповноваженою нате особою. Приймання, зберігання і відпускання палива і паливно-мастильних матеріалів провадяться матеріально-відповідальними особами, з якими укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.

Зберігання ПММ підприємствами повинно здійснюватись на спеціально обладнаних та огороджених нафтосховищах (нафтоскладах), стаціонарних пунктах заправлення транспортних засобів, машин та механізмів. Облік нафтопродуктів на місцях зберігання ведеться матеріально-відповідальними особами в картках складського обліку (ф.№М-12) окремо за кожним найменуванням та маркою нафтопродуктів.

Облік палива і ПММ ведеться в одиницях маси. Відпускання водіям паливно-мастильних матеріалів провадиться з вимірюванням відпущеної кількості палива в одиницях об'єму (літрах), мастил - в одиницях маси (кілограмах).

Видача палива і паливно-мастильних матеріалів для інших виробничих потреб здійснюється на підставі лімітно-забірних карток або за актом-вимогою (типових форм № М-8, № М-10, № М-11) за наявності на них підписів осіб, яким наказом керівника підприємства надано право давати дозвіл на відпускання палива і паливно-мастильних матеріалів.

Під час приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів керівник підприємства та головний бухгалтер здійснюють контроль за дотриманням матеріально-відповідальними особами вимог щодо порядку їх приймання та відпуску і забезпечують: своєчасне оформлення документів з руху нафтопродуктів; збереження їх кількості і якості; відображення їх руху у бухгалтерському обліку; своєчасне вжиття заходів щодо попередження псування, втрат, нестач та розкрадання нафтопродуктів, а також створення необхідних умов для їх зберігання.

Для чіткої регламентації роботи відповідальних осіб, контролю за своєчасним виконанням ними своїх посадових обов'язків та інших технологічних і організаційних операцій, а також для своєчасного оформлення первинних документів та передання їх до бухгалтерської служби кооперативу головний бухгалтер і розробляє графіки документообігу. У графіках зазначається, у який термін, ким оформлюються і підписуються первинні документи, у якому порядку вони здаються до бухгалтерської служби. Графіки затверджуються керівником кооперативу та є обов'язковими для виконання всіма відповідальними особами.

Облік нафтопродуктів у фізичних величинах (за об'ємом, масою) ведеться безпосередньо матеріально-відповідальними особами, а бухгалтерська служба підприємства здійснює їх кількісно-грошовий облік. Облік нафтопродуктів у місцях зберігання ведеться матеріально-відповідальними особами в картках або у книгах складського обліку, які містять реквізити, що вказуються окремо за кожним найменуванням і маркою нафтопродукту.

На підставі оформлених у встановленому порядку первинних документів у картки (книгу) заносяться дані про надходження і відпуск нафтопродуктів та виводяться кількісні залишки після кожного запису або після запису останньої операції дня. Складський і бухгалтерський облік нафтопродуктів у натуральній формі на нафтоскладах ведеться в одиницях маси. Нафтопродукти, які знаходяться в інших місцях зберігання (в пунктах заправки, виробничих ділянках, відділках, бригадах і ін.) враховуються у тих одиницях, у яких вони одержані матеріально-відповідальними особами. Якщо в інших місцях зберігання нафтопродукти відпускаються з нафтоскладу в одиницях об'єму (у літрах), то з особового рахунку завідуючого складом нафтопродукти списуються, виходячи з оцінки за кілограм на особові рахунки інших матеріально-відповідальних осіб, у тому числі водіїв, що одержують нафтопродукти, і оприбутковуються у літрах з відповідною оцінкою їх вартості.

Дані роздавальних відомостей і лімітно-забірних карток про відпуск нафтопродуктів повинні відображатися у картках (книзі) складського обліку послідовно, включаючи операції останніх днів звітного місяця, у відповідних одиницях виміру. При цьому перерахунок кількості нафтопродуктів, відпущених з нафтоскладу, з об'ємних одиниць в одиниці маси проводиться, виходячи з середньої густини відповідного виду нафтопродукту за звітний період даного нафтоскладу кооперативу.

При змінній організації роботи в кооперативі матеріально-відповідальні особи для обліку руху нафтопродуктів використовують книгу обліку палива і мастильних матеріалів за формою № 39-НП. Після закінчення зміни залишок нафтопродуктів інвентаризується і після звірення з даними обліку здається під розпис однією матеріально-відповідальною особою іншій.

На підставі документів, за якими в кооперативі проводилися приймання і відпуск нафтопродуктів (товарно-транспортні накладні, відомості обліку відпуску пального і мастильних матеріалів, відомості визначення густини і температури, що засвідчують правильність перерахунку кількості нафтопродуктів з об'ємних одиниць у масові і навпаки), матеріально-відповідальна особа складає звіт про рух нафтопродуктів за формою № 40-НП.

Звіти разом з документами про оприбуткування і витрати у строки, що встановлені керівником кооперативу, подаються до бухгалтерії кооперативу є підставою для відображення в регістрах з обліку руху нафтопродуктів, Перед здаванням до бухгалтерії кожен звіт перевіряється і підписується особою, яка очолює службу паливно-мастильних матеріалів кооперативу, або іншою особою, уповноваженою керівником кооперативу.

Після обробки дорожні листи автомобілів подаються до служби паливно-мастильних матеріалів для подальшої обробки і звірення з відомостями обліку видачі і повернення пального, що додаються до звіту про рух пального і мастильних матеріалів.

На підставі записів у дорожньому листі після звірення їх з відомостями обліку видачі і повернення пального заповнюється картка обліку витрат пального, яка ведеться за кожним транспортним засобом, машиною, механізмом за формою № 41-НП.

Працівник, який веде облік паливно-енергетичних ресурсів, записує у картку фактичні і нормативні витрати пального і виводить результат. У всіх випадках значних перевитрат або нереальної економії пального він негайно доповідає керівникові кооперативу для вжиття термінових заходів щодо виявлення і усунення причин таких відхилень.

На підставі даних карток обліку витрат пального ведуться особові картки водіїв за формою № 42-НП. Після обробки особових карток (або машинограм) виводяться результати роботи кожного водія за місяць (економія чи перевитрати). За підсумками роботи за квартал складається відомість для розрахунку з водієм. Про допущену перевитрату бензину, газу і дизельного палива понад затверджену норму окремі водії транспортних засобів складають відомість із зазначенням кількості і вартості перевитраченого пального, яка подається керівнику кооперативу для прийняття рішення про відшкодування вартості перевитрати, допущеної з вини водія.

На підставі прийнятого керівником кооперативу рішення вартість перевитраченого пального понад затверджені норми стягується з винних у встановленому порядку.

Облік витрат пально-мастильних матеріалів на технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, машин і механізмів провадиться керівником виробничої ділянки, відділку. На кожну марку пального і мастильних матеріалів ведеться відомість за формою № 43-НП. Заповнені відомості підписуються керівником виробничої ділянки, відділку. Після перевірки відомостей працівником, яким ведеться облік паливно-енергетичних ресурсів, вони затверджуються керівником кооперативу і разом з потрібними документами здаються до бухгалтерії.

Бухгалтерський облік палива і паливно-мастильних матеріалів в кооперативах ведеться на субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали), на якому обліковуються наявність та рух палива, що придбане чи заготовлено для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів та з іншою метою. Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 "Матеріали" і на субрахунку 203 "Паливо" - за ознакою переважного використання в цьому кооперативі.

За дебетом субрахунку 203 "Паливо" відображаються надходження палива і паливно-мастильних матеріалів до кооперативу, за кредитом - витрачання на виробництво, відпускання (передачу) на сторону, уцінка тощо. Підставою для запису за дебетом субрахунку 203 "Паливо" є первинні документи, за якими матеріально-відповідальні особи оприбутковують або видають нафтопродукти.

Субрахунок 203 "Паливо", виходячи з потреб, може доповнюватись введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядку), наприклад, субрахунок 2031 "Дизельне пальне", 2032 "Бензин" (за марками) і далі за видами палива.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси