Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Система електронних платежів Національного банку УкраїниРегулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних...СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИСИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЇХ РОЗБУДОВА В УКРАЇНІНаціональна система масових електронних платежів (НСМЕП)Аналіз роботи системи електронних платежів НБУ, Національної системи...Національна система масових електронних платежів (НСМЕП): нормативна...Поняття електронних платіжних систем та вимоги до нихПравове регулювання платіжної системи та переказу коштів в УкраїніСистема банківського регулювання та нагляду Національного банку...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП)

Важливим складовим чинником успішного функціонування платіжної системи є нормативно-правова база, орієнтована на створення сприятливих умов для її ефективної діяльності, забезпечення своєчасного завершення розрахунків між суб'єктами господарювання.

Базовим законом, що визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України є Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Цим Законом систему електронних платежів НБУ (далі - СЕП) визначено державною системою міжбанківських розрахунків.

Основним нормативно-правовим актом НБУ, що визначає загальні вимоги щодо функціонування в Україні СЕП та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті України, є Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за № 1035/12909 (зі змінами).

СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків та інших учасників системи. У СЕП виконуються міжбанківські перекази у файловому режимі та в режимі реального часу. Здійснення банком початкових платежів у файловому режимі є обов'язковим, а в режимі реального часу - за його вибором. Разом з тим учасник системи, який працює в СЕП у файловому режимі, забезпечує приймання платежів у режимі реального часу.

У файловому режимі обмін міжбанківськими електронними розрахунковими документами здійснюється шляхом приймання-передавання документів, сформованих у файл. Тривалість технологічного циклу становить 15-20 хвилин.

У режимі реального часу кошти зараховуються на рахунок отримувача негайно, у момент надходження платежу від відправника до СЕП. Саме це є головною ознакою платіжних систем класу RTGS (real-time gross settlement systems, перевода больших сумм в реальном времени) згідно з міжнародною класифікацією.

Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні регулюються законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про поштовий зв'язок", іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" НБУ створює, координує та контролює створення платіжних систем.

В Україні можуть створюватися внутрішньодержавні банківські та небанківські платіжні системи.

Внутрішньодержавні банківські платіжні системи: системи міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та внутрішньобанківські платіжні системи.

НБУ створив та забезпечує функціонування системи міжбанківських розрахунків - Система електронних платежів (СЕП) та системи роздрібних платежів - Національна системи масових електронних платежів (НСМЕП).

Порядок діяльності платіжної системи визначається її правилами, встановленими платіжною організацією відповідної платіжної системи. Правила внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, мають бути узгоджені платіжною організацією цієї платіжної системи з Національним банком України.

Обов'язковою функцією, яку має виконувати платіжна система, є проведення переказу коштів.

Міжбанківський переказ коштів виконується в строк до трьох операційних днів.

Внутрішньобанківський переказ коштів виконується в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів. Переказ коштів здійснюється з використанням платіжних інструментів.

До платіжних інструментів відносяться документи на переказ (розрахункові документи, документи на переказ готівки, міжбанківські розрахункові документи, клірингові вимоги та інші) та спеціальні платіжні засоби (платіжні картки, мобільні платіжні інструменти тощо).

Оброблення та передача в межах України електронних та паперових документів на переказ, документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів та документів на відкликання можуть здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, що діють в Україні.

Міжнародні фінансові установи, зокрема Банк міжнародних розрахунків та Європейський центральний банк, визнають провідну роль платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи) для підтримки фінансової стабільності країни. З огляду на це та з метою сприяння безперервному та ефективному функціонуванню платіжних систем центральні банки світу розпочали здійснювати нагляд (оверсайт) за платіжними системами.

НБУ для визначення основних засад політики щодо здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами, що функціонують в Україні, схвалив Концепцію запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні (постанова Правління НБУ від 15.09.2010 № 426). Належне виконання НБУ функції нагляду (оверсайта) за платіжними системами потребує розвитку національного законодавства. На сьогодні НБУ з метою відображення питань нагляду (оверсайта) за платіжними системами на рівні законів України та закріплення за ним відповідних повноважень підготував пропозиції щодо внесення змін до окремих законів України з врахуванням рекомендацій та стандартів, що розроблені міжнародними фінансовими організаціями.

Здійснення НБУ нагляду (оверсайта) за платіжними системами сприятиме надійному та ефективному функціонуванню платіжних систем, виявленню та попередженню проявів ризиків у платіжних системах, захисту інтересів користувачів платіжних систем та підтримки довіри до платіжних систем з метою поширення безготівкових розрахунків.

Учасники СЕП

01.10.2011

01.01.2012

Всього установ, з них:

759

694

банки України

175

175

філії банків України

518

453

органи Державної казначейської служби України

28

28

установи Національного банку України

37

37

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

1

1

У 2011 році 91 учасник СЕП (13 % від загальної кількості учасників СЕП) виконував початкові платежі в режимі реального часу.

У 2011 році учасниками СЕП здійснено 332 865 тис. початкових платежів та надіслано електронних розрахункових повідомлень на суму 10 319 654 млн. грн., що на 1 % менше за кількістю та на 30 % більше за сумою, ніж у 2010 році.

Більшість початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень була надіслана до СЕП банками України - 306 950 тис. документів (92,22 % від їх загальної кількості).

У 2011 році частка початкових платежів за сумою платежу до 1 тис. грн. становила 67 % від загальної кількості початкових платежів. Сума цих трансакцій становила менше ніж 1 % від загальної суми проведених через СЕП початкових платежів за цей період.

Учасники системи, ураховуючи свої потреби, самостійно вирішують те, працювати їм за окремим чи консолідованим кореспондентським рахунком.

Найбільшим попитом серед учасників СЕП користувалася третя модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, за якою юридична особа має консолідований кореспондентський рахунок і внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему, яка забезпечує проведення переказу коштів між філіями банку та взаємодію із СЕП для здійснення міжбанківського переказу коштів філіями банку. У 2011 році учасники СЕП, які працювали за цією моделлю, провели 178 297 тис. початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень (54 % від загального обсягу), що на 7 127 тис. (на 3,8 % ) менше, ніж у 2010 році.

У 2011 році в середньому за день оброблялося 1 331,5 тис. початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 41 279 млн. грн., у тому числі:

- у файловому режимі - 1 330 тис. початкових платежів і електронних розрахункових повідомлень на суму 35 805 млн. грн., що менше на 1 % за кількістю та на 26 % за сумою більше, ніж у 2010 році;

- у режимі реального часу - 1,5 тис. початкових платежів і електронних розрахункових повідомлень на суму 5 474 млн. грн., що відповідно на 50 % за кількістю та на 72 % за сумою більше, ніж у 2010 році.

Середньоденний залишок коштів на рахунках учасників СЕП становив 24,2 млрд. гривень. Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників СЕП становив 1,7.

Аналіз статистичних даних роботи СЕП щодо переказу коштів між банками свідчить про те, що система протягом 2011 року успішно виконувала покладені на неї функції державної системи міжбанківських розрахунків, задовольняла потреби її учасників у переказі коштів, забезпечувала максимальну швидкість, прозорість, високий рівень безпеки та надійності проведення платежів.

СЕП побудовано як деревоподібну мережеву структуру. Нижчий рівень - банки.

Середній рівень - РРП - підрозділ регіонального управління НБУ, що обслуговує в СЕП банки-учасники СЕП відповідного регіону.

Верхній рівень - ЦПР - організовує функціонування СЕП в цілому та керує роботою РРП.

Загальна архітектура СЕП

Загальна архітектура СЕП

Відповідальність прямих учасників - фінансова й технічна - розповсюджується на установи, для яких вони є посередниками.

Користувачами можуть бути банки-нерезиденти на основі договорів з НБУ.

Безпосередньо клієнтів комбанків СЕП не обслуговує. Розподіл фінансових ризиків для СЕП:

1. Кредитний ризик в СЕП усунуто, оскільки фактична передача коштів отримувачу здійснюється тільки після списання коштів з рахунку відправника та зарахування їх на рахунок банку одержувача.

2. Ризик ліквідності в системі знижено за допомогою зарахування коштів, що надходять на рахунок банку в режимі реального часу;

3. Заборона овердрафту на коррахунках банків та усунення двох інших видів (розрахунків та часовий) фінансового ризику знижують можливість розповсюдження ризику в системі, тобто обмежують системний ризик.

Система забезпечує потреби банків у виконанні міжбанківських розрахунків з наданням їх робочого часу не менш 14 годин протягом банківського дня відповідно до "Регламенту функціонування мережі розрахункових палат України та їх взаємодії з банками-учасниками системи електронних платежів".

Вартість трансакції для комбанку, як учасника СЕП, залежить від кількості платіжних документів та загального обсягу платіжної інформації, що передаються через СЕП в місяць.

Комбанк встановлює с РУ НБУ відносини, тобто укладає угоду про відкриття (суб)коррахунку.

Схема бухгалтерських проводок внутрішньо-регіональних платежів по кредитовому платіжному документу

Схема бухгалтерських проводок внутрішньо-регіональних платежів по кредитовому платіжному документу

Системи електронних міжбанківських розрахунків можуть використовувати один з двох підходів до обслуговування рахунків учасників:

1. усі абоненти (й рахунки у системі) рівноправні, та їх дії (трансакції) ніяк не корелюють один з одним;

2. у розрахунках безпосередньо беруть участь тільки головні банки, а їх філії виконують розрахунки через головні банки.

Об'єднання коштів кількох банківських установ з наданням можливості їх сумісного використання називається в СЕП консолідованим коррахунком.

Схема бухгалтерських проводок міжрегіональних платежів

Схема бухгалтерських проводок міжрегіональних платежів

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси