Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Встановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних...Економічні нормативи регулювання діяльності банківКонтроль за дотриманням економічних нормативів, розрахованих на...Порядок дотримання спеціальних значень економічних нормативів,...Економічні нормативи капіталу банкуУстановлення для банку підвищених економічних нормативів.Державний контроль за дотриманням пруденційних нормативівРегулятивний капітал банку, його структура, функціїРегулятивний капітал банку: призначення та порядок визначенняСтруктура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів

Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку на постійній основі.

Розрахунок економічних нормативів банки (юридичні особи) проводять на підставі щоденних балансів. При цьому звітними є дані про дотримання економічних нормативів, що розраховані:

за щоденними розрахунками: нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банку (НІ), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

за формулою середньозваженої величини (за місяць): нормативи співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), миттєвої ліквідності (Н4), інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), загальної суми інвестування (Н12);

станом на 1-ше, 11-те та 21-те число кожного місяця: нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6).

Якщо за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки встановлено факти невиконання банками економічних нормативів, то до банків мають застосовуватися заходи впливу.

Інформація про дотримання встановлених економічних нормативів подається банками до територіальних управлінь Національного банку (Департаменту безвиїзного банківського нагляду) разом із формами статистичної звітності. Вимоги щодо порядку складання та подання банками форм статистичної звітності регламентують "Правила організації статистичної звітності, що подається банками до Національного банку України".

Форми статистичної звітності банків поділяються на щоденні, щодекадні, щомісячні, квартальні та річні.

До щоденної форми звітності належить форма "Баланс банку". Разом із щоденним балансом надається відповідна інформація для розрахунку таких економічних нормативів, як: регулятивного капіталу банку (Н1); максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7); великих кредитних ризиків (Н8); максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9); максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10); інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11). До щодекадних форм звітності належать такі:

— "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках";

— "Звіт про структуру активів та пасивів за строками";

— "Звіт про активні операції банків".

Щодекади надається відповідна інформація для розрахунку таких економічних нормативів, як: адекватності регулятивного капіталу (Н2); поточної ліквідності (Н5); короткострокової ліквідності (Н6).

До щомісячних форм звітності належать такі:

— "Звіт про дотримання економічних нормативів";

— "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності";

— "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями";

— "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості";

— "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами";

— "Звіт про формування резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями банків";

— "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку";

— "Інформація про заборгованість держави перед банком";

— "Звіт про 20 найбільших кредиторів банку".

До квартальних форм звітності належать такі:

— "Інформація про вклади фізичних осіб у банках";

— "Звіт про афілійованих осіб банку";

— "Звіт про 20 найбільших учасників банку". До річних форм звітності належать такі:

— "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 % ";

— "Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності".

Економічний аналіз діяльності банків на підставі статистичної звітності здійснюють територіальні управління Національного банку (Департамент безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням банку.

Результати економічного аналізу діяльності кожного банку та висновки щодо його діяльності подаються територіальними управліннями до Департаменту безвиїзного банківського нагляду в строки, що встановлюються виконавчим директором — директором Дирекції з банківського регулювання та нагляду Національного банку.

Висновок щодо діяльності банку має містити загальну оцінку фінансового стану банку, а саме:

— аналіз показників діяльності банку порівняно з показниками діяльності групи банків, до якої цей банк належить;

— структуру капіталу;

— інформацію про подання банком документів щодо збільшення статутного капіталу, які перебувають на розгляді в територіальному управлінні;

— інформацію про якість активів та структуру зобов'язань;

— інформацію про структуру банківських доходів;

— інформацію про формування резервів під активні операції банків;

— інформацію про дотримання банком економічних нормативів (ліквідності, кредитного ризику, інвестування, відкритої валютної позиції) та нормативу обов'язкового резервування;

— аналіз статистичних форм звітності;

— основні відомості про проведені перевірки діяльності банку;

— обґрунтовані пропозиції територіального управління щодо подальшої діяльності банку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси