Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінюванняАУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІМЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯМетодичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітностіЗавдання та загальні процедури аудиту фінансової звітності
Особливості аудиту окремих форм звітностіМетоди аудиту фінансової звітності та критерії її оцінюванняАУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІОсновні відмінності формування статутного фонду підприємств різних...Звітність та аудит у сфері оплати праці
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Експрес-аудит фінансової звітності

Експрес-аудит, як правило, проводиться для швидкої оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. Для його здійснення використовується інформація не тільки бухгалтерського обліку, а й застосовується методика фінансового аналізу. В основному, експрес-аудит проводиться на тих підприємствах, з якими укладено договори на постійне консультативне обслуговування і проведення аудиту.

Аудитор починає експрес-аудит з порівняння даних фінансової звітності, а саме: Форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками і даними Головної книги та Форми № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) з даними за рахунками Головної книги (аналізу рахунків), а саме: рахунку 79 "Фінансові результати". За цим аудитор складає таблицю, до якої вносить дані статей Балансу, дані Головної книги у розрізі рахунків і субрахунків, порівнюючи з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками та регістрів синтетичного й аналітичного обліку, визначаючи відхилення між інформацією, наданою клієнтом і даними, виявленими аудитором при перевірці.

Одночасно проводиться аналіз показників фінансової звітності для з'ясування оцінки фінансового стану підприємства (табл. 7.1.1).

Таблиця 7.1.1. Алгоритм проведення експрес-аудиту фінансової звітності

Напрямок (процедура) аналізу

Показник

Інформаційне забезпечення (алгоритм розрахунку)

1. Оцінка стану та динаміки економічного потенціалу

1.1.

Оцінка майнового стану

І.Сума засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, грн; 2.Вартість основних засобів (ОЗ), грн;

3.Коефіцієнт зносу основних засобів (ОЗ), грн

Підсумок Форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (рядок 280 або 1300)

Форма № 1 (рядок 031 — 032) або (рядок 1011-1012)

Сума зносу (рядок 032 або 1012) /вартість ОЗ *100

Напрямок (процедура) аналізу

Показник

Інформаційне забезпечення (алгоритм розрахунку)

І.Сума власного капіталу

Власний капітал + довгострокові

Оцінка фінансового стану

підприємства;

пасиви — необоротні активи

1.2.

2.Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу; 3.Коефіцієнт покриття

Залучений капітал / власний капітал Поточні активи / поточні зобов'язання

Наявність у

1. Збитки;

Форма № 1 (рядок 350 або 1420)

1.3.

Балансі "хворих" статей

2. Кредити та позики, які

Форма № 1, Форма № 5

не погашені в строк

2. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності

1.Прибуток, грн;

Форма № 2 Звіт про фінансовий стан (Звіт про сукупний дохід) (різні рядки прибутку)

2.1.

Оцінка прибутковості

2.Рентабельність продукції;

3.Рентабельність основної діяльності

Прибуток від операційної діяльності

/ дохід (виручка) від реалізації * 100 Прибуток від операційної діяльності / витрати на виробництво продукції *

100

Оцінка динамічності

І.Темп росту валового

Форма № 2 (у динаміці)

2.2.

прибутку від реалізації, %; 2.Темп росту прибутку, %

Форма № 2 (у динаміці)

Оцінка ефективності використання

економічного потенціалу

1.Рентабельність активів,

Прибуток від звичайної діяльності /

%;

підсумок середнього балансу * 100

2.3.

2.Рентабельність власного

Прибуток від звичайної діяльності /

капіталу, %

середній власний капітал * 100

Оцінка ринкової інвестиційної діяльності

1. Цінність акції;

Ринкова ціна акції / дохід від акції

2.4.

2.Рентабельність акції;

Дивіденди з акції / ринкова ціна акції

3. Коефіцієнт котирування акції

Ринкова ціна акції / облікова ціна акції

Особливості аудиту різних форм звітності

За цим питанням зупинимось тільки на особливостях аудиту двох форм фінансової звітності:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2.

Для перевірки та узгодженості показників за іншими формами звітності можливо скористатися інформацією, наданою у Додатках Н (по 2012 рік включно) та Н.1 (зі звітності за 1-й квартал 2013 р.)

Особливості аудиту (аудиторські прийоми) правильності складання Балансу наступні:

1. Методика формування показників Балансу повинна відповідати вимогам НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [15] — для Балансів (Звітів про фінансовий стан), складених починаючи з 1-го кварталу 2013 року або П(С)БО 2 "Баланс" [19] — для Балансів, які складені за періоди по 2012 рік включно.

2. Дані статей Балансу на початок періоду повинні відповідати даним Балансу на кінець попереднього періоду. При зміні наступного Балансу на початок року у порівнянні із звітними даними за попередній рік повинні бути надані відповідні пояснення.

3. Дані статей Балансу на кінець звітного періоду повинні бути підтверджені результатами інвентаризації.

4. Суми статей Балансу по розрахунках з фінансовими, податковими органами, установами банків повинні бути звірені з ними і бути тотожними.

5. Дані Балансу на кінець звітного періоду повинні відповідати оборотам і залишкам за рахунками Головної книги на кінець звітного періоду.

При перевірці Звіту про фінансові результати необхідно застосовувати наступні аудиторські процедури:

6. Методика формування показників Звіту про фінансові результати повинна відповідати вимогам НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [15] — для Звітів про фінансові результати (Звітів про сукупний дохід), складених починаючи з 1-го кварталу 2013 року або П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" [20] — для Звітів про фінансові результати, які складені за періоди по 2012 рік включно.

1. Перевірка наданого Звіту на арифметичну точність.

2. Складання пробного Звіту про фінансові результати (на підставі робочих документів по інших розділах аудиту).

3. Порівняння пробного Звіту про фінансові результати з наданим на перевірку та аналіз відхилень.

4. Перевірка розрахунку прибутковості акцій.

5. Перевірка відповідності даних Звіту про фінансові результати в частині даних за відповідний період минулого року.

6. У випадку зміни показників внаслідок виправлення помилок минулих періодів — ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність, адекватність внесених змін.

7. Узгодження певних показників Звіту про фінансові результати з даними Балансу.

Перевірку узгодженості показників проводять відповідно до існуючої методики. При виявлені викривлень (відхилень), аудитор проводить записи у робочі документи із зазначенням виявлених викривлень (відхилень).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси