Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Що собою являє амортизація основних фондів у податковому обліку і як...Що таке амортизація основних фондів у бухгалтерському обліку і як її...Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів
Прямолінійний методПрямолінійний методПрямолінійний метод
Метод прискореного зменшення залишкової вартості
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку амортизації основних засобів

Державна амортизаційна політика с важливим інструментом активізації інвестиційної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Розробка обґрунтованої амортизаційної політики дозволяє стимулювати зростання інвестицій, оновлення продукції та виробничого апарату.

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)-

Вартість, яка амортизується - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Знос необоротних активів - сума амортизації об'єкта необоротних активів з початку їх корисного використання.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

П(С)БО 7 "Основні засоби" містить п'ять методів нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискорене зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий. Дозволяється також використовувати норми нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством.

Припустимо, що на підприємстві первісна вартість столярного верстата визначена в сумі 120000,00 гри., а ліквідаційна вартість - в сумі 8000,00 гри. У технічній документації на верстат указано, що його продуктивність -1000 виробів на годину, а гранична кількість виробів до настання повного зносу верстата - 10 000 000 шт. Комісія з приймання в експлуатацію даного верстата визначила, що термін його корисної експлуатації має скласти 12 років, а економічна служба, виходячи з практики використання аналогічного устаткування, визначила, що даний верстат має цілком морально застаріти через 8 років його корисної експлуатації. В зв'язку з цим комісією було прийняте рішення, що вартість верстата, яка підлягає амортизації, дорівнює 112000,00 гри., а термін корисної експлуатації дорівнює 8 рокам.

Прямолінійний метод

Суть даного методу полягає в рівномірному (прямолінійному) розподілі вартості, яка амортизується на протязі терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів. У цьому випадку необхідно спочатку визначити норму амортизації, а потім і суму амортизації за місяць. Норма амортизації може бути визначена річна, квартальна і місячна. Оскільки П(С) БО 7 рекомендує амортизацію нараховувати щомісяця, то і норму амортизації краще розраховувати місячну. Розраховується норма амортизації за формулою:

НА = 1:КП.

де НА - норма амортизації,

КП - кількість періодів корисного використання (експлуатації), що входять до терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів. За умовою нашого приклада місячна норма амортизації столярного верстата на умовному підприємстві буде дорівнювати:

НА = 1:96 місяців = 0,0104167.

Тепер можна визначити суму амортизації за формулою:

СА = ВПА х НА,

де СА - сума амортизації (у даному випадку за місяць),

ВПА - вартість, що підлягає амортизації. Отже, сума амортизації верстата за один місяць дорівнює:

СА = 112000,00грн. х 0,0104167 = 1166,67грн. У бухгалтерському обліку нарахована амортизація верстата, що бере участь в основному виробництві підприємства, відобразиться так: Дт 23, Кт 131 на суму 1166,67 грн.:

Метод зменшення залишкової вартості

За даним методом здійснюється щорічне зменшення залишкової вартості на суму річної амортизації, що визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року чи первісної вартості на дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею і результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від розподілу ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

Як бачимо, в даному випадку у відмінності від попереднього, визначається річна, а не місячна норма амортизації і визначається вона по досить складній формулі:

де, РНА - річна норма амортизації, ТКЕ — термін корисної експлуатації, ЛВ ~ ліквідаційна вартість, ПВ - первісна вартість.

Наступна відмінність даного методу від прямолінійного полягає в тому, що на норму амортизації збільшується первісна вартість, а не амортизована вартість, причому тільки в перший рік нарахування амортизації (корисного використання (експлуатації), а в наступні роки на норму амортизації збільшується залишкова вартість об'єкта основних засобів на початок відповідного (звітного) року. Припустимо, що було прийняте рішення про амортизацію придбаного столярного верстата методом зменшення залишкової вартості. Визначаємо річну норму амортизації на рік.

Оскільки норму амортизації ми визначили річну, то й суму амортизації спочатку ми одержимо так само річну. Формула розрахунку буде наступною:

СА(р) =ПВхНА,

де СА (р) - сума амортизації (у даному випадку за рік), ПВ - первісна вартість.

Отже, сума річної амортизації верстата, відповідно до умов приклада № 1, за умови нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості, буде дорівнювати:

СА(р) = 120000,00 х 0,2871657 - 34459,88 грн. Місячна сума амортизації визначається шляхом розподілу річної суми амортизації на 12:

СА=СА (р) /12 місяців. СА = 34459,88/12 - 2871,66грн.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси