Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУСтруктура і побудова апарату оптового підприємстваЗагальна побудова облікового процесуМережеві технології в організації роботи облікового апаратуОрганізаційні регламенти праці облікового апарату та методика їх...Нормування праці та визначення чисельності облікового апарату. Поділ...ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ"Система категорій" і "категоріальний апарат": дві іпостасі...Поняття структури організації та принципи її побудовиПринципи ефективної побудови організаційних структур управління...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Побудова структури облікового апарату

Обліковий процес здійснюється в бухгалтерії та інших функціональних підрозділах апарату управління, що потребує чіткого визначення завдань і функцій як кожного з цих підрозділів, так і окремих посадових осіб. Із цією метою слід побудувати організаційно-функціональну модель бухгалтерії та інших підрозділів. Для організації обліку господарської діяльності як функцій управління необхідно визначити структурні підрозділи, їх завдання, побудувати організаційну структуру бухгалтерської служби, регламентувати роботу облікового апарату (положення про бухгалтерію, графіки виходу на роботу тощо), процеси обліку, контролю, аналізу (інструкції з обліку матеріалів, коштів та ін.), технології цих процесів на ПК (наприклад, робочі інструкції оператора з окремих завдань обліку).

Зазначені види організації обліку і є організаційним забезпеченням цієї функції управління. Отже, організаційне забезпечення обліку - це структура облікового апарату, зміст його завдань і функцій, регламентація облікового, контрольного й аналітичного процесів та роботи самого апарату.

Організаційна побудова апарату бухгалтерської служби — це форма поділу та кооперування праці, яка передбачає розподіл усього комплексу облікових, контрольних та аналітичних робіт між виконавцями. Є дві форми організаційної побудови апарату облікової служби: централізована і децентралізована.

У централізованій формі весь апарат облікової служби як методично, так і адміністративно підпорядкований одному керівнику - головному бухгалтеру (головному економісту). У децентралізованій формі організаційної побудови частина апарату з методичних питань підпорядкована одній особі - головному бухгалтеру, а з адміністративних - господарському керівникові (начальнику цеху, виробництва і т. ін.).

Організаційна побудова апарату облікової служби залежить від структури. Структура апарату бухгалтерії виражає форму організації виконавців, безпосередньо зайнятих бухгалтерським обліком, контролем і аналізом господарської діяльності у системі управління. На форму організаційної побудови та структуру апарату облікової служби впливають такі фактори:

обсяг виробництва;

загальна чисельність працюючих;

кількість структурних підрозділів; види діяльності;

характер організації технології виробництва;

характер функціональних обов'язків;

кількість філій (дочірніх господарств).

Значний вплив на структуру апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу мають поширення економічних зв'язків, процеси централізації, розвиток форм внутрішньогосподарської самостійності виробничих підрозділів тощо. На побудову структури апарату облікової служби впливає також застосування автоматизації, тобто використання ЕОМ.

В умовах господарських формувань структура апарату облікової служби має відображувати специфічні умови технології й організації управління виробництвом і відповідати таким вимогам:

виключати елементи дублювання та паралелізму; бути максимально простою;

регламентувати чисельність на основі норм керованості;

враховувати досягнення науки і техніки;

відповідати досягненням наукової організації праці;

забезпечувати самостійність та повноцінність кожного підрозділу.

Варіантом децентралізованої форми організацій бухгалтерської служби є поділ на фінансову та внутрішньогосподарську (управлінську) бухгалтерію. В апараті облікової служби створюються здебільшого самостійні підрозділи у вигляді груп, секторів, підвідділів, бюро тощо. У цих підрозділах організація робіт здійснюється за такими принципами поділу праці: оперативно-виробничим;

функціональним.

Оперативно-виробничий принцип організації розподілу облікової праці застосовується, коли структурні підрозділи створюються за топологічною ознакою: сектор обліку оплати праці, сектор обліку матеріалів та ін. Цей принцип поділу облікової праці характерний для ручного варіанта та варіанта в разі використання ПК.

Функціональний принцип поділу облікової праці потребує такого формування структурних підрозділів, коли групи, сектори утворюються за ознаками однорідності роботи - приймання документів, таксування тощо. Цей принцип застосовують у разі використання ПК.

У великих господарствах (об'єднаннях, асоціаціях та ін.) самостійними підрозділами бухгалтерської служби можуть бути:

сектор (або група) методології обліку, контролю та аналізу;

контрольно-ревізійна група (сектор);

група (сектор) економічного аналізу;

група (сектор) фінансової звітності тощо.

Розрізняють три типи організаційних структур апарату бухгалтерського обліку: лінійну або просту, лінійно-штабну або ступінчасту і комбіновану або багатогранну.

Лінійна організація передбачає безпосереднє підпорядкування всіх виконавців керівникові

- головному бухгалтеру (головному економісту). Така організаційна побудова характерна для невеликих господарств, де чисельність працівників обліку, контролю та аналізу не перевищує 10—12 осіб (рис. 4.1).

Лінійна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку

Рис. 4.1. Лінійна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку

При лінійно-штабній організації структури апарату бухгалтерського обліку створюються проміжні ланки — сектори (підрозділи), які об'єднують групи. За такого варіанта організаційної побудови розпорядження головного бухгалтера передається старшому бухгалтеру сектора, який, у свою чергу, передає його керівникові групи. Така організаційна побудова структури характерна для більшості господарств, де бухгалтерський апарат налічує 10—12 осіб (рис. 4.2).

Лінійно-штабна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку

Рис. 4.2. Лінійно-штабна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку

Комбінований тип організаційної побудови передбачає передачу частини прав головного бухгалтера (головного економіста) керівникам секторів (підвідділів) (рис. 4.3).

Орієнтовна структурна побудова апарату бухгалтерської служби комбінату за комбінований функціональним типом

Рис 4.3. Орієнтовна структурна побудова апарату бухгалтерської служби комбінату за комбінований функціональним типом

Одним із важливих елементів розробки структури апарату бухгалтерського обліку є формування системи посад. В основу вибору посад покладено характер, склад та обсяг функцій, які виконуватиме працівник у цій організації. Службова посада є первинним елементом структури. Система відібраних посад має повністю відповідати вимогам та відображувати прийняту структуру апарату бухгалтерського обліку і бути засобом ефективного використання людського потенціалу та сприяти цілям управління. Істотні зміни у поділ та кооперування праці вносять такі елементи організації як застосування ПК.

Виробничо-організаційна структура великих господарств - об'єднань, агрохолдингів, концернів тощо - має значний вплив на бухгалтерську службу, її побудову. Розрізняють три форми організаційної побудови таких господарств:

1) підприємства мають госпрозрахункову самостійність, утворюють систему дочірніх підприємств (філій);

2) підприємства є внутрішньогосподарськими підрозділами і працюють на засадах внутрішньогосподарського розрахунку, підряду або оренди;

3) використовується мішана система відносин.

Для першого типу характерна децентралізована організація побудови апарату бухгалтерських служб. На кожному з цих підприємств бухгалтерський облік має закінчену систему з балансовим завершенням робіт та складанням фінансової звітності. При цьому створюється центральна бухгалтерія, де здійснюють зведення витрат та консолідаційний баланс.

Другий тип децентралізованого обліку застосовують в об'єднаннях, асоціаціях, коли дочірні підрозділи (філії) або господарства втратили права юридичної особи, але зберегли внутрішньогосподарську самостійність. У такому разі в бухгалтерії головного господарства здійснюють бухгалтерський облік усіх господарських підрозділів, кожного зокрема, виконують зведений облік. У філіях ведуть тільки оперативний облік витрат та деякі операції з контролю за поточними операціями для оперативного керівництва.

Незважаючи на відмінності у побудові бухгалтерського обліку в окремих типах об'єднань (фірм, асоціацій тощо) бухгалтерія є самостійною структурною одиницею управління. Залежно від обсягів облікових, контрольних та аналітичних робіт, віддаленості окремих дочірніх (філій) та інших підрозділів, а також інших факторів можлива така побудова структури апарату служби: обліково-контрольна група, сектор обліку з підрозділом на групи, бухгалтерія із самостійною структурою.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси