Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА...Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах. №79)ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ОБЛІК ДОХОДІВ (ЗБИТКІВ) І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ...Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності
Порядок формування та облік собівартості реалізованої готової...Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) (рах. №90)Калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг) на...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік фінансових результатів, капіталу та інших пасивів

Облік доходів та результатів діяльності

Для обліку доходів і результатів діяльності у діючому Плані рахунків передбачені такі рахунки і субрахунки 7-го класу (табл.1.43).

Таблиця 1.43. Рахунки та субрахунки, які призначені для обліку доходів

Номер і найменування рахунку

Номер і найменування субрахунку

70 "Доходи від реалізації"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

704 "Вирахування з доходу"

71 "Інший операційний дохід"

710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"

718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

72 "Дохід від участі у капіталі"

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"

722 "Дохід від спільної діяльності"

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства"

73 "Інші фінансові доходи"

731 "Дивіденди одержані"

732 "Відсотки одержані"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

74 "Інші доходи"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

742 "Дохід від відновлення корисності активів"

744 "Дохід від поопераційної курсової різниці"

745 "Дохід від безкоштовно одержаних активів"

746 "Інші доходи "

76 "Страхові платежі

За видами страхування

79 "Фінансові результат"

791 "Результат операційної діяльності"

792 "Результат фінансових операцій"

793 "Результат іншої діяльності"

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємства. Склад доходів і порядок їх визнання визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

По кредиту рахунків цього класу, окрім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року відображається сума загального доходу разом з сумою непрямих податків (обов'язкових платежів)- це ПДВ акцизний податок, які включені в ціну продажу, по дебету - щомісячне відображення сум непрямих податків (обов'язкових платежів), щомісячне або щорічне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

На рахунку 76 "Страхові платежі" узагальнюється інформація про надходження страхових платежів і їх повернення страхувальникам з щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Облік доходів відображають на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності", як показано в таблиці 1.44.

Таблиця 1.44. Кореспонденція рахунків з обліку доходів та фінансових результатів

Кореспонденція рахунків з обліку доходів та фінансових результатів

Облік собівартості реалізованої продукції, робіт та послуг

Основні вимоги до визнання, складу і оцінки витрат викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Цим П(С)БО та діючим Планом рахунків передбачено, що рахунки класу 9 "Витрати діяльності" застосовуються для відображення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, а також витрат інвестиційної, фінансової діяльності, і витратах на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.

Підприємства та організації, що використовують в обліку рахунки класу 9 "Витрати діяльності", відображають витрати підприємств на таких рахунках і субрахунках (табл. 1.45).

Таблиця 1.45. Рахунки та субрахунки, які застосовують для обліку витрат діяльності

Номер і найменування рахунку

Номер і найменування субрахунку

90 "Собівартість реалізації"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

902 "Собівартість реалізованих товарів"

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

904 "Страхові виплати"

91 "Загально-виробничі витрати"

По дебету цього рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту - щомісячне, по відповідному розподілу, списання на рахунок 23 "Виробництво" і рахунок 90 "Собівартість реалізації"

92 Адміністративні витрати"

Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства

93 "Витрати на збут"

Витрати, пов'язані із збутом (реалізацією) продукції, товарів, робіт і послуг

94 ""Інші витрати операційної діяльності"

940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

941 "Витрати на дослідження і розробки"

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

946 "Втрати від знецінення запасів"

947 "Недостачі і втрати від псування цінностей"

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

951 "Відсотки за кредит"

952 "Інші фінансові витрати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"

962 "Втрати від спільної діяльності"

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"

97 "Інші витрати"

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

972 "Втрати від зменшення корисності активів"

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій".

976 "Списання необоротних активів"

977 "Інші витрати діяльності"

98 "Податок на прибуток"

По дебету рахунків цього класу відображаються суми витрат, по кредиту - списання суми витрат наприкінці звітного року або щомісячно на рахунок 79 "Фінансові результати".

Собівартість реалізованих товарів визначається за П(С)БО 9 "Запаси".

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, перерозподілених постійних загальновиробничих витрат і наднормативних виробничих витрат.

Витрати пов'язані з певною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг), діляться на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Вони с витратами періоду і списуються на фінансові результати.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси