Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та...Методика відображення доходів і витрат у регістрах бухгалтерського...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАДЗВИЧАЙНОЇ...Облік формування доходів, витрат і результатів діяльностіЗагальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходівЗагальні принципи відображення в бухгалтерському обліку витратБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТПорядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку...Відображення витрат на робочу силу на рахунках бухгалтерського облікуБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ ТА...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат

Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо.

Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Нараховані доходи і витрати та фактично отримані доходи або сплачені витрати, а також доходи і витрати, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, обліковуються на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках.

Нараховані доходи і витрати обліковуються за відповідними рахунками 1, 2,3-го класів у кореспонденції з рахунками 6-го та 7-го класів. Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця – лише активні або пасивні відповідно.

Нарахування процентних доходів за операціями в національній валюті відображається такими бухгалтерськими проводками:

Д-т Рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за 1,2, 3-м класами

К-т Рахунки для обліку процентних доходів за 6-м класом

Нарахування комісійних та інших доходів за операціями в національній валюті відображається такими бухгалтерськими проводками:

Д-т Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за 3-м класом

К-т Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за 6-м класом

Отримання банком коштів за раніше визнаними нарахованими доходами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Д-т Рахунки для обліку грошових коштів

Д-т Поточні рахунки

К-т Рахунки для обліку нарахованих доходів за 1,2, 3-м класами

У разі отримання коштів у сумі, більшій, ніж визнано за рахунками нарахованих доходів на певну дату, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Д-т Рахунки для обліку грошових коштів

Д-т Поточні рахунки

К-т Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за 3-м класом К-т 3600 П "Доходи майбутніх періодів" (на суму доходів, що отримані авансом та належать до майбутніх звітних періодів)

У такому разі банк щомісяця визначає суму доходу, що належить до звітного періоду, здійснюючи такі бухгалтерські проводки:

Д-т 3600 П Доходи майбутніх періодів

К-т Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за 6-м класом

Нарахування процентних витрат за фінансовими інструментами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Д-т Рахунки для обліку процентних витрат за 7-м класом

К-т Рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за 1, 2, 3-м класами

Нарахування комісійних та інших витрат за операціями в національній валюті інструментами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Д-т Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за 7-м класом

К-т Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за 3-м класом

Попередня оплата (аванс) комісійних та інших витрат відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Д-т 3500 А Витрати майбутніх періодів

К-т Рахунки для обліку грошових коштів

К-т поточні рахунки

Банк кожного місяця визначає суму витрат, що належить до звітного періоду, та здійснює такі бухгалтерські проводки:

Д-т Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за 7 класом

Д-т Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за 3-м класом (якщо банк визнає витрати згідно з принципом нарахування) К-т 3500 А Витрати майбутніх періодів

Витрати на утримання персоналу (нарахування та сплата заробітної плати та прирівняних до неї платежів, нарахування та утримання обов'язкових зборів) банки відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до вимог чинного законодавства України та облікової політики банку. У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються такими проводками:

а) нарахування заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат) протягом місяця:

Д-т 7400 А Основна і додаткова заробітна плата

Д-т 7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

Д-т 7409 А Інші витрати на утримання персоналу

Д-т 3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

К-т 3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

б) виплата заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат):

Д-т 3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

К-т 1001 А Банкноти та монети в касі банку

К-т 1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

К-т 2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб

К-т 2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Нарахування збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відображається такими проводками:

Д-т 7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

К-т 3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Банки формують резерви під знецінення заборгованості за кредитами, втрат від знецінення цінних паперів у портфелях на продаж та до погашення, під заборгованість за нарахованими доходами, під іншу сумнівну дебіторську заборгованість, яка визначається у цей звітний період.

Створення резервів – це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості його операцій.

Приклад

Формування спеціального резерву під заборгованість за нарахованими доходами відображається такими бухгалтерськими проводками:

Д-т 7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

К-т Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за 1, 2-м класами

Формування спеціального резерву під заборгованість за кредитами відображається бухгалтерськими проводками:

Д-т 7701,7702 АП

К-т Рахунки для обліку резервів під заборгованість за кредитами банків та клієнтів за 1, 2-м класами

Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" та 3500 А "Витрати майбутніх періодів".

Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними рахунками 6-го та 7-го класів.

Порядок нарахування та визнання доходів і витрат за операціями, що здійснюються між структурними підрозділами банку, визначається банком самостійно з урахуванням загальних вимог. Крім того, залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між структурними підрозділами банку мають бути тотожними та не враховуються під час формування фінансового результату банку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси