Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Відкриття філій, відділень та представництв банків на території...Створення філії українського банку на території інших держав.Створення дочірніх банків, філій та представництв українських банків...Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення,...Філії та відділення іноземних організацій, які діють на території...
Відкриття філій, відділень та представництв банків на території...Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення,...Порядок відкриття уповноваженими банками кореспондентських рахунків в...ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІУмови відкриття поточного рахунка фізичній особі
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості відкриття філій та представництв іноземних банків на території України.

Іноземний банк матиме право на відкриття філії в Україні за таких умов:

— держава, в якій зареєстровано іноземний банк, належить до держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

— банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду;

— між Національним банком України та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстровано іноземний банк, укладено угоду про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов;

— мінімальний розмір приписного капіталу філії на момент її акредитації є не меншим 10 млн евро;

— наявність письмового зобов'язання іноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України.

Акредитацію філій іноземних банків в Україні здійснює Національний банк України. Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків та видачі банківської ліцензії.

Акредитація філії іноземного банку є підставою для здійснення нею банківської діяльності.

Для акредитації філії іноземного банку подаються:

— клопотання іноземного банку про відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження на території України;

— документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку в державі його походження;

— рішення уповноваженого органу іноземного банку про відкриття філії;

— положення про філію, затверджене уповноваженим органом іноземного банку;

— відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і головного бухгалтера філії іноземного банку;

— копія статуту іноземного банку;

— підтверджена незалежним аудитором фінансова звітність іноземного банку за три останні роки;

— письмовий дозвіл на відкриття філії іноземного банку в Україні, виданий державним або іншим уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано іноземний банк, або письмове запевнення іноземного банку про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

— повідомлення уповноваженого наглядового органу іноземної держави про здійснення нагляду за діяльністю іноземного банку;

— письмове зобов'язання іноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з діяльністю його філії на території України;

— документи, що підтверджують внесення коштів у розмірі приписного капіталу філії;

— копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію філії іноземного банку, що встановлюється Національним банком України.

Діяльність філії іноземного банку повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України здійснює регулювання діяльності та встановлює економічні нормативи для філій іноземних банків відповідно до вимог законодавства України.

Національний банк України має право відмовити в акредитації філії іноземного банку за таких підстав:

— подані документи не відповідають вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

— приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам Національного банку України;

— кандидатури керівника та головного бухгалтера філії не відповідають вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України щодо професійної відповідності та ділової репутації;

— в іноземного банку виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів чи потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.

Національний банк України приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації філії іноземного банку протягом трьох місяців з моменту подання всіх необхідних документів. Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

Національний банк України має право вводити тимчасову адміністрацію та ініціювати процедуру ліквідації філії іноземного банку у порядку, передбаченому законодавством України.

Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 24) та "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень" іноземні банки мають право відкривати представництва на території України. Перелік чинних представництв іноземних банків на території України станом на 1 квітня 2008 р. наведено в дод. 7.

Національний банк України здійснює акредитацію представництв іноземних банків на території України в порядку та на умовах, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України. Акредитація представництва іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Для акредитації представництва іноземного банку подаються такі документи:

— клопотання іноземного банку про акредитацію представництва за підписом уповноваженої особи;

— документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку;

— положення про представництво, затверджене уповноваженим органом іноземного банку;

— довіреність керівнику представництва від іноземного банку на здійснення представницьких функцій;

— копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію представництва.

Національний банк України може відмовити в акредитації представництва іноземного банку в разі порушення порядку акредитації, невідповідності поданих документів вимогам законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, недостовірності наданої інформації або перевищення повноважень щодо сфер діяльності представництва.

Рішення про акредитацію або відмову в акредитації представництва іноземного банку Національний банк України приймає протягом одного місяця з моменту подання всіх необхідних документів. Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

Іноземний банк зобов'язаний повідомляти Національний банк України про зміни документів або відомостей, які надавалися для акредитації філії та представництва іноземного банку. Внесення змін має бути підтверджено відповідними документами.

Офіційні документи, що подаються Національному банку України, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси