Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Завдання адміністративного судочинстваАДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВОМова, якою здійснюється адміністративне судочинствоОснови адміністративного права і адміністративного судочинства УкраїниПризначення Кодексу адміністративного судочинстваЗавдання адміністративного судочинства. Принципи адміністративного...Характеристика стадій адміністративного судочинстваАдміністративне судочинство ФРНЗаконодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне...ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Адміністративне судочинство в Україні

Повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства визначає Кодекс адміністративного судочинства України.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері - публічно-правових відносин від порушень із боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Адміністративне судочинство здійснюється адміністративними судами. До них можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. Кожному гарантується право на захист його прав, свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена та права на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України. Адміністративне судочинство здійснюється в адміністративних судах за таких принципів: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; 4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі; 5) гласність і відкритість адміністративного процесу; 6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду; 7) обов'язковість судових рішень1.

Таким чином, адміністративне судочинство в Україні здійснюється адміністративними судами у випадках коли необхідний захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Порядок розгляду справ адміністративної юрисдикції, звернення до адміністративних судів і здійснення адміністративного судочинства регулюється Кодексом адміністративного судочинства України.

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

1. Сформулюйте поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою.

2. Розгляньте державну службу в Україні: поняття, правовий статус державних службовців.

3. Яким на Вашу думку є поняття, предмет і метод адміністративного права України?

4. Визначте систему і джерела адміністративного права.

5. Охарактеризуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення.

6. Проаналізуйте адміністративні правовідносини та адміністративне деліктне право.

7. Дайте поняття адміністративної відповідальності.

8. Якими є на Вашу думку поняття та види адміністративних стягнень?

9.В чому полягають основи адміністративного процесу?

10. Які Вам відомі органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?

11. Розкрийте стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

12. В чому суть адміністративного судочинства в Україні?

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси