Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська...Аудит дебіторської заборгованості
Методика аудиту дебіторської заборгованостіЗміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська...Аудит дебіторської заборгованості
План і програма аудиту дебіторської заборгованостіЗміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська...Аудит дебіторської заборгованості
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Мета, предмет і об'єкти аудиту дебіторської заборгованості

Мета аудиту дебіторської заборгованості — підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку та своєчасність розрахунків з дебіторами, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Предмет аудиту дебіторської заборгованості — господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства з дебіторами, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту дебіторської заборгованості можуть бути:

1)Елементи облікової політики:

- П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку розрахунків з дебіторами;

- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку дебіторської заборгованості;

- порядок проведення інвентаризації розрахунків;

- порядок нарахування резерву сумнівних боргів;

- форми бланків документів, регістрів обліку, звітності;

- форми бланків векселів, цінних паперів;

- терміни подання документів до бухгалтерії для пред'явлення рахунків, векселів.

2). Операції з обліку:

- розрахунків з покупцями та замовниками;

- розрахунків за претензіями та відшкодуваннями матеріального збитку;

- розрахунків з підзвітними особами підприємства;

- розрахунків за авансами виданими;

- розрахунків за іншими операціями;

- розрахунків з різними дебіторами;

- резерву сумнівних боргів;

- короткострокових векселів одержаних.

3). Записи в первинних документах, регістрах обліку та звітності.

4). Інформація про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів

Нормативно-правове забезпечення аудиту дебіторської заборгованості

Слід пригадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II, їхній перелік включає 16 документів);

2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами другої групи щодо дебіторської заборгованості є:

17) Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон / Наказ Мінфіну України № 59 від 13.03.98;

18) Порядок визначення розміру збитків від розкладання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей / Постанова КМУ № 116 від 22.01.96;

19) Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою / Постанова Правління НБУ № 210 від 06.06.13;

20) Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні / Закон України № 448/96-ВР від 30.10.96;

21) Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки / Указ Президента України № 436/95 від 12.06.95;

22) Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25.11.13;

23) Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 845 від 24.12.2013;

24) Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів / Постанова КМУ № 98 від 02.02.2011;

25) Про обіг векселів в Україні / Закон України № 2374-ІП від 05.04.01;

26) Про цінні папери та фондовий ринок / Закон України № 3480-ІУ від

23.02.06;

27) П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (Додаток С);

28) П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" (Додаток С)

29) П(С)БО 14 "Оренда" (Додаток С);

30) П(С)БО 15 "Дохід" (Додаток С);

31) П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (Додаток С);

32) П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" (Додаток С);

33) П)БО 24 "Прибуток на акцію" (Додаток с);

34) П)БО 34 "Платіж на основі акцій" (Додаток с).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси