Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття і списання основних засобівОблік вибуття основних засобів і нематеріальних активівБухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активівОблік вибуття автомобіля з підприємстваОблік іншого вибуття товарівОблік вибуття запасів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вибуття основних засобів

Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття, внаслідок продажу, бе30платної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Приймаючи рішення про списання основних засобів, підприємство повинно виходити з того, що активи, які належать до основних засобів, неможливо або економічно недоцільно відновляти, а також, якщо об'єкт не може бути реалі30ваний або переданий іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Визначенням непридатності основних засобів, неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту повинна займатися компетентна, постійно діюча комісія. її склад затверджується наказом по підприємству. До складу комісії залучається: заступник керівника підприємства, головний інженер, головний агроном, головний зоотехнік, інженер-будівельник, керівник відповідного структурного підрозділу, головний бухгалтер, особа на яку покладено відповідальність за збереження об'єкта.

До компетенції постійно діючої комісії входить безпосередній огляд технічного стану об'єкта, що підлягає списанню, вияснення конкретних причин списання об'єкта (знос, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварії та ін.). виявлення осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття об'єкта з експлуатації, внесення пропозицій щодо притягнення цих осіб до відповідальності, визначення використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, що списують, складання актів на списання об'єктів.

Чинні положення зобов'язують, щоб у висновку про технічний стан тракторів, комбайнів, самохідних шасі, автомобілів, зернозбиральних і спеціальних комбайнів до списання їх підприємствами, приймали участь органи держтехогляду. В актах на списання вказаних машин за згодою з висновком комісії ставиться підпис голови і печатка районної інспекції держтехнагляду. Списання машин і обладнання, що стали непридатними внаслідок аварії або стихійного лиха, проходить інакше. Рішення про їх списання приймають після проведення ретельного огляду комісією - інспектором держтехсіль-госпнагляду.

Акти на списання основних засобів вміщують в собі дані про первісну вартість об'єкта, суму накопиченого зносу за час експлуатації, вартість одержаних матеріальних цінностей у результаті ліквідації об'єкта, тобто в них є всі необхідні дані для складання бухгалтерських проводок.

У сільськогосподарських підприємствах використовуються такі акти на списання основних засобів: Акт на списання основних засобів (ф. №ОЗСГ-3); Акт на списання автотранспортних засобів (ф. ОЗСГ-4).

Акт на списання основних засобів (ф. №ОЗСГ-3) застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів), при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства (організації), затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т. ін.

Витрати зі списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розбирання будинків, споруд, демонтажу обладнання і ін. відображають в акті в розділі "Розрахунок результатів списання об'єктів". Форма Акта на списання основних засобів наведена на с. 379.

Форма Акта на списання основних засобів

Форма Акта на списання основних засобів

Акт на списання автотранспортних засобів (ф. №ОЗСГ-4) застосовується для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації. Рішення про списання автотранспортних об'єктів основних засобів приймає комісія, яку призначає керівник підприємства. Вона ж оформлює акт на списання.

Акт складається у двох примірниках, підписується комісією і затверджується керівником підприємства (організації") чи особою, на те уповноваженою. Перший примірник передається до бухгалтерії підприємства, яка відмічає вибуття об'єкта в інвентарній картці, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання цього об'єкта основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, отриманих у результаті ліквідації об'єкта.

Витрати зі списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від ліквідації автотранспортних засобів, відображають в розділі "Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)". Форма Акта на списання автотранспортних засобів наведена на с. 382.

На підставі відповідних документів (наряди, акти, тощо) реєструють витрати на ліквідацію об'єкта та виручку у вигляді вартості одержаних при цьому матеріалів, які згідно з накладними мають бути передані на склад під відповідальне зберігання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Реєстри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

Реалізація, ліквідація, бе30платна передача та передача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства оформляється слідуючими бухгалтерськими проводками (табл. 7.15).

Таблиця 7.15. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття основних засобів

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття основних засобів

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття основних засобів

Акт списання транспортних засобів

Акт списання транспортних засобів

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ ТА ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ

(причепа, напівпричепа)

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ ТА ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ
(причепа, напівпричепа)

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ ТА ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ
(причепа, напівпричепа)

Розрахунок результатів списання автомобіля

Розрахунок результатів списання автомобіля

Результати списання отримано збиток 771.36 грн

У картці 248 вибуття основних засобів відмічено "23" серпня 2011 р.

Головний (старший) бухгалтер Кочерго

Виведення нерухомості зі складу інвестиційної нерухомості здійснюється лише у разі зміни характеру використання нерухомості, що засвідчується:

1) початком використання її як операційної нерухомості;

2) початком підготовки її до продажу з переведенням об'єкта з інвестиційної нерухомості до складу запасів;

3) внаслідок продажу, передачі у фінансову оренду, ліквідації, до статутного капіталу.

У таблиці 7.16 наведено відображення операцій у системі рахунків з вибуття інвестиційної нерухомості.

Таблиця 7.16. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття інвестиційної нерухомості

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття інвестиційної нерухомості

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття інвестиційної нерухомості

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси