Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Інвентаризація грошових коштівЯке визначення грошовим коштам дає чинне законодавство України?Звіт про рух грошових коштівЩо відноситься до грошових коштів у дорозі?ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВАУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВРозкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до...Планування руху грошових коштів туристичних підприємств
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвентаризація грошових коштів

У строки, встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводять раптову ревізію каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що містяться в касі.

Залишок готівки в касі звіряють із даними обліку за касовою книгою. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт. У разі виявлення ревізією недостачі або лишку цінностей в касі в акті зазначають суму недостачі або лишку і обставини їх виникнення.

В умовах автоматизованого ведення касової книги здійснюють перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Під час проведення ревізії особливу увагу приділяють питанням забезпечення збереження грошей і цінностей.

Для забезпечення контролю за збереженням коштів ревізію починають із припинення касових операцій і раптової інвентаризації готівки в касі, цінних паперів і бланків суворої звітності в присутності касира й головного бухгалтера підприємства, яке підлягає ревізії.

Насамперед касир розкладає гроші за купюрами і складає покупюрний опис. Гроші в пачках, запаковані за бандеролями банку, розкривають.

Залишок грошей, встановлений під час інвентаризації, порівнюється із записами в касовій книзі і з даними бухгалтерського обліку в журнал і-ордері № 1 і відомості № 1. Грошові знаки, поштові марки, марки державного мита включаються у фактичний залишок грошей.

Слід звернути увагу на дотримання вимог Постанови Нацбанку "Про затвердження Змін до Інструкції про касові операції банках України" від 11 січня 2007 № 2, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 26 січня 2007 р. за № 65/13332 щодо порядку отримання банками готівки через територіальні управління НБУ; формування та пакування банкнот (монет) національної валюти; оформлення касових документів; порядку вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет).

Під час перевірці дотримання касової дисципліни проводять: 1) контроль за належним оформленням касових операцій у момент їх здійснення; 2) формальну перевірку первинних касових документів щодо правильного заповнення та наявності всіх необхідних реквізитів; 3) перевірку правильності оформлення платіжних і розрахунково-платіжних відомостей, а саме: наявність дозвільних підписів директора й головного бухгалтера; наявність підписів кожного одержувача навпроти належної суми; дотримання строку видачі заробітної плати, що не повинен перевищувати трьох робочих днів; 4) перевірку порядку ведення касової книги - з'ясовують дотримання послідовності в нумерації сторінок; наявність підписів головного бухгалтера й директора, які завіряють кількість аркушів у касовій книзі; наявність виправлень та коригувальних записів; 5) перевірку обґрунтованості здійснення операцій (виплати премій працівникам підприємства, видачі авансів підзвітним особам, надання матеріальної допомоги, придбання матеріалів тощо);

6) контроль за здійсненням касових операцій з огляду на своєчасність й повноту надходжень наявних коштів з банку в касу і навпаки передбачає, зокрема, своєчасність оприбуткування коштів, а також своєчасність повернення підзвітними особами невикористаних коштів.

Касова книга має бути прошнурована й опечатана сургучевою або мастиковою печаткою; це запобігає можливості

o заміни окремих аркушів у касовій книзі з метою приховування порушень.

У разі виявлення у касовій книзі будь-яких підчищень або виправлень потрібно перевірити, чи є навпроти таких сум

o підписи головного бухгалтера й касира, які завіряють обґрунтованість здійснення коригувальних записів або внесення виправлень у касову книгу. Якщо підписів осіб, відповідальних за дотримання касової дисципліни, немає, то перевіряючі з'ясовують причини виправлення і беруть у касира й головного бухгалтера письмові пояснення стосовно цих порушень.

Поточний контроль грошового обігу і касових операцій на підприємствах проводять на стадії здійснення цих операцій керівники підприємств і їх підрозділи та бухгалтерська служба при виконанні ними функціональних обов'язків. Працівники обліку, особливо головні бухгалтери, здійснюють повсякденний поточний контроль за повнотою, правомірністю та своєчасністю операцій, пов'язаних із надходженням коштів та їх правильним і ефективним використанням. Ревізія коштів і касових операцій є наступною формою фінансово-господарського контролю і здійснюється ревізорами контрольно-ревізійної служби.

Об'єктами контролю і ревізії є збереження коштів у касі, операції з грошовими коштами, цінні папери та облік коштів і операцій з ними. Під час здійснення цих процедур контролю використовують як нормативно-законодавчі й інструктивні матеріали, так і облікову (фактографічну) інформацію.

Перевірці підлягають виписки установ банку, касова книга, звіти касира, прибуткові й видаткові документи (чеки, квитанції, ордери, відомості, рахунки та інші), журнали-ордери № 1 і відомості № 1, відповідні записи в головній книзі й балансі. При перевірці касових документів і касових звітів їх аналізують з огляду на правильність оформлення та законність здійснених операцій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси